Naturvägledare på flerspråk

Senast ändrad: 28 februari 2023
Hala guidar

Naturvägledare på flerspråk blev 2021 en av tio finalister i utmärkelsen Årets naturvägledning.

Naturvägledare på flerspråk handlar om satsningen Språka mellan tallarna. Där tar Hala Buraq med sig naturovana ut i skogen, genomför tipspromenader, visar växter, svampar och berättar om de djur som har skogen som sitt hem. I grunden är det ett språk-café utomhus. Förutom att träna på svenska, får deltagarna även dra nytta av att de är ute i naturen, med hälsofördelar och får möjlighet att lära sig mer om den. 

Hala skriver att genom aktiviteterna får personer med olika modersmål och kultur chansen att mötas och umgås på ett avslappnat sätt. "Vi tror att det blir lättare att börja prata med varandra under en promenad eller en aktivitet i skogen, som att plocka svamp eller prova skidåkning. För den som inte är uppvuxen i ett land med allemansrätt, skolutflykter, tipspromenader framstår den vilda naturen lätt som både främmande och skrämmande. I Språka mellan tallarna redogör jag för allemansrätten och vad den innebär, allt man får respektive inte får göra. Jag tar också upp skillnaden mellan naturreservat och vanliga naturområden. Både den typen av kunskap, och vetskapen om vad det är man ser omkring sig, bidrar till att bygga den grund som gör deltagarna trygga nog att söka sig ut på egen hand. Vi går en bit, och visar hur vandringsleder är uppmärkta. Sedan har vi ett stopp där vi språkar mellan tallarna. Det brukar vara väldigt uppskattat. Därefter är det fikapaus. Då tänder vi en eld med tändstål och pratar om allemansrätten och svenska djur och det blir bra snack."

Ta gärna del av en artikel med Hala om arbetet med och lärdomarna från Språka mellan tallarna.

Läs mer här om hur Hala får deltagarna att må bra i naturen. 

Läs mer om Hala och Språka mellan tallarna här.


Kontaktinformation

SLU Centrum för naturvägledning (CNV)
Institutionen för stad och land, SLU
cnv@slu.se
slu.se/cnv