Ankie Rauséus

Senast ändrad: 22 januari 2024
Ankie Rauséus

Ankie Rauséus är verksamhetsledare på Hopajola, naturvårdsorganisationen  som fick ett hedersomnämnande för "sitt långsiktiga och inspirerande arbetssätt i bred samverkan" vid utdelningen av utmärkelsen Årets naturvägledning 2021.

Hur jobbar ni i Hopajola?

- Hopajola är en unik naturvårdsorganisation för Örebro län, som funnits sedan 1994, berättar Ankie. Organisationens medlemmar är Naturskyddsföreningens lokala kretsar och länsförbund, Region Örebro län och länets kommuner. I styrelsen sitter representanter från både Naturskyddsföreningen och regionala politiker, och föreningen har en anställd verksamhetsledare.

Medborgarna kan stötta Hopajola som Naturvärnare och företag som sponsor, via 90-konto. Från de insamlade medlen kan kommuner, föreningar och enskilda söka bidrag. Resultatet hittills? 16,5 miljoner kronor har samlats in och cirka 250 projekt har fått medel för olika åtgärder. Exempel är bidrag till tillgänglighetsåtgärder, inventeringar, artprojekt, restaureringar och bidrag till skapande av naturreservat.

Ankie berättar att Hopajola:

  • Sammanställer ett guideprogram två gånger per år, där aktiviteter från föreningsliv, offentliga aktörer och naturturismföretag i Örebro län samlas.
  • Anordnar månadens reservatsguidning tillsammans med länsstyrelsen, Studiefrämjandet och föreningslivet.
  • Erbjuder tillsammans med Region Örebro län, handikapporganisationer och andra aktörer tillgänglighetsanpassade guidningar i naturen.
  • Har sedan 4 år anordnat en natur/friluftsdag i Kilsbergen för 20 klasser/år.
  • Samordnar drygt 100 naturguider, erbjuder guideutbildningar och ordnar nätverksträffar.
  • Publicerar filmer på sociala medier om naturreservat, guidningar m.m.

 

Besökare vid plats som Hopajola jobbar medVilka tips vill du ge naturvägledare för att få till liknande verksamhet?

- Ta kontakt med länsstyrelsen och erbjud dem samarbete till exempel runt månadens reservat eller temadagar, svarar Ankie. Eller kontakta Naturskyddsföreningens närmaste regionkansli om vilka möjligheter som finns till att sammanställa ett guideprogram.

Hon berättar att det också går att initiera ett samarbete med studieförbund och föreningar av olika slag, till exempel etniskt idéburna föreningar och funktionsrättsorganisationer.

 

På vilket sätt inspirerar ni till naturupplevelser? Guidning som del i Hopajolas verksamhet

- Våra guider använder sig av olika metoder beroende på uppdrag, säger Ankie. Det kan handla om utomhuspedgogik, skogsbad, mindfulness, ”learning by doing", storytelling. Tack vare vårt guidenätverk kan vi erbjuda guider med ämneskompetens utifrån vad som efterfrågas vid en ”beställning”.

Hopajola arrangerar även guideutbildningar för att säkra att de kan erbjuda guider med god kompetens inom naturvägledning. De har utbildat guider som kan arbeta med naturvägledning på sex till sju olika språk. Hopajola ordnar även planerings-/nätverksträffar för att ihop med guiderna bolla idéer kring inspirerande teman och bra guideupplägg. 

 

Läs mer om hedersomnämnandet som Hopajola fick vid Årets naturvägledning 2021.

Läs mer om Hopajola på www.hopajola.se.


Kontaktinformation

SLU Centrum för naturvägledning (CNV)
Institutionen för stad och land, SLU
cnv@slu.se
slu.se/cnv