Förkroppsligad kunskap räddar bina i Vallentuna

Senast ändrad: 22 januari 2024
Clara, Josefin och Camilla från Arkeolog8 ute i  naturen.

En djärv kombination av dansföreställning och naturvård ska ge empati för vilda bin. Vallentunaborna kommer få chansen att utveckla ”förkroppsligad kunskap” där berättelser och estetiska upplevelser ska ge en närmare relation till vilda bin och förståelse för deras situation. Kommunen har i samverkan med danskollektivet Arkeolog 8 initierat ”To bee - folkbildningsinsatser om bin och andra pollinatörer”. Projektet handlar om att spela dansföreställningen ”To bee” av och med Arkeolog 8 runt om i Vallentuna och att ge workshops och aktiviteter som påverkar beteenden och värderingar som ger en närmare relation till naturen.

SLU Centrum för naturvägledning, CNV, intervjuar Josefine Alfredsson, Clara Bankefors och Camilla Reppen, koreografer i Arkeolog 8 som arbetar med projektet under våren 2022. 

Arkeolog 8, vad är det?

Vi är ett danskollektiv med fem dansare/koreografer som arbetar samkoreograferande och har funnits sedan 2010. Att vara koreograf är att vara ett slags utgrävare som utforskar rörelser och berättelser och sätter ihop dem i nya mönster. Med utgångpunkt i olika teman, gör vi pedagogiska och danskonstnärliga projekt i olika format och med olika målgrupper. Sedan 2018 har tre av oss riktat in oss på att arbeta med projekt som framförallt har med inre omställning och naturkontakt att göra. Två av oss är naturguider. När klimatkrisen slog till i hjärtat ville vi göra något om bin. Vi hade också en längtan efter att göra danskonst ute. Pandemin gjorde att det passade bra att skapa utomhusupplevelser för fler människor, så det ledde oss till Vallentuna.

Hur började ni arbeta i Vallentuna kommun?

Vi svarade på en utlysning om ett uppdrag som kommunkoreografer i Vallentuna under 2021 som kommunen och Region Stockholm hade och skickade in en ansökan. Vi fick uppdraget och under året kom vi i kontakt med Mir Grebäck von Melen som är utvecklingsledare för friluftsliv i kommunen och skicklig på att skapa gränsöverskridande samarbeten. Projekten vi genomförde gjordes för och med kommuninvånarna. Ett av projekten var ”Katastrofleden”, som var en vandring, koreografi och upptäcktsfärd genom landskapet på temat oro och katastroftankar, kopplade till klimatkrisen och den polarisering vi ser i samhället. Vandringen blev en läkande handling. Vid en av stationerna ”hopp”, dansade man exempelvis tillsammans i skogen. I arbetet med Katastrofleden involverade vi också flera hundra elever från årskurs 3 och 5 i skolor runt om i kommunen.

Clara, Josefin och Camilla från Arkeolog8 ute i  naturen.

Clara, Josefine och Camilla på Arkeolog8 i skogen.

Varför började ni arbeta med pollinatörer?

Vi hade en sorts studiecirkel om bin med Vallentunabor under våren 2021. Det blev en förstudie inför utvecklingen av dansföreställningen To bee. Deltagare i studiecirkeln kom också med olika idéer, varav en var att göra om bortglömda ytor i kommunen till ängsmark för bin och andra pollinatörer. Den här idén ledde oss vidare till projektet To bee – folkbildningsinsatser som är tänkt att kombinera folkbildning, engagemang och praktiska insatser för pollinatörer med upplevelsen av vår dansföreställning. Vi planerar nu för aktiviteter och arbetsdagar under våren 2022, då vi exempelvis skulle vilja göra om mark till ytor för pollinatörer. Forskning visar att om man har kontakt med naturen tar man hand om den. Det vill vi göra tillsammans med deltagare i de här aktiviteterna.

Vad är förkroppsligad kunskap?

Förkroppsligad kunskap, det ligger nära till hands för dansare. Det handlar om att vi lär bättre när vi får prova, tänka och känna. Man kan läsa texter om bin men om man kan sätta sig in i hur det är att vara ett bi får man en helt annan relation till frågan och det engagemang som uppstår därifrån kan vara djupare.

Vad vill ni rekommendera andra som vill arbeta i gränslandet mellan kultur och natur?

Tänk utanför boxen och samarbeta över gränser. Hitta gemensamma nämnare. Rikta blicken mot andra personer, grupper och organisationer än de man är van vid att samarbeta med. Då uppstår nya saker. Ofta styr man in på ett spår, exempelvis om vad friluftsliv är och vad danskonst är – man kör på i sina hjulspår. Olika sätt att tänka och göra saker på präglar kanske olika professioner, i mötet mellan konstnärer, lokalbor och tjänstemän uppstår nya idéer och spår att utforska.

Läs mer:

Om To bee: https://www.arkeolog8.se/to-bee

Trailer: https://vimeo.com/671188536/120a55c738

 

/ Per Bengtson, CNV


Kontaktinformation

SLU Centrum för naturvägledning (CNV)
Institutionen för stad och land, SLU
cnv@slu.se
slu.se/cnv