Kvalitativa besökarstudier – översikt, metoder och exempel

Senast ändrad: 08 februari 2024

Utvärdering är ett viktigt verktyg för att få kunskap om besökarnas utbyte av naturvägledning, för egen reflektion och inspiration till förbättringar. Kvalitativ utvärdering handlar om att ringa in tankar och upplevelser samt hur dessa förhåller sig till de mål man har för naturvägledningen, snarare än att samla in ”mätbara” data om vilka besökarna är eller hur nöjda de är på en enkel skala.

Detta är en sammanställning av metoder och exempel på kvalitativa besökarstudier vid natur- och kulturvägledning. Paul Henningsson, musedia, har på CNV:s uppdrag sammanställt denna rapport, som ska fungera som inspirationskälla, kunskapsbank och uppslagsbok för dig som vill komma igång med eller testa nya verktyg för kvalitativa besökarstudier.

Läs gärna sammanfattningen med översikt över metoder först! Vi rekommenderar också att man som introduktion läser avsnitten ”Varför utföra besökarstudier?” (s 12-13), ”Kvalitativa besökarstudier” (s 15-16) och ”Planering och upplägg” (s 20-21).

Hör av er till oss på CNV med synpunkter och erfarenheter!

Kvalitativa besökarstudier. (Pdf 70 sidor.)


Kontaktinformation

SLU Centrum för naturvägledning (CNV)
Institutionen för stad och land, SLU
cnv@slu.se
slu.se/cnv