Interpretation - kommunikation som gör skillnad. Handbok för vägledare i natur- och kulturarv

Senast ändrad: 09 februari 2024
Omslag till en bok.

Ambitionen att "göra skillnad" är något som förenar vägledare i natur- och kulturarv över hela världen. Sam Ham, tidigare gästprofessor på SLU, är en internationell auktoritet inom det förhållningssätt till kommunikation som kallas interpretation. Han har skrivit en bok om vad som krävs för att också lyckas med det. CNV:s  översättning av  boken, "Interpretation - kommunikation som gör skillnad. Handbok för vägledare i natur- och kulturarv" , kan beställas från oss här.

Boken används bland annat som kurslitteratur på CNV:s kurs Naturvägledning för yrkesverksamma, 3 hp.

Några internationella röster om boken:

Interpretation – kommunikation som gör skillnad erbjuder inte bara konkreta metoder för utveckling av vägledning till natur- och kulturarv - självguidande och öga-mot-öga, den fångar också hur vårt sätt att förstå interpretation har förändrats de senaste 20 åren. Med den här efterlängtade boken ger Sam Ham perspektiv på vad samtida kommunikationsforskning betyder för interpretationens praktik. Boken tar med vägledare i natur- och kulturarv på vägar som hjälper dem att förstå hur de medvetet kan göra skillnad. I tio kapitel presenteras principer för design, planering och leverans av tematisk interpretation. Några utmanar gamla tankesätt och presenterar nya spännande och kreativa möjligheter.

Interpretation – kommunikation som gör skillnad är ett betydande bidrag till litteraturen om interpretation och ”free-choice learning”. Dess betydelse kommer att bli internationell och ovärderlig. Läsare kommer att betrakta den här fantastiska boken som både intelligent, grundlig, insiktsfull och djup. Den kommer väcka genklang och vara betydelsefull för interpretationsfältet i årtionden framöver. / Larry Beck, San Diego State University och Ted T Cable Kansas State University. Författare till The Gifts of Interpretation och Interpretive Perspectives

Sam är en internationellt respekterad inspirationskälla och ledande tänkare inom Interpretation. Alla som känner honom vet också att han bokstavligen lever sitt mantra i – Interpretation – kommunikation som gör skillnad. Han har lärt upp och inspirerat tiotusentals andra i olika kontexter runt hela jorden att göra detsamma. Den här boken förtydligar och understryker hans arv och kommer att bidra till att det fortsätter förbättra interpretation i natur- och kulturarv överallt. / John Pastorelli, Ochre learning Australien, författare till Enriching the Experience – An Interpretive Approach to Guidning

Detta är en inspirerande bok. Den erbjuder en praktisk och stöttande guide till vägledares arbete och utblick och inblick i interpretationens mest grundläggande frågeställningar: hur vi människor processar information och lär oss saker – samt vad som uppmuntrar oss att förbli uppmärksamma och engagerade. Sams arbete är inte bara en manual till hur interpretationen fungerar, den sätter också fokus på varför det har betydelse. / James Carter, interpretationskonsult, författare och utbildare, Storbritannien. Medförfattare och redaktör för A Sense of Place

Museipedagoger, se hit! Sam Hams Interpretation – kommunikation som gör skillnad är en ny klassiker. Jag blev vägledare för att få dela min passion för kulturarv med andra människor. Men Sam lärde mig – liksom denna bok kommer att lära andra – att vår passion måste kombineras med andra strategier för att kommunicera kulturarvets betydelser på universella, övertygande sätt. / Owen Glendening, Vice ordförande för utbildning och tillgänglighet i The National World War II Museum, USA.

Beställ boken

Boken är tryckt i fyrfärg. Mjuk pärm, 194 sidor.

Pris 189 kr exkl. moms/ 200 kr inkl moms. Frakt ingår inom Sverige. (Obs att portokostnad kan tillkomma vid större beställningar eller frakt till utlandet.)
Välkommen att beställa boken genom att fylla i formuläret.

Författare Sam H. Ham
Svensk översättning Ewa Bergdahl, Sven-G Hultman & Eva Sandberg
ISBN: 978-91-978530-4-0
© Centrum för naturvägledning och författaren.


Kontaktinformation

SLU Centrum för naturvägledning (CNV)
Institutionen för stad och land, SLU
cnv@slu.se
slu.se/cnv