Broschyr om naturvägledning och CNV

Senast ändrad: 22 januari 2024
Omslag broschyr CNV

Naturvägledning - att dela med sig av kärlek till naturen. Den här broschyren berättar om naturvägledning och varför den är viktig. Läs om hur naturvägledare gör skillnad, om tankar kring vad som är bra naturvägledning och om hur naturvägledning kan se ut i praktiken. Läs också om hur CNV kan stötta dig som naturvägledare.

Naturvägledning - kunskap, känsla, engagemang

Guidning, naturstigar, skyltar, guideböcker, appar och utställningar – naturvägledning kan se ut på många olika sätt. Alla handlar de om kommunikation som bidrar till kunskap om och känsla för naturen och kulturlandskapet.

Naturvägledning sker när en guide tar med deltagare på tur genom blommande ängsmarker i tid och rum i Ängsö nationalpark, när en besökare lyssnar på berättelsen om tumlarens liv i en audioguide vid Kullens fyrplats, när en familj ger sig ut längs en upptäckarstig för barn i fjällbjörkskogen i Abisko eller när besökare från Nederländerna tar del av en interaktiv utställning om livet i Kristianstads vattenrike.

Naturvägledning bidrar till minnesvärda upplevelser och lärande och i bästa fall också till reflektion, engagemang och delaktighet.

I CNV:s broschyr kan du läsa mer om naturvägledning och om SLU Centrum för naturvägledning som kompetensresurs, mötesplats och utvecklingsnav för dig som naturvägledare.

Ladda ned eller beställ


Kontaktinformation

SLU Centrum för naturvägledning (CNV)
Institutionen för stad och land, SLU
cnv@slu.se
slu.se/cnv