Besökarnas röster

Senast ändrad: 24 januari 2018
besokarnasroster.jpg

Besökarnas röster vänder sig till dig som vill arbeta med utvärdering, besökarstudier och andra praktiska metoder för att ta vara på besökares perspektiv i naturvägledning.

Det finns många skäl att ta reda på mer om vilka besökarna är och  vad de tycker om en guidning, i en utställning eller annan  naturvägledning. Man får respons på kvaliteten i sitt arbete. Man får  bättre förutsättningar att sätta realistiska och mätbara mål. Man får  underlag till beslutsfattare och kan förmedla erfarenheter på ett  tydligare sätt. Eller kort sagt: Man vill veta vad man håller på med och  hur verksamheten utvecklas.

Besökarnas röster är en introduktion till utvärdering och  besökarstudier. Rapporten ger argument för och tips på hur man kan komma  igång. Den beskriver hur man kan arbeta med besökarundersökningar och  exempel på hur detta görs i Sverige och Finland. Den innehåller också en  genomgång av utvärderingsmodeller och –metoder samt praktiska råd och  överväganden kring utvärdering. Ett speciellt kapitel ägnas reviewing, praktiska metoder att direkt i fält ta vara på deltagares förväntningar, upplevelser, reaktioner med mera. 

Rapporten vänder sig till dig som arbetar med naturvägledning i någon  form och som vill veta mer om dina besökare och tillämpa utvärdering  mer i verksamheten. Besökarnas röster är den första bok som på svenska sammanfattar möjligheter att ta tillvara besökarnas perspektiv inom naturvägledning.

Rapporten omfattar 70 sidor och rikt illustrerad. Den kostar 200 kr  inklusive moms och frakt (189 kr exkl moms) och kan beställas genom vårt beställningsformulär.

Ladda ned Besökarnas röster som PDF här (3 MB).

  


Kontaktinformation

SLU Centrum för naturvägledning (CNV)
Institutionen för stad och land, SLU
cnv@slu.se
slu.se/cnv

Sidansvarig: cnv@slu.se