Besökarnas röster

Senast ändrad: 29 januari 2024
Besökarnas röster

Besökarnas röster vänder sig till dig som vill arbeta med utvärdering, besökarstudier och andra praktiska metoder för att ta vara på besökares perspektiv i naturvägledning.

Det finns många skäl att ta reda på mer om vilka besökarna är och vad de tycker om en guidning, utställning eller annan naturvägledning. Man får:

  • respons på kvaliteten i sitt arbete
  • bättre förutsättningar att sätta realistiska och mätbara mål
  • underlag till beslutsfattare och kan förmedla erfarenheter på ett tydligare sätt.

Kort sagt: Besökarundersökningar och utvärderingar är viktiga verktyg för att få koll på vad man håller på med och hur verksamheten utvecklas.

Besökarnas röster är en introduktion till utvärdering och besökarstudier. Rapporten ger argument för och tips på hur man kan komma igång. Den beskriver hur man kan arbeta med besökarundersökningar och exempel på hur detta görs i Sverige och Finland. Den innehåller också en genomgång av utvärderingsmodeller och –metoder samt praktiska råd och  överväganden kring utvärdering. Ett speciellt kapitel ägnas reviewing, praktiska metoder att direkt i fält ta vara på deltagares förväntningar, upplevelser, reaktioner med mera. 

Rapporten vänder sig till dig som arbetar med naturvägledning i någon  form och som vill veta mer om dina besökare och tillämpa utvärdering  mer i verksamheten. Besökarnas röster är den första bok som på svenska sammanfattar möjligheter att ta tillvara besökarnas perspektiv inom naturvägledning.

Beställ eller ladda ner

I tryck. Du kan beställa publikationerna Naturvägledning i SverigeBesökarnas röster och Forskningsperspektiv på naturvägledning till ett paketpris: 100 kr inkl. moms och frakt inom Sverige. Beställ genom att fylla i detta formulär.

Ladda ned Besökarnas röster som PDF här (3 MB).


Kontaktinformation

SLU Centrum för naturvägledning (CNV)
Institutionen för stad och land, SLU
cnv@slu.se
slu.se/cnv