Upptäck ekosystemtjänster i den svenska naturen

Senast ändrad: 22 januari 2024

Med utgångspunkt i naturtyperna skogen, havet, sötvatten, fjällen, odlingslandskapet och staden ges vägledning, läsning, exempel, övningar och frågor som naturvägledare kan använda för att kommunicera ekosystemtjänster med besökare.

Exemplen är tänkta att vara användbara på många platser i landet och att de ska inspirera dig att hitta ännu fler i er egen närmiljö och vardag - exempel där du kan hitta, visa, ta upp, känna eller lukta på saker runt ikring er. Flera av sidorna är formgivna för att kunna skrivas ut och användas i till exempel en utställning.

Exempelsamlingen är framtagen av CNV i samarbete med Albaeco.


Kontaktinformation

SLU Centrum för naturvägledning (CNV)
Institutionen för stad och land, SLU
cnv@slu.se
slu.se/cnv