Metodhandledning. Tankelistning i naturum.

Senast ändrad: 22 januari 2024

Tankelistning är en metod som utvecklats för att utvärdera naturvägledning på ett kvalitativt sätt, som också stimulerar till reflektion både hos besökare/deltagare och utförare. Vill du själv arbeta med tankelistning så kan du läsa mer om metoden och ladda ner vår handledning.

Tankelistning går till så att man ställer frågan ”Vad tänker du på efter att ha deltagit i den här guidningen/besökt den här utställningen/gått den här naturstigen?”. Metodhandledningen riktar sig främst till naturum, men är användbar också för andra naturvägledare som är intresserade av metoder för reflektion och utveckling. Den är framtagen av Centrum för naturvägledning i samarbete med Naturvårdsverket och Sveriges naturum. 

Beställ ett tryckt exemplar av publikationen genom att fylla i vårt beställningsformulär. Pris 50 kr inkl moms för fraktkostnad. (Större beställningar och leveranser till utlandet kan medföra en extra fraktkostnad.)


Kontaktinformation

SLU Centrum för naturvägledning (CNV)
Institutionen för stad och land, SLU
cnv@slu.se
slu.se/cnv