Metodhandledning.Tankelistning i naturum.

Senast ändrad: 16 oktober 2017
Tankelistning naturum.jpg

Tankelistning är en metod som utvecklats för att utvärdera naturvägledning på ett kvalitativt sätt, som också stimulerar till reflektion både hos besökare/deltagare och utförare. Vill du själv arbeta med tankelistning så kan du läsa mer om metoden och ladda ner vår handledning.

Tankelistning går till så att man ställer frågan ”Vad tänker du på efter att ha deltagit i den här guidningen/besökt den här utställningen/gått den här naturstigen?”. Metodhandledningen riktar sig främst till naturum, men är användbar också för andra naturvägledare som är intresserade av metoder för reflektion och utveckling. Den är framtagen av Centrum för naturvägledning i samarbete med Naturvårdsverket och Sveriges naturum.

Ladda ner metodhandledningen här.


Kontaktinformation

SLU Centrum för naturvägledning (CNV)
Institutionen för stad och land, SLU
cnv@slu.se
slu.se/cnv

Sidansvarig: cnv@slu.se