Nyhetsbrev och nyhetsmail

Senast ändrad: 14 januari 2020

Här kan du ta del av utgivna nummer av Naturvägledaren och Nytt från CNV.

Nyhetsbrevet Naturvägledaren och nyhetsmejlet Nytt från CNV skickas med e-post till medlemmar i CNV:s nätverk. Gå med i nätverket genom att skicka ett e-postmeddelande till cnv@slu.se.

Utgivna nummer av Nytt från CNV kan du ta del av längst ner på denna sida.

 

Naturvägledaren

Nyhetsbrevet Naturvägledaren ges ut några gånger per år och tar upp aktuella teman kring naturvägledning. 

 
 

Tidigare år:

  •  2019
  •  2018
  •  2017
  •  2016
  •  2015
  •  2014
  •  2013
  •  2012
  •  2011
  •  2010
  •  2009
  •  2008

Naturvägledaren 2/2019 TEMA: Natur- och kulturstigar

En naturstig är en hälsning till dig! En naturvägledare som inte kan vara på plats vill ändå hjälpa dig att upptäcka ett stycke natur. Här finns något att utforska, lära eller fundera över som du annars kanske missat. I Naturvägledaren november 2019 gör vi några nedslag i natur- och kulturstigarnas värld. Med stigar där natur möter konst, där ungdomar bestämt, hemliga stigar i Värnamoskogen och naturskatter på Finnhamn. Gästskribent är Åse Ahlstrand.

 

 

   

Ur innehållet:

Bild: Kärrkosmos av Arena Baubo Foto: José Figueroa.

  Hela numret som:

Nyhetsbrev

 

Naturvägledaren 1/2019 TEMA: Naturvägledning i vattenmiljöer

I Naturvägledaren juni 2019 möter vi naturvägledare som inspirerar och engagerar besökare i naturvägledning i och ikring vatten, under och ovan vattenytan. Gästskribent i detta nummer är Erik Hansson.
   

Ur innehållet:

  Hela numret som:

Nyhetsbrev


Naturvägledaren 2/2018 TEMA: Naturvägledning för framtiden

Detta nummer innehåller intervjuer och artiklar från CNV:s konferens Naturvägledning för framtiden 8-9 oktober på SLU i Ultuna. Genom att fira CNV:s 10-årsjubileum och naturvägledningen tillsammans vill CNV peppa och inspirera alla kreativa, inspirerande, kunniga, engagerade och passionerade världsförbättrare som kallar sig till exempel naturvägledare, naturguider, utomhuspedagoger, museipedagoger, kulturmiljöpedagoger, friskvårdsguider, berättare eller naturvejledere att fortsätta utvecklas. Alla som lägger ned själ och hjärta i att hjälpa andra att fördjupa sin relation med naturen behövs mer än någonsin idag. Tack till alla som var med. Gästskribent i detta nummer är Erik Hansson.
   

Ur innehållet:

  Hela numret som:

Nyhetsbrev


 

 

Naturvägledaren 1/2018 TEMA: Naturvägledning om klimatet

Vilken roll kan naturvägledning och naturvägledare spela när det gäller att kommunicera, förklara, engagera i klimatfrågor? En betydande sådan, anser CNV! I det här numret av Naturvägledaren tar vi hjälp av psykologen Maria Ojala som forskat på klimatoro, Per Holmgren, Staffan Lindberg och andra röster från vårt nätverk som hjälper oss fundera på hur vi kan prata om klimatförändring i naturvägledning. Gästskribent i detta nummer är Malin von Essen.    
     
   

 Ur innehållet:

  
  Hela numret som:

Nyhetsbrev

 


 

Naturvägledaren 3/2017   TEMA: Gilla barnens närnatur!

Detta nummer av Naturvägledaren ägnas åt barn och deras naturkontakt. Läs om skolsatsningen Gilla naturen, forskaren Mattias Sandberg som berättar om barns naturrelationer och Martin Emtenäs om att ta vara på barns nyfikenhet i naturen. Vi gör också en internationell spaning: Hur arbetar man i andra länder för att få ut barn i naturen? Gästskribent i detta nummer av Naturvägledaren Karin Fingal, frilansjournalist i Göteborg.

 

 

     
 Naturkontakt gör livet rikare! Naturvägledaren augusti 2017 uppmärksammar barnens närnatur och skolsatsningen Gilla naturen. Foto: Eva Sandberg, CNV.  

Ur innehållet:

 

 

Hela numret som:

Nyhetsbrev

 

 

 

Naturvägledaren 2/2017   TEMA: Nå fram! Kommunikation för förändring

Ett specialnummer i samarbete med Centrum för biologisk mångfald, CBM, och deras tidskrift Biodiverse. Med temat "Nå fram! Kommunikation för förändring" fokuserar vi på kommunikation som stärker relationen mellan människa och natur. Vi lyfter fram olika idéer om och vägar till kommunikation, som ”når fram” och skapar engagemang. Vi pekar också på hur våra föreställningar om vad kommunikation är styr hur vi väljer att kommunicera, och hur arenor för dialog blir allt viktigare i vår tid.     
     
 Naturvägledaren/Biodiverse specialnummer: "Nå fram! Kommunikation för förändring"  

Ur innehållet:

 • I kunskapens tjänst - med kommunikation som gemensam nämnare
 • Den reflekterande naturvägledaren
 • Biologiskt kulturarv lockar fram historierna i landskapet
 • CBD och kommunikation om biologisk mångfald
 • Kommunikation i gränslandet mellan natur och kultur

 

 

Hela numret som:

Nyhetsbrev  

PDF 

 

Naturvägledaren 1/2017   TEMA: Ny digital teknik för naturvägledning

Vad gör vi där ute i naturen nuförtiden? Lyssnar på en digital nötväcka och jämför med verklighetens? Följer en virtuell guide som visar spår efter istiden eller kliver in i en digital version av ett vikingatida långhus? Den som gick dagen före dig i naturreservatet lägger ut en GPS-baserad stig som du kan följa till en glänta du aldrig tidigare besökt. Där rapporterar du arter du sett till ett medborgarforskningsprojekt. Eller stannar du kanske hellre i soffan med VR-glasögon och snorklar virtuellt i Kosterrännan? Dröm eller mardröm? Detta nummer av Naturvägledaren handlar om de oräkneliga möjligheter som digital teknik öppnar. och om vägval och fallgropar för den som planerar naturvägledning. Gästskribent i detta nummer är Christina Andersson, frilansskribent i Stockholm.

   

 

       
   

Ur innehållet:

 

 

Hela numret som:

Nyhetsbrev

 

 

Naturvägledaren 1/2016   TEMA: Naturvägledning och integration

I början av året efterlyste vi goda exempel på hur nyanlända välkomnas av naturvägledare i Sverige. I detta temanummer tar vi med dig på en resa till platser som Järvsö och Skarpnäck, Örebro och Östersund. Till engagerade människor som brinner för att dela med sig av sin passion för natur- och friluftsliv. En av dem är Karin Ekermann från Studiefrämjandet som mött ett stort intresse för att bli cirkelledare för nyanlända: "Det finns en vilja att göra något handfast, inte bara skänka bidrag till insamlingsorganisationer. En vilja att vara en motkraft mot bränder och främlingsfientliga upprop." Kajsa, Mahmud, Max, Lisa, Ali och alla andra som upptäcker natur, paddlar och lär sig åka skidor i artiklarna nedan bygger konkreta relationer till svensk natur tillsammans. Men det som gör allra starkast intryck på mig är den ömsesidiga glädje de uttrycker över att få möta varandra - över språk- och kulturgränser. Glädje är en bra kraft och motkraft och just vad naturvägledning handlar om! Gästskribent i detta nummer är Erika Hagegård.

           
     

Ur innehållet:

 

Hela numret som:

Nyhetsbrev

PDF

 

 

 

Naturvägledaren 3/2015   TEMA: Ekosystemtjänster

Naturen är en närmast ovärderlig källa till glädje och inspiration säger Naturvårdsverkets nya generaldirektör Björn Risinger i detta nummer av Naturvägledaren. Att beskriva den glädjen som resultatet av en social ekosystemtjänst är att reducera dess värde tycker somliga. Andra tycker att vi med begreppet ekosystemtjänster äntligen på allvar kan börja prata om hur ekonomiska och ekologiska system hänger samman. Naturvägledare har en viktig uppgift och möjlighet att förklara hur fantastiskt det är att vi kan leva på den här planeten och hur rädda vi måste vara om den. I detta nummer av Naturvägledaren utforskar vi hur ekosystemtjänster kan fungera som verktyg för samtal om relationen mellan människa och natur.

     

 

   
     

Ur innehållet:

 
 

Hela numret som:

Nyhetsbrev 

PDF

 

 

 


  

Naturvägledaren 2/2015   TEMA: Internationella nyheter

     

Ur innehållet:

 

Hela numret som:

Nyhetsbrev


PDF

 

 

 


  

Naturvägledaren 1/2015   TEMA: Natur och hälsa

Inom forskningen samlas allt mer kunskap om naturens positiva effekter på vår hälsa, såväl fysiskt som psykiskt. Allt fler verksamheter använder denna kunskap, men fortfarande finns en stor potential för att använda naturen mer i hälsofrämjande syfte. CNV arbetar för att sammanställa ingångar och tips för dig som vill arbeta med och för hälsa i din naturvägledning.

     

 

   
     

Ur innehållet:

 • Föreståndaren har ordet
 • Naturvägledning - vägen till hälsa i Danmark
 • Att motivera människor
 • Fysisk aktivitet och natur på recept
 • Hej naturvägledare!
 • Forskning om natur och hälsa vid SLU
 • Internationellt intresse för natur och hälsa
 • Shinrin-yoku - skogsbad på japanska
 • Hälsoskogar och klöverstigar - exempel från Danmark
 • Läs mer - Sverige
 • Läs mer - internationellt
 

Hela numret som:

Nyhetsbrev

PDF 

 

 


  

Naturvägledaren 2 2014   TEMA: Att planera för naturvägledning

Vad vill du med din naturvägledning? Om du är intresserad av att verkligen nå din publik så räcker det förstås långt om du själv är en uppskattad guide eller en god textsnickrare. Men lägger du till reflekterande och strukturerad planering kan du nå mycket längre än så. Det är vad detta nummer av Naturvägledaren fokuserar på.
     

 

   
     

Ur innehållet:


 

Hela numret som:

Nyhetsbrev 

 

 


  

Naturvägledaren 1 2014   TEMA: Naturvägledning för barn och unga

"Vi ärver inte jorden från våra förfäder, vi lånar den av våra barn". Med det berömda citatet i åtanke, vad kan vara viktigare att berätta om än naturvägledning för barn och unga? Det är vad detta nummer av Naturvägledaren fokuserar på.

 

     

Ur innehållet:

 

Hela numret som:

Nyhetsbrev

 

 

 


 

Naturvägledaren 3 2013   TEMA: Att kommunicera allemansrätten

CNV deltar i nätverket Naturens år. Temat för samarbetet i år har varit ”Uteåret 2013”, med allemansrätten som viktig fokusfråga. Detta nummer av Naturvägledaren handlar om hur olika organisationer arbetar med att kommunicera allemansrätten. Alla naturvägledare har möjlighet och ansvar att bidra till kunskap och dialog.

 

      Ur innehållet:  

Hela numret som:

Nyhetsbrev

 


  

Naturvägledaren 2 2013   TEMA: Sharing our natural and cultural heritage - interpretation can make us citizens of the world

Centrum för naturvägledning var nationell värd för konferensen "Sharing our natural and cultural heritage - Interpretation can make us citizens of the world", som ägde rum i Sigtuna 15-18 juni 2013. Med detta nummer av Naturvägledaren vill vi bjuda på smakprov från konferensen och inspirera till utbyte med omvärlden för alla som är intresserade av att utvecklas som naturvägledare!  Det här numret av Naturvägledaren omfattar 18 inslag från konferensen.

 

      Ur innehållet:


  Hela numret som:

Nyhetsbrev

 


  

Naturvägledaren 1 2013   TEMA: Människan i landskapet - kommunikation och delaktighet

 
      Ur innehållet:
 • Laponia - naturvägledning för delaktighet
 • Vad är Europeiska landskapskonventionen?
 • Människan i landskapet - konferensen
 • Platser - för din berättelse
 • Naturvägledare och naturens kalender
 • Naturkunskap inte nog
 • Naturvägledning i Vänerskärgården  
 • Hembygdsrörelsen utbildar unga guider
 • Guldgruva om lokal och traditionell kunskap
 • Skogens sociala värden allt viktigare
 

Hela numret som:

PDF

 


  

Naturvägledaren 3 2012   TEMA: Vägledning i närnatur

 

      Ur innehållet:
 • Guider till lokal natur
 • Populär vattenskola
 • Vilda Malmö - stadsguidning som företagsidé
 • Borgerinddragelse - naturvägledning för samhället
 • Närnaturguiderna
 • Guidning i storstadens hjärta
 • Friluftsmuseum i staden
 • Natur och integration
 • Naturskola upptäcker kommunens pärlor
 • Liten bondgård nära dig
 

Hela numret som:

PDF

 


  

Naturvägledaren 2 2012   TEMA: Naturvägledning och entreprenörskap

 

      Ur innehållet:
 • Pedagogiska upplevelser som affärsidé
 • Entreprenör - att jonglera med äpplen och päron
 • Natur och lokal utveckling
 • Nationalparker och företag i Finland
 • Finns en dumpad marknad för naturguidning?
 • Ideella naturguider med budskapet i centrum
 • Intervju med Peter Fredman, professor i
 • naturturism
 • Samisk ekoturism nära ishotellet
 • Handledning i Örnsköldsvik
 • Utbildning och kvalitetssäkring

 

  Hela numret som:

PDF

 


  

Naturvägledaren 1 2012   TEMA: Ny teknik för naturvägledning

 

      Ur innehållet:
 • Årets friluftskommun satsar på tillgänglighet
 • Varumärket Sveriges nationalparker i Hamra
 • Naturtipset - fullspäckad guide till naturen
 • Gratis mobilguide som inte kräver täckning
 • Moderna Linnéstigar
 • Tekniktrender i utställningsvärlden
 • Användarvänlighet
 • Manus att läsas - text att höras
 • Hav, teknik och ungdomar på Kullaberg
 • Tekniktips på cnv.nu
   

Hela numret som:

PDF

 


  

Naturvägledaren 4 2011   TEMA: Utblick Skottland

 

      Ur innehållet:
 • Nationalparker i Skottland - ett identitetsbygge
 • John Muir Award - naturpris för alla
 • Utomhuspedagogik lyfts fram i skotsk läroplan
 • Spark in the Park - strategi för naturvägledning
 • Skotskt kulturarv i naturvägledningen
 • Skogen visar vägen
 • "Go Ape!" - upplevelsen i fokus
 • EUROPARC - vad är det?
 • Internationella nätverk av naturvägledare
  Hela numret som:

PDF

 


  

Naturvägledaren 3 2011   TEMA: Kust och hav

 

      Ur innehållet:
 • Kosterhavet – naturum under vatten
 • SEA-U Marint Kunskapscenter, Malmö
 • Natur- och kulturstigar under vatten
 • Sportfiske väcker naturintresse 
 • Kapten Sjögräs visar vägen till Östersjön
 • Akvarier och havsmuseer i Norden
 • Intervju med GD för nya havsmyndigheten
 • Tankar kring naturvägledning 
 

Hela numret som:

PDF

 


  

Naturvägledaren 2 2011   TEMA: Att levandegöra geologi i landskapet

 

      Ur innehållet:
 • Ett världsarv på väg upp
 • Geologisk dörröppnare på Öland
 • Grustäkten – bra för att förstå geologi
 • Geologins dag i Sverige
 • Grottguidning i Kilsbergen
 • Geocenter Möns klint i Danmark
 • Vaska guld och jaga mineral
 • Konstnärlig hyllning till naturreservat 
  Hela numret som:

PDF

 


  

Naturvägledaren 1 2011   TEMA: Skog och naturvägledning

 

      Ur innehållet:
 • Skogen som klassrum
 • Naturvägledning i skog
 • Internationella skogsåret
 • Utomhuspedagogik och naturvägledning
 • Tips om tysta skogar
  Hela numret som:

PDF

 


  

Naturvägledaren 3 2010   TEMA: Naturvägledning och biologisk mångfald

 

      Ur innehållet:
 • Fjärilar – en bra ingång till naturintresse 
 • Nordiska exempel på naturvägledning om biologisk mångfald
 • Naturen en plattform för integration
 • Resultat från utvärdering av CNVSveriges första friluftsproposition

  Hela numret som:

PDF

 


  

Naturvägledaren 2 2010  

 

      Ur innehållet:
 • Naturvägledning för 2010-talet 
 • Sveriges första Miljörum 
 • Intervju med ny ordförande för Svenskt Friluftsliv 
 • Vägledning och demokrati

 

Hela numret som:

PDF

 


  

Naturvägledaren 1 2010  

 

      Ur innehållet:
 • Inbjudan till CNV:s seminarier 
 • Ny universitetskurs för naturvägledare 
 • Barn i naturen 
 • Internationella året för biologisk mångfald
 

Hela numret som:

PDF

 


  

Naturvägledaren 4 2009  

 

      Ur innehållet:
 • Läs om nationell kvalitetssäkring av naturguider
 • CNV:s höstseminarier Visa natur
 • Utställningen ”Fågel, fisk ellermittemellan” 
 • Hur kan naturvägledning få ett rejält lyft i samhället
  Hela numret som:

PDF

 


 

     

Naturvägledaren 3 2009  

       Ur innehållet:
 • CNV:s seminarier i höst. 
 • Visa natur – möjligheter och utmaningar, som riktar sig till dig som är verksam inom naturvägledning.
 • Johanna Öhr svarar på frågor kring den nya upplevelsestigen på Naturum Stendörren.
  Hela numret som:

PDF

     


 

     Naturvägledaren 2 2009 

     

Ur innehållet:

 • CNV:s seminarier i höst runt om i landet 
 • Reportage från CNV:s deltagande i aktiviteter i Hemavan, Danmark och Grekland
 • CNV:s rapport Naturvägledning i Sverige
  Hela numret som:

PDF

 


 

Naturvägledaren 1 2009

     

Ur innehållet:

 • Tusen broar att bygga
 • Goda exempel inom naturvägledning
 • Varför engagera sig inom naturvägledning?
 • Ett nationellt kvalitetssäkringssystem för naturguider
 • Forskning om naturvägledning – en första översikt
 

Hela numret som:

PDF

           

     

Naturvägledaren 1 2008  

       Ur innehållet:
 • CNV:s invigning
 • Presentation av CNV:s personal och styrgrupp
 • Kalendariet 
 • Tillbakablickar från 2008 och framåtblickar mot 2009
  Hela numret som:

PDF

 


  


Kontaktinformation
Sidansvarig: cnv@slu.se