Forskning kring naturvägledning

Senast ändrad: 20 september 2022

Hur kan forskningen stötta naturvägledarna? Vad vet vi idag och vilka frågor behöver vi forskningens hjälp att få svar på? Ett av CNV:s uppdrag är att driva på och initiera forskning, utveckling och tillämpning.

Benedict Singleton på SLU skrev 2020 en forskningsartikel med titeln Interpreting taskscapes: the rituals of guided Nature-Based (Dis)Integration in Sweden. Artikeln presenterar resultat kring en studie om guiders roll i naturbaserade integrationsprojekt. Författaren lyfter bl a fram hur guider med olika metoder erbjuder mötesplatser för personer med olika bakgrund och guiders roll när det gäller spänningar och motsättningar.

Under perioden 2012-2014 tillbringade professor emeritus Sam Ham från USA en månad per termin på SLU för att utveckla forskningen om naturvägledning i Sverige. Lär mer om honom längre ner på sidan.

Centrum för naturvägledning deltog 2014-2016 i arbetet med projektet Planering av kulturarvsinterpretation ‐ meningsskapande och systemtänkande.
Mer information om Forskningsprojektet PAKI: Planering av kulturarvsinterpretation - meningsskapande och systemtänkande

Slutrapport: Planering av kulturarvsinterpretation - meningsskapande och systemtänkande (pdf).

En översikt över forskning som kan bidra till att utveckla och förstå naturvägledning i teori och praktik har gjorts av Elvira Caselunghe 2012 och resultatet presenteras i rapporten Forskningsperspektiv på naturvägledning. Fokus är på svensk och nordisk forskning med internationella utblickar. Läs mer och ladda ner eller beställ rapporten här.

En tidigare översikt gjordes 2008 av av Vanessa Coronel och Lars Hallgren vid avdelningen för miljökommunikation vid Institutionen för stad och land på SLU. Översikten gäller i första hand forskning internationellt. 
Läs mer i rapporten Naturvägledning i Sverige.

Journal of Interpretation Research är en tidskrift som presenterar forskningsartiklar om naturvägledning. Se tidigare nummer här.

Det görs många examensarbeten med relevans för alla som är intresserade av planering och utformning av naturvägledning. I menyn nedan finner du en sida där vi underlättar för dig som vill söka kunskap i examensarbeten.

Examensarbeten

Det görs många examensarbeten med relevans för alla som är intresserade av planering och utformning av naturvägledning.

Klicka här för att få en översikt över examensarbeten som är relevanta för naturvägledning. 

Professor Sam Ham

Sam Ham är en mycket meriterad forskare och förgrundsgestalt inom interpretation internationellt. Han föreläser över hela världen och har skrivit åtminstone en av de läroböcker som används inom ämnet i USA.

Han är professor emeritus i kommunikationspsykologi och hans avhandling heter ”Forestry, Wildlife and Range Sciences”. Sam Ham doktorerade vid University of Idaho i Moscow (USA) och är bland annat intresserad av kommunikationsteori och mänskligt beteende i parker och turistanläggningar, interpretation, guidning, ekoturism och förvaltning av skyddade naturområden. Han arbetade fram till sin pension 2012 som föreståndare för ”Center for International Training and Outreach" (CITO).

Sam Ham:s vistelse på SLU finansierades av August T Larssons gästforskarprogram . Han var knuten till Institutionen för stad och land, avdelningen för miljökommunikation och hade ett nära samarbete med CNV.

Lyssna på en intervju med Sam på youtube (våren 2011) 

 


Kontaktinformation

SLU Centrum för naturvägledning (CNV)
Institutionen för stad och land, SLU
cnv@slu.se
slu.se/cnv