Forskning kring naturvägledning

Senast ändrad: 17 februari 2022

Hur kan forskningen stötta naturvägledarna? Vad vet vi idag och vilka frågor behöver vi forskningens hjälp att få svar på? Ett av CNV:s uppdrag är att driva på och initiera forskning, utveckling och tillämpning.

Benedict Singleton på SLU skrev 2020 en forskningsartikel med titeln Interpreting taskscapes: the rituals of guided Nature-Based (Dis)Integration in Sweden. Artikeln presenterar resultat kring en studie om guiders roll i naturbaserade integrationsprojekt. Författaren lyfter bl a fram hur guider med olika metoder erbjuder mötesplatser för personer med olika bakgrund och guiders roll när det gäller spänningar och motsättningar.

Under perioden 2012-2014 tillbringade professor emeritus Sam Ham från USA en månad per termin på SLU för att utveckla forskningen om naturvägledning i Sverige. Lär mer om honom längre ner på sidan.

Centrum för naturvägledning deltog 2014-2016 i arbetet med projektet Planering av kulturarvsinterpretation ‐ meningsskapande och systemtänkande.
Mer information om Forskningsprojektet PAKI: Planering av kulturarvsinterpretation - meningsskapande och systemtänkande

Slutrapport: Planering av kulturarvsinterpretation - meningsskapande och systemtänkande (pdf).

En översikt över forskning som kan bidra till att utveckla och förstå naturvägledning i teori och praktik har gjorts av Elvira Caselunghe 2012 och resultatet presenteras i rapporten Forskningsperspektiv på naturvägledning. Fokus är på svensk och nordisk forskning med internationella utblickar. Läs mer och ladda ner eller beställ rapporten här.

En tidigare översikt gjordes 2008 av av Vanessa Coronel och Lars Hallgren vid avdelningen för miljökommunikation vid Institutionen för stad och land på SLU. Översikten gäller i första hand forskning internationellt. 
Läs mer i rapporten Naturvägledning i Sverige.

Journal of Interpretation Research är en tidskrift som presenterar forskningsartiklar om naturvägledning. Se tidigare nummer här.

Vi har också tagit fram en lista över forskare som fördjupat sig i ämnet naturvägledning och som CNV haft kontakt med. Listan finner du i menyn här nedanför.

Professor Sam Ham

Sam Ham är en mycket meriterad forskare och förgrundsgestalt inom interpretation internationellt. Han föreläser över hela världen och har skrivit åtminstone en av de läroböcker som används inom ämnet i USA.

Han är professor emeritus i kommunikationspsykologi och hans avhandling heter ”Forestry, Wildlife and Range Sciences”. Sam Ham doktorerade vid University of Idaho i Moscow (USA) och är bland annat intresserad av kommunikationsteori och mänskligt beteende i parker och turistanläggningar, interpretation, guidning, ekoturism och förvaltning av skyddade naturområden. Han arbetade fram till sin pension 2012 som föreståndare för ”Center for International Training and Outreach" (CITO).

Sam Ham:s vistelse på SLU finansierades av August T Larssons gästforskarprogram . Han var knuten till Institutionen för stad och land, avdelningen för miljökommunikation och hade ett nära samarbete med CNV.

Ta del av en en intervju med Sam i SLU:s personaltidning på sidorna 8 och 9. 

Lyssna på en intervju med Sam på youtube (våren 2011) 

 

Forskare inom naturvägledning

CNV verkar för att främja forskning inom området naturvägledning/interpretation*. Här presenteras ett antal forskare som vi haft kontakt med.

Christopher Mayer

Christopher Mayer har arbetat med interpretation sedan 1996 och har doktorerat i ämnet på Colorado State University. Ämnet för hans avhandling var inramningens betydelse när det gäller kvalitén på ett naturbesök. Christopher Mayer är knuten till Center for Protected Area Management (Colorado State University) men bor i Guatemala. Han arbetar som konsult med bland annat utbildning och planering och byggande av natur- och kulturstigar.  

Christopher Mayer
P.O. Box 72
Panajachel, Solola
Guatemala

humomono@yahoo.com
http://www.interprettheworld.com/

David Huxtable

David Huxtable har sin bas i Australien men har även arbetat med ett stort projekt i Saudiarabien. Han driver sedan 1993 ett eget företag som arbetar med interpretation* och utställningar. Som forskare har han utvärderat olika utställningar och projekt och han är inte knuten till något särskilt universitet. Däremot har han undervisat på flera olika universitet. David Huxtable har en kandidatexamen i ”Applied Science in Wildlife and Park Management” och ett examensbevis i “Museum Studies”.

Melbourne:
9 Stafford Street, Northcote, Victoria, 3070
T: +61 3 9489 7027

East Gippsland:
PO Box 294, Mallacoota, Victoria, 3892
T: +61 3 51 580 778
M: 0419 592 886 
http://www.lookear.net.au
dhux@lookear.net.au

Homer C Wu 

Homer C Wu blev den förste i Asien att doktorera inom ämnet naturvägledning. Han studerade i USA och har samarbetat nära forskare som Dr. Sam Ham, Dr. Paul Risk och Dr. Betty Weiler. 1997 kom han tillbaka till Taiwan och har därefter utvecklat ämnet i sitt hemland. 

Graduate Institute of Sustainable Tourism and Recreation Management
National Tai Chung University,
140, Min - Sheng Road, Taichung City, 403 Taiwan
TEL: 886-4-22183552       FAX: 886-4-22183550

hcwu@ms3.ntcu.edu.tw     
http://www.ntcu.edu.tw/hcwu/   (kinesiska)
http://www.ntcu.edu.tw/hcwu/9/Homer-Wu--CV.pdf    (engelska)

Jon Kohl

Jon Kohl samarbetar med the World Heritage Centre angående planering för skyddade områden. Han arbetar även tillsammans med Fermata för att marknadsföra interpretation* som en viktig del av förvaltningen. Tillsammans med EplerWood International vill han utveckla ekoturism som ett sätt att skydda natur, utveckla samhällen och bekämpa fattigdom. Jon Kohl har sin bas framförallt i Latinamerika. 

EplerWood International, Apdo. 12–2250 
Tres Ríos 
Costa Rica

jk-ecotourism@jonkohl.com
John Kohl's Informationsphere

Keith Hollinshead 

Keith Hollinshead forskar inom området turism och intresserar sig för interpretation*. Han har riktat in sig på turismens psykiska, sociala och politiska aspekter snarare än de ekonomiska. Keith Hollinshead har en kandidatexamen i historia, en magisterexamen i förvaltning och en doktorandtitel i turism från Texas A&M University i USA. Han är bosatt i England och arbetar på University of Bedforshire, men har även arbetat praktiskt med förvaltning framförallt i Australien.

Division of tourism and leisure- faculty of education, sport and tourism
The university of Bedforshire – Putteridgebury – Luton, L.U.2.8.L.E England
Tel = +44 (0) 1582 - 482555;    Fax = +44 (0) 1582 - 482689  
 
Snabbadress:  157 Higham Lane: Nuneaton, Warwickshire, England C.V.11.  6. A.N.
Hemtelefon: +44 (0) 2476-385460

Khdeva@btopenworld.com
Webbplats på University of Bedfordshire

Tema Milstein 

Tema Milstein är kulturforskare och undersöker hur kommunikation påverkar människans relation till naturen. Kultur och natur är hennes två huvudspår. Inom sin forskning har hon arbetat med naturvägledning på olika sätt och bland annat berört ekoturism, djurparker och naturens kulturella betydelse. Frågor som hon berört är hur kunskap om naturen skapas och förmedlas? Hur påverkas och förändras kulturella och ekologiska uppfattningar genom kommunikation? Hur förändras människors självbild av kultur, miljö och kommunikation? Tema Milstein har en bakgrund som journalist och doktorerade på University of Washington. 

Department of Communication and Journalism
MSC03 2240
University of New Mexico
87131-0001
tema@unm.edu
www.unm.edu/~tema

Betty Weiler 

Betty Weiler har doktorerat i geografi på University of Victoria, Kanada. Titeln på hennes avhandling var "Travel and Geographic Learning, A Study of Perception and Attitude Change in a Japanese Tourist Segment". I sju år arbetade hon som professor och föreståndare på the Tourism Research Unit, Monash University.Betty Weiler har också arbetat praktiskt med parkplanering. Nu har hon sin bas i Australien.

# 1 Menzies Close
Frankston South, VIC 3199
Australia

bettyv.weiler@gmail.com

Daniel R. Tardona 

Daniel R. Tardona har arbetat praktiskt med naturvägledning i mer än 23 år. För närvarande arbetar han på the Timucuan Ecological & Historic Preserve i Jacksonville, Florida. Daniel R Tardona har varit med och utformat ett utvecklingsprogram för interpretation, samt utbildat och certifierat naturvägledare.  Han har undervisat i ”behavioral methodology” på University of North Florida, Department of Psychology. De ämnen han studerat är psykologi, geologi, zoologi och pedagogiskt ledarskap. Daniel R Tardona har även fått artiklar publicerade i olika naturtidningar och böcker. 

Daniel R. Tardona
Assistant Chief of Resource Education & Resource Interpretive Specialist United States National Park Service Timucuan Ecological & Historic

Daniel_Tardona@nps.gov

Christos Giannoulis 

Christos Giannoulis har doktorerat i ämnet Environmental Policy and Management. Han är intresserad av att använda interpretation och pedagogik för att människor ska engagera sig och bli mer delaktiga i beslut angående miljön. Hur blir man medveten om och engagerad i miljöproblemen? Han har arbetat i över åtta år på Research Centre of Environmental Communication and Education och bland annat utbildat naturvägledare.

University of the Aegean 
Dept of Environment 
Research Centre of Environmental Education and Communication 
Mytilene, 81100 
Lesvos Island 
Greece 
Office Tel/Fax: +302251036234
Home: +302251045037
Mobile: +306977026632
E-mail: cgiannoulis@env.aegean.gr

 

--

* Interpretation är det engelska begrepp som ligger närmast naturvägledning och innebär att man tolkar ett sammanhang istället för att bara presentera fakta. 


Kontaktinformation