Bok för ännu bättre naturvägledning i Norden

Senast ändrad: 22 januari 2024

Naturvägledning handlar om naturupplevelser som bidrar till att öka människors kunskap och engagemang, och stärka deras relationer till naturen. Det handlar också om levande samtal i och om våra landskap, och hur vi brukar dem. Nu finns en bok som lyfter naturvägledningens potential och inspirerar till mer och ännu bättre upplevelser i Nordens natur- och kulturlandskap. Boken har tagits fram av SLU Centrum för naturvägledning i samarbete med nordiska kollegor. 

I slutet av 1980-talet samlades de nordiska länderna kring en gemensam policy om naturvägledning som en del i naturvården och ett verktyg för att stärka människors naturrelationer. Trettio år senare samlas länderna igen med en bok om betydelsen av aktiviteter som guidningar, naturstigar, naturskoleverksamhet och digital kommunikation på plats i våra natur- och kulturlandskap. Boken handlar om hur naturvägledning kan bidra till upplevelser som fördjupar kunskap och stärker känsla och engagemang för en hållbar relation mellan människan och hennes natur- och kulturmiljöer.

Naturvägledning i Norden – en bok om upplevelser, lärande, delaktighet och reflektion har tagits fram med stöd från Nordiska ministerrådet. Bakom boken står SLU Centrum för naturvägledning, Skovskolen vid Köpenhamns universitet, Miljödirektoratet och världsarvet Röros i Norge samt utbildningsinstitutet SYKLI i Finland. Alla redaktionsmedlemmar är engagerade i utbildning och i naturvägledningens utveckling och potential. En lång rad yrkesverksamma naturvägledare skriver om och reflekterar över sin praktik och forskare bidrar med teoretiska avsnitt. Bokens fem kapitel handlar om naturvägledningens historia, sammanhang och metoder, naturvägledarskap, strategiskt arbete och naturvägledning som lärande för hållbar utveckling.

Boken ges ut på svenska, danska, finska och norska och kan laddas ned som PDF eller läsas online hos Nordiska ministerrådet. Länkar finns längre ner på sidan.

Beställ boken i tryckt format från oss genom vårt beställningsformulär. Då kostar den 189 kr exklusive moms (200 kr inklusive moms). Frakt ingår i priset (vid större beställningar eller beställning från utlandet kan fraktkostnad tillkomma).

Konferens

I samband med lanseringen  4-5 november 2019 samlades utbildare inom naturvägledning från hela Norden vid en konferens på Skovskolen vid Köpenhamns universitet. Deltagarna utbytte erfarenheter och testade övningar utifrån bokens teman om direkta upplevelser, reflektion och dialog samt diskuterade fortsatt nordiskt samarbete inom detta fält.
----------------------------------------------------------

Länkar till respektive språkversion

Naturvägledning i Norden (svenska)
ISBN 978-92-893-6160-6
10.6027/NO2019-021

Naturveiledning i Norden (norska)
ISBN 978-92-893-6220-7
10.6027/Nord2019-031

Naturvejledning i Norden (danska)
ISBN 978-92-893-6223-8
10.6027/Nord2019-032


Naturvägledning i Norden – en bok om upplevelser, lärande, reflektion och delaktighet i mötet mellan natur och människa

Kontaktpersoner

Sverige

Eva Sandberg, föreståndare för SLU Centrum för naturvägledning
+46 (0)18 67 24 47 eva.k.sandberg@slu.se / SLU Centrum för naturvägledning.

Danmark

Mette Aaskov Knudsen, Köpenhamns universitet: mek@ign.ku.dk

Norge

Torfinn Rohde, Röros kommune / Miljödirektoratet: Torfinn.Rohde@roros.kommune.no

Finland

Anna Kettunen, SYKLI Environmental school of Finland: Anna.Kettunen@sykli.fi


Kontaktinformation

SLU Centrum för naturvägledning (CNV)
Institutionen för stad och land, SLU
cnv@slu.se
slu.se/cnv