Utbildningar i andra länder, internetbaserade utbildningar

Senast ändrad: 30 mars 2022

Som naturvägledare i Sverige finns det möjlighet att ta del av utbildning i andra länder, till exempel digitalt.

(Observera att CNV inte ansvarar för innehåll i kurser som erbjuds av andra aktörer.)  

Internetbaserade utbildningar inom heritage interpretation

Det finns flera organisationer och företag som erbjuder kurser och webinarier om heritage interpretation (definition) via internet. Här är några exempel:

National Association for Interpretation, NAI, (USA) erbjuder både webinarier och utbildningar inom sitt certifieringsprogram.

NAI:s logga

John Veverka & Associates (USA) håller i kurser och gör det bland annat via internet.

Utbildningar i Europa

Den europeiska samarbetsorganisationen för heritage interpretation Interpret Europe erbjuder utbildningar för guider och utbildare av guider. De har också en utbildningsöversikt för natur- och kulturvägledare i Europa. Interpret Europes logga

Naturvejlederuddannelsen vid Köpenhamns universitet är en tvåårig universitetsutbildning. Universitetet erbjuder även utbildningar till Natur- og kulturformidler, samt Friluftsvejleder, liksom master- och doktorandprogram i friluftsliv och naturvägledning. Se länkar på universitetets hemsida för vidare information.

Fler konsulter som erbjuder utbildningar

James Carter (GB) erbjuder kurser i Storbritannien och världen över.

Heritage Destination Consulting (GB) har kontor på flera platser i världen och erbjuder kurser i heritage interpretation.


Kontaktinformation

SLU Centrum för naturvägledning (CNV)
Institutionen för stad och land, SLU
cnv@slu.se
slu.se/cnv