InHerit

Senast ändrad: 17 september 2020

CNV deltog 2013-2016 i EU-projektet InHerit. Projektet handlade om att på europeisk nivå ta fram kompetensutveckling för yrkesverksamma naturvägledare.

Ingången till projektet var att man ser naturvägledning som en del i ett livslångt lärande och folkbildning. Projektet resulterade i riktlinjer (se Guidelines nedan) för hur kompetensutvecklig för naturvägledare skulle kunna ta fram.

Som en del i projektet togs det fram en beskrivning av den kompetens som naturvägledare bör ha (se Manualen nedan).

I projektet samarbetade CNV med aktörer från Belgien, Storbritannien, Polen, Nederländerna, Italien, Kroatien. Den europeiska organisationen för naturvägledning Interpret Europe deltog också.

Läs mer om InHerit på projektets webbplats.

På dess undersida Publications kan man ta del av användarbara skrifter från projektet. Manualen och Guidelines är två av dem.


Kontaktinformation

SLU Centrum för naturvägledning (CNV)
Institutionen för stad och land, SLU
cnv@slu.se
slu.se/cnv

Sidansvarig: per.sonnvik@slu.se