InHerit

Senast ändrad: 26 april 2024

CNV deltog 2013-2016 i EU-projektet InHerit. Projektet handlade om att på europeisk nivå ta fram kompetensutveckling för yrkesverksamma naturvägledare.

Ingången till projektet var att man ser naturvägledning som en del i ett livslångt lärande och folkbildning. Projektet resulterade i riktlinjer (se Guidelines nedan) för hur kompetensutvecklig för naturvägledare skulle kunna ta fram.

Som en del i projektet togs det fram en beskrivning av den kompetens som naturvägledare bör ha (se Manualen nedan).

I projektet samarbetade CNV med aktörer från Belgien, Storbritannien, Polen, Nederländerna, Italien, Kroatien. Den europeiska organisationen för naturvägledning Interpret Europe deltog också.

Projektet tog fram flera användarbara skrifter. Manualen (pdf-fil, på Issuu) och Guidelines (pdf-fil, på Issuu) är två av dem. Det togs även fram en skrift där man diskuterar de filosofiska rötterna till naturvägledning - ta del av den här.

Läs mer om InHerit-projektet här.


Kontaktinformation

SLU Centrum för naturvägledning (CNV)
Institutionen för stad och land, SLU
cnv@slu.se
slu.se/cnv