Sebastian Kirppu

Senast ändrad: 29 februari 2024
Sebastian Kirppu

Sebastian Kirppu blev 2021 en av tio finalister i utmärkelsen Årets naturvägledning.

Sebastian guidar om skogen och dess värden. Den som nominerat honom till Årets naturvägledning skrev att genom honom "kan naturen och dess invånare få en röst som alla hör och förstår. Sebastian har en förmåga att kommunicera naturens stora värde, dess fascination och dess nytta på ett smittande och inspirerande sätt. Genom stor kunskap om skogens ekologi och processer vägleder och guidar Sebastian alltifrån nybörjare till erfarna skogsbiologer på den nivå som gör att alla känner sig berikade inom skogens ekosystem. Stor del av detta arbete gör han även ideellt. Sebastian kan även förklara problematiken som den svenska gammelskogen står inför, en problematik som genom ett brus av uppgifter från olika instanser kan vara svårfattbar för många. Genom ett outtröttligt engagemang åker Sebastian till Sveriges olika hörn för att möta upp, guida, föreläsa och delta i diskussioner för att föra skogens talan och sprida kunskap om dess ekologi. Sebastian gör ingen skillnad på folk, utan ställer upp för den enskilde privatpersonen som för naturorganisationer, medier, företag, universitet och statliga organisationer. Hans naturvägledningar ger ringar på vattnet och många fortsätter sitt sökande om kunskap för att ännu bättre förstå skogen och dess utmaningar. Jag vill våga tro att få personer inspirerat så många till att fascineras av skogen och börjat se att skogen är så mycket mer än en yta för virkesproduktion". 

Ta gärna del av artikeln med Sebastian om hans arbete för skogen och hans rekommendation till andra som vill göra liknande insatser.

Sebastian nominerades även 2018. Ta gärna del av det materialet under rubriken "Den bästa guiden. Sebastian Kirppu". 

Läs mer här om hur Sebastian för folk att må bra i skogen genom att öka deras engagemang.


Kontaktinformation

SLU Centrum för naturvägledning (CNV)
Institutionen för stad och land, SLU
cnv@slu.se
slu.se/cnv