Utbildning: Naturturism på Realgymnasiet

Senast ändrad: 19 december 2023

På Realgymnasiets naturturisminriktning är fokus att guida och handleda människor inom olika naturnära upplevelser och äventyrsaktiviteter. Eleverna förbereds för det ökande intresset för naturupplevelser och har möjlighet att efter utbildningen få bli Certifierad naturguide.

År 2020 certifierades de första naturguiderna enligt systemet Certifierad naturguide. Redan från start hade eleverna på Realgymnasiets naturturisminriktning möjlighet till samma certifiering när de kommer till årskurs 3.

David Bechtel

– Det är viktigt att man arbetar med de branschstandarder som finns, säger David Bechtel som är programansvarig.

På Realgymnasiet finns flera yrkesprogram, och ett av dem är det treåriga naturbruksprogrammet. Det i sin tur har flera programfördjupningar varav en är naturturism.

– Den finns på de flesta av våra 23 skolor runtom i landet, säger David Bechtel.

Klasserna är ofta mindre än på de flesta mer traditionella gymnasieutbildningar, just nu har de i snitt mellan åtta och tio elever.

– Vi kan fokusera mycket på varje elev och utbildningen håller hög nivå, säger David Bechtel.

Till programmet söker sig unga människor med intresse för natur och friluftsliv men David Bechtel understryker att ingen behöver ha kunskap i ämnet sedan tidigare och att de arbetar utifrån var individen befinner sig kunskapsmässigt. 

– Vilka som söker är väldigt blandat, och det är inte alls säkert att man har en massa erfarenhet – och det är verkligen inte något vi kräver heller. Det enda vi vill är att man kommer med öppet sinne och är villig att lära sig och att utvecklas. Det kommer man väldigt långt med.

En till två dagar i veckan är inriktningsdagar, medan resten av tiden ägnas åt gymnasieskolans gymnasiegemensamma ämnen. För naturturismeleverna är inriktningens fokus att guida och handleda människor inom olika naturnära upplevelser och äventyrsaktiviteter. Förutom naturguide ger utbildningen möjlighet till många olika certifieringar, bland annat för skidlärare, klätterinstruktör, kajakledare, mountainbike och livräddning.

– I början, under det första året, jobbar eleverna mycket med sig själva för självkännedom och för att lära sig att vistas i naturen på ett bra och säkert sätt. Sedan arbetar vi mycket med ledarskap, berättar David Bechtel.

©-crelle-_DSC9741_mindre.jpg

Eleverna på Realgymnasiets utbildning för naturturism ägnar 1-2 dagar i veckan åt sin fördjupning. Det blir mycket vistelse utomhus. Foto: Realgymnasiet

Teori varvas med praktik.

– Det är viktigt att jobba både praktiskt och teoretiskt och att det vi läser om snabbt kan appliceras i praktiken. Det kan vara allt från att hantera olika typer av grupper med olika behov till att lära sig om en viss miljö eller olika arter genom en viss miljö för att sedan gå ut i den miljön och guida kring det, säger David Bechtel.

Det är också viktigt att få möta verkligheten och träffa professionella guider – på så vis får eleverna också en målbild att jobba mot. Det sker på arbetsplatsförlagt lärande, APL, som är 15 veckor fördelade på tre år. Den kan vara såväl lokal som nationell och internationell – det går att söka och få följa med på tre veckors guidningsupplägg i Irland och Sydafrika.

Tredje skolåret är det möjligt att bli certifierad naturguide och få ett yrkesbevis. Certifieringen är en branschövergripande standard för kvalitetssäkring av naturguider som tagits fram i samarbete mellan näringsliv, akademi och offentliga aktörer, bland andra SLU Centrum för naturvägledning, CNV. Den är en viktig del av processen att professionalisera svensk naturturism och ger också branschens arbets- och uppdragsgivare ett verktyg för att kvalitetssäkra medarbetares kompetens.

– Det är en både teoretisk och praktisk avcheckning att man är tillräckligt professionell för att jobba i branschen, säger David Bechtel. Det är viktigt att arbeta med de branschstandarder som finns för att eleverna ska vara anställningsbara efter avslutad utbildning, menar han. Men jobb finns det, säger han.

– Det är en väldigt bred och spretig bransch, men jag skulle säga att de som vill jobba inom den också får arbete. Det finns en stor efterfrågan, och den sträcker sig också mer och mer året runt och över hela landet, inte bara i norr som det kanske var mer förr.

Och vill man åt något annat håll så är även det fullt möjligt, säger David Bechtel. Utbildningen ger behörighet till vidare studier och den rustar eleverna väl, tycker han.

– Vi vet att eftersom vi jobbar på det här viset med ledarskap och guidning och att hantera människor så spelar det ingen roll vad eleverna gör eller vill göra sedan. De har extrem nytta av det – det är en utbildning som lämnar många dörrar öppna. 

Texten är skriven av Catrin Hellmark.


Kontaktinformation

SLU Centrum för naturvägledning (CNV)
Institutionen för stad och land, SLU
cnv@slu.se
slu.se/cnv