Nationell enkät om kvalificerade utbildningar inom friluftsliv

Senast ändrad: 15 december 2017

Centrum för naturvägledning fick 2015 i uppdrag av Naturvårdsverket att göra en uppföljning av läget för och utbud av utbildningar inom kvalificerad fortbildning inom friluftsliv (naturvägledning, utomhuspedagogik, natur och hälsa, landskap, natur- och kulturturism, kulturmiljö osv). Resultatet blev rapporten "Nationell enkät om kvalificerade utbildningar inom friluftsliv".

Rapporten, vars fullständiga titel är "Nationell enkät om kvalificerade utbildningar inom friluftsliv. Uppföljning av delmål för regeringens skrivelse om framtidens friluftsliv", redovisar utbudet inom kvalificerad fortbildning inom friluftsliv i Sverige 2015, samt antal deltagare på de olika utbildningarna 2012–15, i den mån uppgifter finns.

Rapporten innehåller också en analys av läget för friluftsutbildningar i Sverige, trender och eventuella hinder.

Naturvårdsverkets Rapport 6701, december 2015.

Ladda ner rapporten.


Kontaktinformation

SLU Centrum för naturvägledning (CNV)
Institutionen för stad och land, SLU
cnv@slu.se
slu.se/cnv

Sidansvarig: cnv@slu.se