Åsa Pearce och Erik Kohlström

Senast ändrad: 19 januari 2024
Åsa Pearce och Erik Kohlström

Åsa Pearce och Erik Kohlström jobbar i biosfärområdet Kristianstad Vattenrike. Tillsammans har de tagit fram Vättestigen, som blev en av finalisterna i Årets naturvägledning 2021.

Kan ni berätta om arbetet och tankarna bakom Vättestigen? 

- Vättestigen är en del i arbetet med att visa vägen ut, svarar Åsa. Förutom naturum arbetar vi med 21 besöksplatser med information, stigar, fågeltorn, fikaplatser och utemuseer. Norra Lingenäset är en besöksplats i det stadsnära reservatet Näsby fält. I närheten finns flera förskolor och skolor. I reservatet finns en rullvänlig stig genom lövskog full av vårblommor.

Barn på VättestigenVattenriket ville berätta om Norra Lingenäsets värdefulla natur med sagans hjälp. De sökte och fick LONA-medel till en sagostig. Naturvägledare Erik Kohlström författade och illustrerade. Besökarna får följa vättens jakt på sin favorit – vätterosen. Samtidigt lär de sig om vårblommor, djurs och växters anpassningar och hur de är beroende av varandra.

- Vi ville ta fram något som skulle kännas roligt och lockande oberoende av naturintresse, berättar Erik. Bilder, berättelse och skulpturer ska vara ett skäl i sig att göra ett besök. Eftersom narrativet är sammanflätat med naturen på platsen så blir det väldigt enkelt att ta till sig kunskaper. Stigen bidrar till viktig ”biologisk läskunnighet” och kännedom om närnatur.

 

Vilka tips har du till den som vill göra något liknande? 

- Bygg en berättelse kring karaktär och plats, hitta känslan på platsen och försök sätta fingret på vad som känns spännande, mysigt, härligt eller kul. Vilka sinnesintryck finns, vad är det som gör att man känner koppling till platsen?

Barn på VättestigenErik betonar att allt faktainnehåll ska passa in i narrativet. Man behöver lägga tid i fält, samla intryck och referensmaterial och vara uppmärksam på subjektiva intryck.

 

På vilka andra sätt arbetar ni i Vattenriket för att inspirera till naturupplevelser?  

- Vi uppmuntrar besökare att starta sitt äventyr i Vattenriket på stadsnära naturum, svarar Åsa. Här hjälper naturvägledarna besökarna att hitta ut till områdets 21 besöksplatser.

Vattenrikets verktyg är både skriftlig information och illustrationer, taktila delar, foto, filmklipp och ljudguider. De presenterar natur, platser och aktiviteter på sin webbsida och i inlägg på sociala medier. Vid flera tillfällen är naturvägledare ute på besöksplatserna och håller aktiviteter som skogsbad och yogavandringar.

- Vättestigen är vår första sagostig. Den ligger längs Skåneleden, SL6 Vattenriket, och i ett av våra besöksområden med goda möjligheter till vandring, fågelskådning, picknick etc. Både Vättestigen och Grodleken (en naturlekstig som snart är klar vid besöksplats Ekenabben) blir ytterligare ingångar till områden som går att utforska och uppleva på många olika sätt.

Åsa berättar att Vattenriket har guidade vandringar för barn och förskolor längs Vättestigen. Den finns återberättad som ljudguide på Vattenrikets webbsida. Den ingick i ett koncept med olika aktiviteter i naturums program ”Bland vättar och väsen i Vattenriket” våren 2021.

Läs mer om Vättestigen och nomineringen av stigen i Årets naturvägledning 2021.

Se en kort film där de tipsar om hur man kan tänka när man skapar en berättelse om en plats för att öka den biologiska läskunnigheten.


Kontaktinformation

SLU Centrum för naturvägledning (CNV)
Institutionen för stad och land, SLU
cnv@slu.se
slu.se/cnv