Josefin Nilsson och Sofie Stålhand

Senast ändrad: 22 januari 2024
Josefine och Sofie

Josefin och Sofie jobbar på naturum Hornborgasjön och har båda varit mycket involverade i en satsning på digital naturvägledning under pandemin, som en anpassning till restriktioner. För deras arbete mottog de ett hedersomnämnanden vid Årets naturvägledning 2021.

Berätta om er satsning på digital naturvägledning.

- Sedan pandemin kom har vi satsat allt mer på digital naturvägledning, berättar Josefin och Sofie. Vi producerar korta filmer om naturen som vi publicerar på sociala medier.

Filmer som naturum gjortFilmerna har gjort att naturum Hornborgasjön når ut till betydligt fler än vad de gör med deras vanliga guidningar. Vid början av 2021 hade de gjort ett trettiotal filmer om allt från hur man ser skillnad på olika arter av humlor till vad man ska tänka på när man åker långfärdsskridskor.

- Det har både varit fantastiskt kul men har också gjort att vi har breddat vår verksamhet och når fler!

 

Vilka tips har ni till dem som vill göra något liknande?

- Se till att lägga upp en plan och fundera på vad det är du vill göra. Om du vill satsa på filmer, fundera då på vad det är du vill berätta om och hur du ska göra det. Gör satsningen på filmer till en del av det dagliga arbetet och fokusera på din målgrupp.

Josefin och Sofie berättar att på sociala medier behöver dina filmer ofta varaIntervju med Kent-Ove Hvass korta och textade. Men det är förvånansvärt hur mycket du hinner förmedla på en minut om du har tänkt igenom vad du vill förmedla.

- Vi filmar med en systemkamera med en mikrofon som vi kopplar in och klipper och textar sedan filmerna i Adobe premiere pro.

 

Hur arbetar ni genom filmerna för att inspirera till naturupplevelser?

- I våra filmer har vi jobbat med att ha ett tilltal som just ska kännas inspirerande, svarar Josefin och Sofie. Vi vill att kunskapen ska vara lättillgänglig och om vi berättar om örnar berättar vi också om hur det kan kännas att se en örn komma flygande.

De lägger alltid fokus på att berätta hur den som tittar på filmen själv kan göra för att till exempel se en örn. På så sätt hoppas de att de inspirerar andra till att komma ut och njuta av naturen.

 

Läs om hedersomnämnandet som naturum Hornborgasjön fick i Årets naturvägledning 2021 för sin satsning på digital naturvägledning.


Kontaktinformation

SLU Centrum för naturvägledning (CNV)
Institutionen för stad och land, SLU
cnv@slu.se
slu.se/cnv