Utbildningsplats skärgården

Senast ändrad: 08 februari 2024
Barn på Utbildningsplats Skärgården

Utbildningsplats skärgården vann 2021 kategorin Självguidande naturvägledning i utmärkelsen Årets naturvägledning.

Skärgårdsstiftelsen har tagit fram Utbildningsplats skärgården, för att så många elever som möjligt ska få ta del av Skärgårdskulturen och Östersjön. Skolorna får ett lätt material att jobba med direkt ute i fält med sina elever. Det finns fyra utbildningsplatser i Stockholms skärgård: på Björnö, Gålö, Hjälmö och Riddersholm. Det finns där ett pedagogiskt aktivitetsmaterial med kopplingar till kursplanemålen som passar barn och unga i grund- och grundsärskolan med fokus på årskurs 4-9. Grupperna har en självguidad dag med materialstöd från Skärgårdsstiftelsen oavsett ålder, funktion eller härkomst. Varje Utbildningsplats har en liten lånelåda med fältmaterial för en lyckad dag.

Flera av de skolor som besöks utbildningsplatserna har nominerat Utbildningsplats skärgården. Några ord från dem:

  • Rinkebyskolan besöker återkommande utbildningsplatserna och eleverna beskriver efteråt uppskattande att besöken har hjälpt dem att upptäcka och ha kul vid havet och i skogen, förstå allemansrätten och hur man kan ta hand om miljön. 
  • Ett fantastiskt utbildningstillfälle för att till exempel arbeta vidare med projekt kopplade till FN:s globala mål för hållbar utveckling. Att då få göra det tillsammans med lokala organisationer för att förbättra samhället omkring oss är magiskt. Skärgårdsstiftelsen gör så att våra elever får upptäcka, uppleva och ta del av den unika skärgården och förstå att det är något som tillhör alla och som vi alla måste bry oss om. Det här är verkligen en utflykt som engagerar våra elever samt personal och tillsammans gör vi skillnad.
  • Utbildningsplatserna har väckt nyfikenhet för Östersjön och den spännande skärgårdsnaturen och gett barn och ungdomar möjlighet att uppleva den på nära håll. Arbetet öppnar upp och ger förståelse för den känsliga naturen och ger vägledning i hur just du kan påverka i rätt riktning för att miljöerna ska hålla för framtiden.

Juryns motivering till utmärkelsen:

Utbildningsplats skärgården. Genom ett långsiktigt och kreativt arbete har Skärgårdsstiftelsen skapat fyra utbildningsplatser för skolan tillgängliggör skärgårdens landskap med natur- och kulturvärden. Lekfulla uppdrag och handledningar inspirerar och underlättar för lärare och elever att uppleva och lära på egen hand, i samklang med skärgårdsmiljön. Särskilda satsningar har gjorts för skolor vars elever annars kanske inte får tillgång till upplevelser i skärgårdsnatur.

Se den inspelade presentationen om Utbildningsplats skärgården från prisutdelningen.

Ta del av en artikel med Sandra Löfgren om arbetet med Utbildningsplats skärgården.

Utbildningsplats skärgården nominerades även 2018. Ta gärna del av materialet från den nomineringen.

Läs mer om Utbildningsplats skärgårdens integrationsarbete i en artikel av CNV från 2020.


Kontaktinformation

SLU Centrum för naturvägledning (CNV)
Institutionen för stad och land, SLU
cnv@slu.se
slu.se/cnv