Publikationer om naturvägledning

Senast ändrad: 14 december 2023

Här har vi samlat publikationer från CNV som bidrar med en förståelse för naturvägledning som område.

Naturvägledning i Sverige 2022 – nuläge och framtidsperspektiv

OMSLAG Naturvägledning i Sverige snett L.jpg

Denna rapport ger en överblick av kommuner och länsstyrelsers arbete med naturvägledning under fyra år. Den redovisar också resultaten av en omfattande enkät till naturvägledare i Sverige om deras tankar om vilka trender och aktörer som kan påverka naturvägledning framöver, var naturvägledning behövs och hur naturvägledning kan stärkas. Ta del av rapporten Naturvägledning i Sverige 2022 här.

 

Naturvägledning - att dela med sig av kärlek till naturen

Den här broschyren berättar om naturvägledning och omslag broschyr CNVvarför den är viktig. Läs om hur naturvägledare gör skillnad, om tankar kring vad som är bra naturvägledning och om hur naturvägledning kan se ut i praktiken. Läs också om hur CNV kan stötta dig som naturvägledare. Läs mer.

Naturvägledning i Norden – en bok om upplevelser, lärande, delaktighet och reflektionNaturvägledning i Norden

En lång rad yrkesverksamma naturvägledare skriver om och reflekterar över sin praktik och forskare bidrar med teoretiska avsnitt. Bokens fem kapitel handlar om naturvägledningens historia, sammanhang och metoder, naturvägledarskap, strategiskt arbete och naturvägledning som lärande för hållbar utveckling. Läs mer och beställ boken här.

 

Friluftslivets pedagogik

Framsida till Friluftslivets pedagogikEn miljö- och utomhuspedagogik för kunskap, känsla och livskvalitet. CNV har skrivit ett kapitel om naturvägledning. Friluftslivets pedagogik inkluderar inte bara naturkunskap, friluftsteknik och utomhuspedagogik utan också ekologi, humanekologi, geografi, miljö- och samhällsfrågor, historia, hälsa, biologi, slöjd och massor med praktiska aktiviteter - såväl för det tätortsnära som det fjärran friluftslandskapet. Läs mer om boken här.

 

Så mycket upplevelse med så enkla medel! Dokumentation och reflektion från seminarier om naturvägledning, naturupplevelser och hälsa

Rapporten är en dokumentation med analys av samtal och aktiviteter vid två seminarier/workshops på tema naturvägledning och hälsa som genomfördes 2018. Rapporten och aktiviteterna ingår i ett samarbete mellan CNV och SLU:s forskningsplattform Framtidens djur, natur och hälsa och utforskar hur naturvägledning kan bidra till människors hälsa. Syftet är att presentera aktuell forskning och ge tillfälle att pröva tekniker för naturvägledning, men också att ringa in viktiga framtidsfrågor i dialog mellan forskare och naturvägledare. Läs rapporten här.

Interpretation - kommunikation som gör skillnad. Handbok för vägledare i natur- och kulturarv

Ambitionen att "göra skillnad" är något som förenar vägledare i natur- och kulturarv över hela världen. Sam Ham, tidigare gästprofessor på SLU, är en internationell auktoritet inom det förhållningssätt till kommunikation som kallas interpretation. Han har skrivit en bok om vad som krävs för att också lyckas med det.  CNV:s  översättning av boken "Interpretation - kommunikation som gör skillnad. Handbok för vägledare i natur- och kulturarv" går nu att beställa från oss. Läs mer här!

Nature-based integration: Nordic experiences and examples

CNV har deltagit i projektet Friluftsliv, naturvägledning och integration i Norden (ORIGIN). Projektet finansieras av Nordiska Ministerrådet och har som syfte att samla erfarenheter och goda exempel på naturbaserad integration och dela dessa i de nordiska länderna. Läs projektrapporten här: Nature-based integration. Nordic experiences and examples.

Who's afraid of the wolf? Sensitive issues as fuel for reflection and provocation of thought.

Vem är rädd för vargen? Hur kan naturvägledare hitta en balans mellan att tillhandahålla härliga natur- och kulturupplevelser och ansvaret att beröra svåra, skrämmande eller till och med deprimerande problem relaterade till klimat, miljö- och naturvård? Vilka möjligheter kommer med att tala om känsliga eller kontroversiella frågor kopplade till våra platser? Kan de känsliga ämnena i sig vara ett bränsle för att stimulera tankar, bredda perspektiv och involvera våra deltagare i diskussioner om värderingar och åtgärder för hållbarhet? Läs CNVs föreståndare, Eva Sandbergs keynotepresentation vid Interpret Europes konferens i Kraków 2015.

Skapa sammanhang –
naturvägledning som lärande för hållbar utveckling 

Detta är en inspirations- och tankebok för alla som möter och kommunicerar med människor i och om naturen och kulturlandskapet. Naturvägledning Skapa sammanhangbidrar till kunskap och känsla av sammanhang. Historien om hur allt hänger samman kan berätttas på tusen olika sätt. Berättelserna blir osynliga band mellan människor och platser där de befinner sig - i staden, skogen, på planeten. Några av de många berättelserna ryms här, men även reflektoner om naturvägledarens roll, ansvar och möjligheter att blicka framåt och bidra till lärande för hållbar utveckling.

Boken publicerades 2012 som del tre i CNV:s skriftserie Naturvägledning i fokus. Läs mer och beställ boken här.

Planera för friluftsliv

Planera_för_friluftsliv-framsida.jpgKapitel 9 Vägledning och naturpedagogik är det som berör naturvägledning mest i boken. Planera för friluftsliv är en lärobok för kvalificerade utbildningar och yrkesverksamma inom friluftsliv, naturvård eller turism. Boken bygger på forskning och är skriven av fyra forskare och gavs ut 2010. I boken beskrivs principer och modeller inom forskning, förvaltning och planering. Ladda ner hela boken här.

Tio tänker om naturvägledning

Detta är en inspirationsbok där tio personer utvecklar sina tankar kring naturvägledning. Boken gavs ut 2009, som det första numret i CNV:s skriftserie Naturvägledning i fokus.

Läs mer och ladda ner boken här.

Naturvägledning i Sverige Rapporten Naturvägledning i Sverige

CNV har tagit fram en rapport som ger en överblick över naturvägledningen i vårt land. Här kan du läsa om vad som görs inom naturvägledning, hur naturvägledarna upplever att det fungerar och vilka framtidsplaner som finns.

Läs mer, ladda ner eller beställ rapporten här.

Guidning skapar mentalt naturskydd

I tidningen Biodiverse (utges av Centrum för biologisk mångfald, CBM) nr 1 2010 publicerades artikeln "Naturguider kan väcka stadsbornas engagemang".
Tidningens tema var skyddad natur och författare Eva Sandberg.

Växande behov av kontakt med naturen

I skriften Miljötrender- nyheter och reslutat från SLU nr 3 2009 med tema fritid skriver Eva Sandberg om vårt Växande behov av kontakt med naturen och hur naturvägledningen kan vara en viktig pusselbit för att nå våra miljömål.


Kontaktinformation

SLU Centrum för naturvägledning (CNV)
Institutionen för stad och land, SLU
cnv@slu.se
slu.se/cnv