Utbildningspaket för flerspråkiga NATURVÄGLEDARE med fokus på nya svenskar

Senast ändrad: 16 maj 2023

Det här utbildningspaketet är till för er som vill skapa möjligheter för nya svenskar att utbilda sig till naturvägledare. Ni kan komma från en region, länsstyrelse, kommun, SFI, studieförbund, etnisk förening, förening inom natur, kultur och friluftsliv eller naturum, museer, med flera aktörer.

SLU Centrum för naturvägledning har tagit fram utbildningspaketet på uppdrag av Naturvårdsverket och i samarbete med Naturskyddsföreningen Örebro län. Det bygger på tankar och erfarenheter från Örebro län där flera aktörer tillsammans har arbetat fram ett integrationskoncept som i sin tur bygger på projekten Utbildning naturvägledning på andra språk i Örebro län samt Språka mellan tallarna.

Arbetet har skett i samarbete mellan regionen, flera av länets kommuner, SFI samt Naturskyddsföreningen och Studiefrämjandet i Örebro län. Konceptet har väckt stort intresse i andra kommuner.

Oavsett om man har stor eller liten vana av naturen, som ny i Sverige vet man inte alltid hur den svenska naturen ser ut eller vad man får göra här och det utgör ett stort hinder för dem som är nyfikna på och vill börja utforska det nya landets natur. Naturvägledningen kan hjälpa till med de första stegen ut i naturen.

Naturvägledare fungerar som medupptäckare som tillsammans med deltagarna kan skapa minnesvärda upplevelser, fördjupade kunskaper och bidra till att deltagaren utvecklar sin egen relation till naturen och kulturlandskapet. Naturvägledningen kan också främja sociala interaktioner och ge nya svenskar en lokal förankring. En annan viktig del är att, när vi umgås i grupp i naturen kan vi förbättra vår hälsa och vårt välbefinnande.

Ladda ner rapporten

Utbildningspaket för flerspråkiga naturvägledare: med fokus på nya svenskar (pdf)


Kontaktinformation

SLU Centrum för naturvägledning (CNV)
Institutionen för stad och land, SLU
cnv@slu.se
slu.se/cnv