Dialog för landskap - en handledning

Senast ändrad: 22 januari 2024

Dialog för landskap - en handledning är till för dig som är intresserad av kommunikation om förändring av landskap och relationen mellan människa och natur. Av att utveckla former för planering, samråd och synliggörande av landskapets alla värden. Att hjälpa parter i ett samtal att få syn på landskapet och dess värden i alla dess dimensioner. Naturvägledaren kan föra en dialog  om hur landskap kan förvaltas på ett hållbart sätt för framtiden. Den här handledningen handlar om varför fler naturvägledare behöver göra det och hur det kan gå till.

Landscape Dialogues - a guide

Landscape Dialogues has been created for people interested in communication of changes to landscape and the relationship between people and nature; in developing planning formats, consultation and highlighting all of the landscape’s values. Regardless of whether they are from universities, non-profit organisations or municipalities, nature interpreters have traditionally assumed the role of experts who lecture about and present the natural values of an area to an audience. However, nature interpreters can also act as discussion leaders. They can help participants catch sight of the landscape and its values of all dimensions and, not least, to convey a dialogue of how the landscape can be managed in a sustainable way for the future. This guide explains why more nature interpreters need to do this, and what the procedures can involve.


Kontaktinformation

SLU Centrum för naturvägledning (CNV)
Institutionen för stad och land, SLU
cnv@slu.se
slu.se/cnv