Tio tips för naturvägledning - PARADIS UTE

Senast ändrad: 29 februari 2024

Vill du inspirera andra till naturupplevelser? Här är en checklista för att skapa aktiviteter ute. Första bokstaven i varje tips bildar tillsammans PARADIS UTE.

PLATSEN. Utgå från platsens särskilda förutsättningar.

ALLEMANSRÄTT. En aktivitet med hänsyn till natur och människor.

RÖD TRÅD. Ett genomtänkt tema ger intryck som stannar kvar länge.

AHA-UPPLEVELSER. Låt innehållet väcka känslor – WOW, OMG, LOL! (Oh My God, Laughing Out Loud.)

DELTAGARNA. Intressera dig för deltagarnas perspektiv.

INKLUDERANDE. Involvera alla och försök inkludera dem du annars inte når.

SINNEN. Aktivera alla sinnen – känn, smaka, dofta, se och lyssna.

UNDERSÖK. Låt deltagarna göra, undersöka och reflektera.

TILLGÄNGLIGT. Ta hänsyn till olika förutsättningar och funktionsvariationer.

ENGAGEMANG. Din energi är ett frö till deltagarnas engagemang.

 

Ladda ner denna checklista som pdf i form av ett bokmärke.

PARADIS UTE – fördjupning

Förklaringar och fördjupning till de tio tipsen för naturvägledning.

PLATSEN. Utgå från platsens särskilda förutsättningar.

Varje plats är unik. Utgå från det man kan se och uppleva på platsen men försök också hitta dess dolda berättelser. Hur har människan påverkat den och vad sker här och nu? Hur ser framtiden ut? Vilket liv finns här?

ALLEMANSRÄTT. En aktivitet med hänsyn till natur och människor.

Skapa en hållbar aktivitet som bidrar positivt. Njut av naturen, men lämna inga spår och visa hänsyn enligt allemansrätten och särskilda regler i naturreservat. Tänk också på helheten och ha så liten miljöpåverkan som möjligt i resor, mat och prylar.

RÖD TRÅD. Ett genomtänkt tema ger intryck som stannar kvar länge.

Ha ett tema eller huvudbudskap som besvarar frågan ”Vad vill du att besökaren ska ta till sig eller tänka efter aktiviteten?”. En röd tråd hjälper planeringen och ger sammanhang och mening för deltagarna.

AHA-UPPLEVELSER. Låt innehållet väcka känslor – WOW, OMG, LOL!

Fundera på vilka aha-upplevelser deltagarna kan få. Genom att väcka känslor som WOW, Oh My God och Laughing Out Loud blir innehållet engagerande och givande, stannar kvar – och sprids vidare till andra.

DELTAGARNA. Intressera dig för deltagarnas perspektiv.

Vilka är deltagarna och vilka är deras intressen och förväntningar? Försök förstå deras perspektiv och underlätta för dem att relatera till innehållet. Se även till att de känner sig trygga och är varma, torra, mätta och glada – grundläggande för att ta in nya upplevelser.

INKLUDERANDE. Involvera alla och försök inkludera dem du annars inte når.

Se alla deltagare och involvera dem i aktiviteten. Dra nytta av deras frågor och kunskaper. Försök hitta vägar att nå och inkludera personer du annars inte når. Samarbeten kan leda till mångfald och bredd. Sänk trösklar och använd ett tilltal som fungerar för de ”inte redan frälsta”.

SINNEN. Aktivera alla sinnen – känn, smaka, dofta, se och lyssna.

Om deltagarna använder flera sinnen blir upplevelsen djupare och beständig. Doft, smak och känsel skapar andra intryck och underlättar inlärning. När man blundar så lyssnar man bättre eftersom synen ofta är det dominerande sinnet. Sätt gärna ord på sinnesintrycken. En svartvit flugsnappare sjunger ”kiwi-chips, kiwi-chips”. Utterbajs luktar viol, tycker vissa.

UNDERSÖK. Låt deltagarna göra, undersöka och reflektera.

Servera inte upplevelserna, utan aktivera deltagarna, skapa nyfikenhet och uppmana dem att leta och upptäcka själva. Ge utrymme för reflektion. Det kräver andrum och kommer inifrån deltagaren själv. Ställ öppna frågor som får deltagarna att tänka till.

TILLGÄNGLIGT. Ta hänsyn till olika förutsättningar och funktionsvariationer.

Alla fungerar inte på samma vis men alla behöver naturen. Tjugo procent av Sveriges befolkning har någon form av funktionsnedsättning. Var noga med att beskriva i förväg om aktiviteten är krävande på något vis eller om den är tillgänglig för alla.

ENGAGEMANG. Din energi är ett frö till deltagarnas engagemang.

Naturvägledning handlar om att dela med sig av kärlek till naturen. Kunskap är nödvändigt men energi och passion behövs också. Försök att hitta en lagom energinivå som ger deltagarna inspiration att skapa sin egen väg till engagemang och handling.

 

Bra material för naturvägledning

Exempel på  gratis material som kan underlätta för att skapa naturaktiviteter med olika målgrupper. 

FRILUFTSBINGO

Utmana klassen med Friluftsbingo! www.sverigesnationalparker.se/globalassets/store-mosse/filer/friluftsbingo-digital.pdf

HJÄLP VÅRA VILDA POLLINATÖRER

Bygg ett vildbihotell, plantera bivänliga blommor, gör om en gräsmatta till äng. Operation Rädda bina / Naturskyddsföreningen.

LÄR DIG OM ÄTLIGA VÄXTER I NATUREN

En guide till naturens egna råvaror. www.skogsskafferiet.se

VÅR-, SOMMAR, HÖST- OCH VINTERUTMANINGEN

Naturums utmaningar från Vattenriket Kristianstad. Krysslistor med poäng.
www.vattenriket.kristianstad.se/pedagogiskt-material

NATUREN SOM KLASSRUM

Inspiration och tips från Naturskydds-
föreningen: www.naturskyddsforeningen.se/skola/naturen-som-klassrum

SPÅRTECKEN

Enkla guider med spårstämplar från många djur från Naturskyddsföreningen www.naturskyddsforeningen.se/skola/sparaffisch

MAPPA, FINSKA MATERIALBANKEN

Materialbank för utomhuspedagogik, miljöpedagogik och undervisning för hållbar utveckling: www.mappa.fi/sv/etusivu

UTEMANINGENS GUIDER

Guidehandledningar för friskvårdsguider med praktiska tips: www.utemaningen.se/friskvardsguide-online

ENKLA AKTIVITETER ATT GÖRA UTOMHUS 

Massvis av roliga aktiviteter att göra med familj och vänner, med skolan eller föreningen, av Miljöverkstan i Flaten: www.miljoverkstan.se

GUIDEN FÖR NATURGUIDEN

Handbok för naturguider med mängder av praktiska tips, från Studiefrämjandet, skriven av Ulrik Alm. www.studieframjandet.se/globalassets/ovrigt-riksforbundet/pdfer/guiden-for-naturguiden/guidenfornaturguidennyabilderlag.pdf

UTBILDNINGSPAKET FÖR FLERSPRÅKIGA NATURVÄGLEDARE

Ett utbildningsmaterial med mängder av tips och övningar. www.slu.se/centrumbildningar-och-projekt/centrum-for-naturvagledning/publikationer/handledningar-och-stod/nvl_nyasvenskar/

LUGN AV NATUREN

Ett studiematerial med övningar som lär deltagarna att hantera vardagsstressen genom olika övningar i naturen.
www.studieframjandet.se/starta-studiecirkel/tips-pa-studiecirklar/halsa/lugn-av-naturen

 

Litteraturtips

Exempel på litteratur med många inspirerande tips.

FRILUFTSLIVETS PEDAGOGIK. En miljö- och utomhuspedagogik för kunskap, känsla och livskvalitet. Brügge, Glantz, Sandell. Liber förlag 2018.

UT I NATUREN. Naturskyddsföreningens guide till utflykter, äventyr, upplevelser. Erik Hansson, Bonnier fakta 2020.

ATT LÄRA IN UTE. Naturskoleföreningens olika läromedel för utomhuspedagogik www.naturskola.se/laromedel

NATURPEDAGOGIK. Mer än 400 övningar som öppnar dörren till naturens mångfald. Germund Sellgren, Gleerups 2006.


Hjälp till att utveckla PARADIS UTE, kom med förslag till förbättringar!

SLU Centrum för naturvägledning (CNV)
Institutionen för stad och land, SLU
cnv@slu.se
slu.se/cnv