Grön entreprenör - forskningen visar vägen

Senast ändrad: 22 januari 2024

CNV har publicerat kapitel i tre böcker SLU-serien Grön entreprenör - forskningen visar vägen. Böckerna ska framförallt ge entreprenörer inom de gröna näringarna forskningsbaserade konkreta råd och inspiration.

Naturupplevelse och hälsaNaturupplevelse och hälsa

Detta är den första boken i serien och CNV:s kapitel hade temat "Naturvägledning för entreprenörer". Det handlar om hur man med utgångspunkt från en gård kan arbeta med naturvägledning. Boken har som syfte att inspirera och ge kunskap om naturupplevelser kopplat till hälsa. Boken publicerades 2011.

Skogens sociala värdenSkogens sociala värden

Den andra boken i serien kom ut 2014 och har fokus på skog. CNV bidrog med två kapitel i den boken: Naturvägledning för skogsägare samt Att väcka liv i torpruiner. Skogens upplevelsevärden, skog och hälsa och naturturism är exempel på övrigt innehåll i boken.

Naturupplevelser för oss allaNaturupplevelser för oss alla

2014 publicerades boken i serien som har fokus tillgänglighet. Boken har fokus på att inspirera och ge kunskap till företagare på landsbygden som vill utveckla sin verksamhet så att den blir tillgänglig för personer med funktionsnedsättningar. CNV:s kapitel i boken beskriver hur man kan göra naturvägledning tillgänglig med hjälp av ny och beprövad teknik. Boken är slutsåld men det går att läsa CNV:s kapitel här nedan.

Nedan går det också att läsa ett kapitel om appar för naturguidning, vilket är skrivet av Kirsten Rassmus-Gröhn.


Kontaktinformation

SLU Centrum för naturvägledning (CNV)
Institutionen för stad och land, SLU
cnv@slu.se
slu.se/cnv