Remissvar och yttranden

Senast ändrad: 26 april 2024
CNV Remisser

Som nationellt centrum och del av SLU svarar CNV på en del remisser. Vi gör då alltid det som en del i SLU:s samlade remissvar. Läs de remissyttranden där CNV medverkar här.


Kontaktinformation

SLU Centrum för naturvägledning (CNV)
Institutionen för stad och land, SLU
cnv@slu.se
slu.se/cnv