Nature-based integration: Nordic experiences and examples

Senast ändrad: 26 april 2024
Omslag till rapport – en man med ryggsäck på en väg i ett vinterlandskap.

CNV har deltagit i projektet Friluftsliv, naturvägledning och integration i Norden (ORIGIN). Här kan du ladda ner projektrapporten.

Projektet finansieras av Nordiska Ministerrådet och har som syfte att samla erfarenheter och goda exempel på naturbaserad integration och dela dessa i de nordiska länderna.

Läs mer


Kontaktinformation

SLU Centrum för naturvägledning (CNV)
Institutionen för stad och land, SLU
cnv@slu.se
slu.se/cnv