Nature-based integration: Nordic experiences and examples

Senast ändrad: 04 december 2017
Omslag till rapport – en man med ryggsäck på en väg i ett vinterlandskap.

CNV har deltagit i projektet Friluftsliv, naturvägledning och integration i Norden (ORIGIN). Här kan du ladda ner projektrapporten.

Projektet finansieras av Nordiska Ministerrådet och har som syfte att samla erfarenheter och goda exempel på naturbaserad integration och dela dessa i de nordiska länderna. Ladda ner projektrapporten här (pdf): Nature-based integration. Nordic experiences and examples.

Läs mer

Om projektet: ORIGIN - Outdoor recreation, nature interpretation and integration in Nordic countries

Om naturbaserad integration på CNV:s webbplats


Kontaktinformation

SLU Centrum för naturvägledning (CNV)
Institutionen för stad och land, SLU
cnv@slu.se
slu.se/cnv

Sidansvarig: cnv@slu.se