Naturvägledning i den brukade skogen

Senast ändrad: 02 februari 2022
Mosippa, en sevärd art som förekommer i brukad skog

Under 2019-20 har CNV arbetat med ett projekt kring interpretation och naturvägledning för skogssektorn. Vad finns det att berätta om och lyfta fram i den brukade skogen?

SLU Centrum för naturvägledning har under 2019-20 arbetat med projektet Interpretation och naturvägledning för skogssektorn i samarbete med Föreningen Skogen och med stöd av Skogssällskapet. Projektet avslutas 2021. Bakgrunden till projektet är att det behövs mer samtal, dialog och kunskap om det brukade skogslandskapet, som är tillgängligt genom allemansrätten. Här kan interpretation och andra av naturvägledningens verktyg och förhållningssätt bidra.
Som ett resultat av projektet utvecklar några personer med anknytning till skogssektorn sina tankar kring naturvägledning och interpretation på dessa sidor, som också är publicerade som Naturvägledaren nr nr 2, mars 2021. Börja gärna med att läsa den första artikeln som berättar mer om projektet och om innehållet i de övriga inslagen. 

Samtliga artiklar utom den första är skrivna av Malin von Essen, som också gjort alla intervjuer. Ett stort tack till Malin!

Naturvägledning och interpretation - en möjlighet för samtal i skogen

Skogsägare med turism lyfter skogens många värden och berättelser

Skogens sociala värden - utvecklas genom interpretation

Skogens vatten öppnar dörrar

Möten mellan markägare och allmänhet

Sveaskog - fokus på ekoparker och skogshistoria

Naturupplevelser i brukad skog - projekt i Västerbotten

Universitetskurs förbereder för möte med markägare

 

Ta gärna del av projektets slutrapport till Skogssällskapet

 

 

 


Kontaktinformation

SLU Centrum för naturvägledning (CNV)
Institutionen för stad och land, SLU
cnv@slu.se
slu.se/cnv