Naturvägledning i den brukade skogen

Senast ändrad: 22 februari 2021

Under 2019-20 har vi arbetat med ett projekt kring interpretation och naturvägledning för skogssektorn. Vad finns det att berätta om och lyfta fram i den brukade skogen?

SLU Centrum för naturvägledning har under 2019-20 arbetat med projektet Interpretation och naturvägledning för skogssektorn i samarbete med Föreningen Skogen och med stöd av Skogssällskapet. Skälet är att naturvägledningens verktyg och förhållningssätt är viktiga att använda även i det allemansrättsligt tillgängliga, brukade skogslandskapet. Som ett resultat av projektet utvecklar några personer med anknytning till skogssektorn sina tankar kring naturvägledning och interpretation på dessa sidor, som också är publicerade som Naturvägledaren nr 4/2020.


Kontaktinformation

SLU Centrum för naturvägledning (CNV)
Institutionen för stad och land, SLU
cnv@slu.se
slu.se/cnv

Sidansvarig: cnv@slu.se