Väsenvandring och guidande mobilapp

Senast ändrad: 08 februari 2024
Ylva Eriksson som faunen Jord

Genom bred samverkan och tekniskt nytänkande lyckades detta LONA-projekt få till både inspirerande guidande Väsenvandringar och guidande mobil-vandring.

Under 2016 och 2017 genomfördes LONA-projektet Vatteninspiratörer. Organisationerna bakom var Kalmar kommun, vattenrådet Ostkustens vattensamling samt lokala naturskyddsföreningen. Man anlitade företaget Ecocom för att arbeta med berättelse och skådespelare. Enligt Renate Foks, som arbetade med projektet, var samverkan mellan organisationerna avgörande för projektets framgång.

Renate poänterar LONA-bidragets betydelse för projektet:

- Utan LONA hade vi inte genomfört projektet. Vattenråden är ideella sammanslutningar som ett gemensamt mål: bidra till ett bättre vatten. Ett sätt är att sprida kunskap om vatten och öka det lokala engagemanget. Vattenråden får ett mindre bidrag för att kunna ha en samordnare, men för att kunna omsätta alla goda idéer till aktiviteter är de helt beroende av projektbidrag från till exempel LONA.  

Med projektet ville man inspirera barnfamiljer och besökare att lära sig om vatten och få uppleva de fina vattenmiljöerna. Så man ville både bidra till naturupplevelser och till medvetenhet. I förlängningen vill man att målgruppen skulle bidra till att ta hand om vattenresurserna. För att lyckas med detta använde man sig både berättelser och digital teknik.

Det fanns två tydliga delar i projektet. Den ena var guidade väsenvandringar vid Ljungbyån, vilken hölls tre gånger, och den andra var själguidande vandringar med hjälp av en mobilapp.

Under den guidade Väsenvandringen fick deltagare fick möta två väsen: Jord och Skvalpan. Personifierade av de två skådespelarna Ylva Eriksson och Ulrika Einebrant.

- Deltagarna fick följa med på äventyr och fick reflektera kring vattnet, berättar Renate Foks. Faunen Jord kunde höra hur vattnet mår och hon berättade att något är fel. Deltagarna uppmanades undersöka vad som var fel. Under vandringen fick de möta Ljungbyån och vattenrået Skvalpan och fick höra om åns utmaningar. Deltagarna fick ge löfte om att man ska hjälpa vattnet, genom att spara vatten mm.

Faunen Jord berättar för deltagarna på vandringen Skådespelarna Ulrika Einebrant och Ylva Eriksson

De guidade Väsenvandringarna utvärderades och deltagarna lämnade åsikter. En återkoppling man fick var att det blev en bra balans mellan naturupplevelse och att medvetandegöra.

Arrangörerna funderade på hur man ska skulle kunna göra om detta till självguidande ljudvandringar. Man ville skapa något som alltid var tillgängligt. Man tog fram två självguidande ljudguider genom en app. Vandringarna gör man på två ställen i kommunen: Stensö vid havet och Ljungbyån, nära Krankelösaholm. Så här presenteras de två vandringarna på www.kalmar.se/vasenvandring.

  • Stensö, Kalmar. Sträcka 2 km.
    Namn i appen: Vattnets väsen Stensö
    Havsråets yngsta dotter är försvunnen. Vart har hon tagit vägen och vem ska nu ta hand om Östersjön? Svaren väntar vid Stensös stränder…
  • Ljungbyån, Krankelösaholm - nära Ljungbyholm. Sträcka 1 km.
    Namn i appen: Vattnets väsen Ljungbyån
    Ett märkligt ljud hörs från Ljungbyåns mörka vatten. Var kommer ljudet ifrån och vad betyder det? Följ med på vandring längs ån, på jakt efter ljudets källa...

Vi vandringarnas start finns en skylt som berättar om ljudguiden och vandringen. Efter det finns inga fler skyltar för ljudguiden. Istället får besökaren hjälp att hitta rätt med hjälp av riktningspilar i en mobilapp. Ljud-klipp och bilder dyker upp vid förinställda platser. När man laddat ner appen, eller via en dator, kan man se de olika stoppen, ta del av bilder och läsa texter men ljudklippen spelas inte upp förrän man kommit till rätt plats för dem.

Skylt till Ljungbyåns vandringsled

Klicka på bilden ovan för att få upp en mer högupplöst pdf-version.

En erfarenhet är att rundvandringar är bästa upplägget och att utgå från där det redan finns en vandringsled och komplettera. Renate vill också gärna betydelsen av att ha en bra inledande skylt med information om vandringen. Det bör tydligt framkomma hur lång sträckan är och från vilken ålder den är lämplig.

När man ansökte om LONA-bidrag var tanken att man skulle ha skyltar med QR-koder som skulle gå till inspelade ljud- eller filmklipp. Men under projektet utvecklade man vandring med appen Tidsmaskinen, vilket ledde till att man slapp ordna med skyltar med QR-koder. Renate berättar:

- Efter att ha testat med Tidsmaskin-appen, flyttade vi allt material till appen Izi-travel, för att den var lättare att använda både för organisation och för användarna. Appen är gratis och jag rekommenderar den för liknande ljudguidningar. Vi letade efter en teknik som var enkel och fungerande och vi blev nöjda med izi-travel-appen.

Namnlöst-1.jpg

Renate menar att det inte varit så svårt att spela in ljudklippen. De använde en fritidsgårds ljudstudio och har kompletterat med en dator, i kombination med en bra mikrofon.

Det var enligt Renate väldigt lyckat att man hade en bra berättare, så det blev lockande.

- Man behöver ha en bra berättarröst till en ljudguide, så att besökaren vill gå hela vandringen, menar Renate.

Något man i projektet hade velat kunna göra bättre är utvärdering och uppföljning. Izi-travelappen erbjuder möjlighet för användare att ge omdöme, men få gör det. Men ibland har man respons via epost istället. Men man skulle vilja veta hur många som laddar ner appen, använder den och går vandringen. Den typen av information för uppföljning har man inte tillgång till än.

Ta del av en intervju med skådespelaren Ylva Eriksson om Väsenvandringarna.

Tidningen Östra Småland skrev 2017 två artiklar om Väsenvandringarna. Ta del av dem här: Artikel 1 och artikel 2.


Kontaktinformation

SLU Centrum för naturvägledning (CNV)
Institutionen för stad och land, SLU
cnv@slu.se
slu.se/cnv