Tio tänker om naturvägledning

Senast ändrad: 22 januari 2024
Omslag på boken 10 tänker om naturvägledning

Boken Tio tänker om naturvägledning är tänkt som en inspirationskälla för dig som arbetar med eller är intresserad av naturvägledning som fenomen.

Tio personer som är verksamma som naturvägledare eller befinner sig i naturvägledningens gränsland har intervjuats.

Vem behöver naturvägledning och varför? Kan naturvägledning bidra till miljöengagemang? Vilka är de viktigaste möjligheterna och  utmaningarna för framtiden?

Läs Tio tänker om naturvägledning som pdf.

Den tryckta upplagan av boken är tyvärr slut. 


Kontaktinformation

SLU Centrum för naturvägledning (CNV)
Institutionen för stad och land, SLU
cnv@slu.se
slu.se/cnv