Tio tänker om naturvägledning

Senast ändrad: 24 april 2018
CNV_10tänker_omslag_liten.jpg

Boken Tio tänker om naturvägledning är tänkt som en inspirationskälla för dig som arbetar med eller är intresserad av naturvägledning som fenomen.

Tio personer som är verksamma som naturvägledare eller befinner sig i naturvägledningens gränsland har intervjuats.

Vem behöver naturvägledning och varför? Kan naturvägledning bidra  till miljöengagemang? Vilka är de viktigaste möjligheterna och  utmaningarna för framtiden?

Läs boken i bläddningsbart format här nedan. Den tryckta upplagan av boken är tyvärr slut.


Kontaktinformation

Centrum för naturvägledning (CNV)
Institution för stad och land, SLU
cnv@slu.se
www.cnv.nu

Sidansvarig: cnv@slu.se