Hala Buraq

Senast ändrad: 26 april 2024
Hala guidar

Naturvägledaren Hala Buraq arbetar med Språka mellan tallarna, som är både språkträning och naturguidning. Hon blev en av tio finalister i utmärkelsen Årets naturvägledning 2021.

Vad är speciellt med Språka mellan tallarna?

- Språka mellan tallarna är helt enkelt ett koncept för kultur- och naturmöten i naturen, svarar Hala. Det riktar sig till alla som är intresserade, nyfikna, ovetandes och icke intresserade. Målsättning är öka förståelsen för vikten av naturen och att fler känner till allemansrätt, friluftsliv och naturreservat med mera.

Hala berättar att Språka mellan tallarna öppnar dörren till natur- och friluftslivet för personer med annat modersmål än svenska.

- Verksamheten finns till för att skapa naturmöten och inspirera varandra i naturen. Språka mellan tallarna anordnar aktiviteter i naturen där personer med olika modersmål och kulturer har chansen att mötas och umgås på ett avslappnat sätt. Vi tror att det blir lättare att börja prata med varandra under en promenad eller en aktivitet i skogen, som att plocka svamp eller prova skidåkning. De som har annat modersmål än svenska får möjlighet att träna på svenska.

Hur kan Språka mellan tallarna hjälpa människor? 

Alaa Adwar.jpgVi människor kan av olika skäl skapa olika murar på grund av kultur och traditioner, och av rädsla och otrygghet som kan leda till att vi blir mer instängda och mer isolerade. Personer som mår dåligt av olika anledningar, ska få hjälp att komma ut, röra på sig, uppleva naturen och känna sig trygga i sin hembygd och dessutom känna livsglädje med att komma ut tillsammans med andra. Därefter kan de vilja gå ut med familjen och kompisar. Språka mellan tallarna hjälper människor att integrera sig. När man deltar i olika aktiviteter, får man träffa olika personer och då delar man med sig av egna erfarenheter, upplevelser och kunskaper. Dessutom skapar det språkmöten ute i naturen där man får öva sig på svenska. Mår man dåligt och känner sig ensam? Då finns vi. Man kan absolut hänga med oss på olika aktiviteter och vi har kännedom om andra organisationers aktiviteter.

Hala förklarar att Språka mellan tallarna kan ändra människors attityd, från att vägra samhället till att bli delaktig i det och det går genom att börja tycka om platsen man bor på.

- I våra olika projekt med naturmöten och integration har vi utvecklat Språka mellan tallarna och öppnat dörrar ut i naturen, till en värld de inte trodde var intressant för dem. Jag är ”arabiskatalande” naturvägledare som är van att vara ute med folk som är ovana att vara ute i naturen och personer som pratar olika språk. Vi erbjuder allt från enklare naturkunskap, eldteknik, allemansrätt till "Lugn i naturen" och skogsbad.

Vilka tips vill du ge till den som vill starta upp något liknande?

SMT 2022.jpgHala berättar att en verksamhet som Språka mellan tallarna skulle kunna bli en del av SFI och andra verksamheter som kämpar för integration och vill göra skillnad. Det bygger på att hjälpa nyanlända att komma i gång. Det kan vara ett fantastiskt hjälpmedel för SFI:s elever. Till exempel genom att:     

  • hitta intresserade nyckelpersoner
  • ta kontakt med olika etniska föreningar.
  • hitta intresserade integrationssamordnare.
  • bjuda in till enkla naturaktiviteter.
  • diskutera kulturskillnader och maktstrukturer så ni kan synliggöra dem.

 

Läs mer om nomineringen till Årets naturvägledning här.

Läs mer om Hala och Språka mellan tallarna här.

Läs mer här om hur Hala får deltagarna att må bra i naturen.


Kontaktinformation

SLU Centrum för naturvägledning (CNV)
Institutionen för stad och land, SLU
cnv@slu.se
slu.se/cnv