Naturskola i Ljusdals kommun

Senast ändrad: 08 februari 2024
Informationstavla om Badtjärn, Ljusdal.

Knappt hundra kommuner i landet har tillgång till naturskolor. Naturskolorna och de pedagoger som finns där är ofta en viktig resurs och en avgörande faktor för att lärare ska ge sig ut i naturen med sina elever. I Ljusdals finns ingen naturskola och Rovdjurscentret De 5 Stora i Järvsö satte därför med hjälp av LONA-medel igång naturskoleverksamhet för att stötta kommunens skolor att jobba mer med utomhuspedagogik.

”Ni lurade oss! Nu höll vi ju på med matte.” säger en elev från Ljusdal som just deltagit i leken mattehöken hos Rovdjurscentret. Barnen befinner sig i det utomhuspedagogiska klassrum som färdigställts vid Badtjärn i Järvsö. Alla har tidigare fått varsin siffra och ställt upp på en linje för att snart ska försöka ta sig förbi ”höken”. Linda som leder leken ropar ”14” och nu gäller det att så snabbt som möjligt hitta andra som har siffror som kan adderas till just 14 så att man får fri passage.

Övningen är del i LONA-projektet Naturskola i Ljusdals kommun som pågick mellan 2017 och 2019. Rovdjurscentret De 5 Stora arbetar med allsidig rovdjursinformation - bland annat för skolklasser. Genom projektet ville centret bredda perspektiven och stötta skolorna i Ljusdals kommun, där en naturskola saknas, att komma igång med naturskoleverksamhet och visa att alla skolans ämnen kan läras in utomhus. Ambitionen var att visa på fördelarna och att inspirera lärare, särskilt de som inte provat själva, att arbeta mer med utomhuspedagogik.

Utomhuspedagogiska övningar Ljusdals naturskola.

Alla skolans ämnen kan läras in utomhus. Foto Linda Thelin.

”Viktigast av allt var att stötta lärare och elever i att hitta glädjen i att vara ute mer” säger Linda Thelin på Rovdjurscentret.

Projektet inleddes med kontakt med rektorer och pedagoger på fem olika skolor som fick tala om vad de behövde stöd med för att jobba mer i naturen med barnen.

”Färdigt inspirerande övningsmaterial och praktisk erfarenhet av hur man jobbar ute med eleverna var önskemål som kom fram direkt” säger Linda.

Ett uppskattat inslag i projektet blev att pedagogerna från Rovdjurscentret åkte ut till skolan och jobbade där på de utomhusplatser som skolorna redan använde i sin egen verksamhet. Övningar fick lärarna önska utifrån de behov de såg fanns i just deras klass. Ibland handlade det om rena samarbetsövningar för att svetsa samman gruppen. Andra fokuserade på natur- och artkunskap - där man genom att upptäcka tillsammans och beskriva vad man hittar i naturen kan konkretisera begrepp som ekologi, näringsvävar och biologisk mångfald. Man ville också visa hur naturen kan vara ett fantastiskt läranderum för många andra ämnen – som matte, historia eller svenska. För att svara upp mot behovet av färdiga övningar byggde Rovsdjurscentret en digital samling med övningar som de hämtat bland annat från Naturskoleföreningen och Skogen i skolan.

”Vi försökte hitta övningar och ingångar som skulle passa alltifrån nybörjare till mer vana utomhuspedagoger. Det är roligt att jobba med lärarna då de ofta är väldigt tacksamma för alla konkreta tips på övningar! ”

Det utomhuspedagogiska naturområdet i Järvsö var en viktig resurs för inspiration. Där deltog totalt ett fyrtiotal lärare i olika utbildningsdagar där teori varvades med praktik. Man ordnade också temadagar om skog för klasserna i området. Man utvecklade också skolornas egna skolskogar utifrån lärarnas önskemål så de blev mer tillgängliga och lätta att använda. Till exempel ordnades fler sittplatser, vindskydd och viss röjning för att öppna upp för mer ljus och rymd.

Ryggsäck och pärm med pedagogiska övningar ligger på marken.

Inom projektet tog man fram inspirerande övningsmaterial. Foto: Linda Thelin.

2019 var projektet slut och den halverade naturvårdsbudgeten det året gjorde att verksamheten vid Rovdjurscentret fick gå på halvfart och utan muskler att själva driva ett fortsättningsprojekt vidare. Flera av lärarna som deltog har dock enligt en enkät utökat sin egen uteverksamhet. Linda säger att kontakten med rektorerna och att de stöttar och ser till att lärarna kan delta aktivt är centralt för ett projekt som dessa. Lång framförhållning är också viktigt för att skolan ska kunna planera och delta kontinuerligt. Hon hoppas och tror att det nätverk som byggdes och de erfarenheter som delades genom projektet ska leda fram till mer utomhusbaserad undervisning i Ljusdals kommun i framtiden.

 

Text: Eva Sandberg, CNV


Kontaktinformation

SLU Centrum för naturvägledning (CNV)
Institutionen för stad och land, SLU
cnv@slu.se
slu.se/cnv