Interaktiv stig för världsarvet Höga Kusten/ Kvarkens skärgård

Senast ändrad: 08 februari 2024
Uppdrag till station 1

Interaktiv stig för världsarvet Höga Kusten/ Kvarkens skärgård blev 2021 en av tio finalister i utmärkelsen Årets naturvägledning.

I samband med att Länsstyrelsen i Västernorrland och Forststyrelsen i Finland tog fram en naturvägledningsplan för världsarvet Höga Kusten/ Kvarkens skärgård gjordes en interaktiv stig på Hornöberget i Sverige. Platsen valdes för att de många besökare som stannar där ska kunna få en första inspiration till vad som gör Höga Kusten till världsarv.

Det finns 5 stationer längs en slinga på 1,5 km. Man får med sig en ryggsäck med innehåll som hjälper till vid stationerna. Vid varje station får man en introduktion till ett ämne och sen väljer man ett av två uppdrag, genom att slinga en slant, för att tillsammans förstå och fördjupa det som berättades om på stationsskylten. Uppdragen är av praktisk karaktär och bygger på att alla i den kombinerade barn- och vuxengruppen ska delta.

Som exempel på en av stationen där landhöjningen förklaras är ett av uppdragen att lägga en vuxen på en filt (finns i ryggsäcken) på marken och trycka in magen. Det symboliserar isen som tryckte ner landet. När man släpper trycker far magen tillbaka igen precis som landet efter det att isen smält undan. Varje station har två praktiska uppdrag.

Stigen har varit mycket uppskattad bland besökande familjer och framför allt barnen.

 

Läs även om arbetet med stigen i en artikel i Interpret Europes nyhetsbrev.

Ta gärna del av en artikel med Anna Carlemalm på naturum bland annat om arbetet med stigen och hennes tips för liknande satsningar.


Kontaktinformation

SLU Centrum för naturvägledning (CNV)
Institutionen för stad och land, SLU
cnv@slu.se
slu.se/cnv