Årets naturvägledning 2021

Senast ändrad: 22 januari 2024
Vinnare i Årets naturvägledning 2021

SLU Centrum för naturvägledning (CNV) har utnämnt Årets naturvägledning 2021. Äventyrsgruppen på Miljöverkstan Flaten och Utbildningsplats skärgården vann var sin kategori. Pristagarna har fokuserat på att öka ungas kunskap om naturen och att inspirera med naturupplevelser. Utöver detta delades två hedersomnämnanden ut.

Genom Årets naturvägledning vill SLU Centrum för naturvägledning (CNV) lyfta fram naturvägledning som fördjupar kunskap, ger positiva upplevelser och bidrar till engagemang. CNV delade ut utmärkelsen som del av Friluftslivets år 2021 för att lyfta fram betydelsen av inspirerade naturvägledning i friluftslivet. Naturvägledning som bedrivs utomhus, på plats i naturen är i fokus. Syftet är att sprida goda exempel och inspiration om hur naturvägledning kan fördjupa kunskap om och skapa engagemang för natur, biologisk mångfald och naturvård. Vi vill lyfta fram aktiviteter som bidrar till att deltagarna både kommer ut i och in i naturen, att de utvecklar en relation till platsen, lär sig något tankeväckande och ett frö sås till (starkare) engagemang. 

 

Vinnarna

I kategorin Naturvägledning med guide:

Vinnare årets naturvägledning Äventyrsgruppen (Lisa Behrenfeldt, Mostafa Heidari, Maha Fayed).JPG

Äventyrsgruppen på Miljöverkstan Flaten har gett över 800 ungdomar en väg till upplevelser i natur, och når unga nyanlända som annars kanske inte skulle få chansen. Ungdomarna är medskapare i planeringen och verksamheten bidrar till integration, gemenskap och naturupplevelser som deltagarna kommer att bära med sig genom livet.

 

 

I kategorin Självguidande naturvägledning:

Vinnare i Årets naturvägledning Skärgårdsstiftelsen Sandra Löfgren

Utbildningsplats skärgården. Genom ett långsiktigt och kreativt arbete har Skärgårdsstiftelsen skapat fyra utbildningsplatser för skolan tillgängliggör skärgårdens landskap med natur- och kulturvärden. Lekfulla uppdrag och handledningar inspirerar och underlättar för lärare och elever att uppleva och lära på egen hand, i samklang med skärgårdsmiljön. Särskilda satsningar har gjorts för skolor vars elever annars kanske inte får tillgång till upplevelser i skärgårdsnatur.

 

 

Hedersomnämnanden på tema anpassning

Med anledning av pandemin ville juryn lyfta ytterligare två bidrag som ger exempel på en viktig aspekt i naturvägledning. Förmågan att anpassa sig till platsen och dess skiftande förutsättningar och till de behov deltagare och samhället har är central i naturvägledning. Många naturvägledare har visat stor kreativitet och snabbt ställt om verksamheter de senaste åren på grund av pandemin. Andra är goda exempel genom att de anpassar strategier, arbetsmetoder och samarbeten långsiktigt. Med anledning av det vill juryn dela ut två hedersomnämnanden.

I kategorin Naturvägledning med guide:

Hopajola har sedan 1990-talet arbetat för utveckling av naturvägledning i Örebro län. Den ideella naturvårdsorganisationen samlar ett hundratal naturguider som samverkar, fortbildas, visar och tillgängliggör natur, naturvård och biologisk mångfald för alla invånare och besökare i länet. Hopajolas arbetssätt inspirerar aktörer inom naturvägledning i hela landet att arbeta långsiktigt och i bred samverkan.

I kategorin Självguidande naturvägledning:

Naturum Hornborgasjön ställde om naturvägledningen snabbt under pandemin och skapade filmade guidningar för det stora antalet besökare. Många kunde därmed ta del av till exempel berättelser om tranornas liv och närvaro i området, om trankonstverk vid sjön och om tips på områden att uppleva på egen hand.

 

Vad som kunde nomineras

Man kunde fram till 7 november nominera naturvägledning som bedrivs utomhus. Med naturvägledning menar vi aktiviteter, metoder och verktyg som underlättar för människor att uppleva och utveckla sin känsla för och kunskap om naturen och kulturlandskapet. Exempel på naturvägledning är guidning och berättande, utställningar, natur- och kulturstigar, audioguider och appar. Läs mer om naturvägledning här.

Det gick att nominera både sin egen och andras naturvägledning. Naturvägledningen som kunde nomineras kan drivas i ideell, privat eller offentlig regi. Den behöver inte finnas kvar på en plats, men behöver vara dokumenterad i någon form. 

 

Två kategorier

Pris delades ut i två kategorier:

 • Naturvägledning med guide: naturvägledning där besökaren kommunicerar direkt med naturvägledaren.
 • Självguidande naturvägledning: naturvägledning där naturvägledaren kommunicerar med besökaren via t ex texter, skyltar, mobilappar och utomhusutställningar.

 

Hur tävlingsbidragen bedömdes

Juryn bedömde bidragen utifrån hur naturvägledningen:

 • Inspirerar
 • Når många (direkt eller indirekt)
 • Når fler än de som redan är intresserade
 • Bidrar till positiva naturupplevelser
 • Bidrar till dialog och delaktighet
 • Bidrar till fördjupad kunskap, aha-upplevelse och reflektion
 • Gör skillnad och leder till förändring
 • Planeras och utvecklas i interaktion med deltagare.
 • Är nytänkande och innovativ.

Alla kriterier behövde inte vara med i nomineringen, men ju fler desto bättre.

Bedömningen gjordes endast utifrån det inskickade materialet.

Vinnare och mottagare av hedersomnämnande har utsetts av juryn. Här kan du läsa om deltagarna i juryn.

 

Vad utmärkelsen innebär

Krans målad av Ida Wendt

Utmärkelsen är i form av ett särskilt formgivet diplom som delades ut till vinnarna i respektive kategori. De fick även presentkort till Naturbokhandeln. Mottagarna av hedersomnämnanden fick diplom.

CNV gör ett reportage om vinnarna och finalisterna till CNV:s webbsida och till nyhetsbrevet Naturvägledaren.

Vinnare och mottagare av hedersomnämnande presenterades på Friluftslivets års konferens i Åre 6-7 december.  

 

Nyttan med utmärkelsen

Vi på CNV hoppas och tror att vinnaren och presentationen av vinnare och finalister ska inspirera och motivera andra att vidareutveckla sin naturvägledning. Bra naturvägledning är bra för många! 

 

Finalisterna

Det togs fram tio finalister bland alla nomineringar. 

Kategorin Naturvägledning med guide:

 

Kategorin Självguidande naturvägledning:

Hur man kunde nominera

Man nominerade via ett formulär och kunde där beskriva naturvägledningens syfte, utformning och resultat. Det uppmuntrades att man beskriv vad deltagarna tyckte och tänkte om naturvägledningen. 

Den som tagit fram naturvägledningen (person eller organisation) skulle nämnas och när den skett.

Det gick att via formuläret bifoga maximalt tre bilder och man kunde skicka en film på tre minuter. 

Varje nominering behövde stödjas av ytterligare en person som håller med nomineraren om nomineringen. Den personen får inte vara verksam i organisationen som bedriver naturvägledningen eller har tagit fram den. Hens namn och e-postadress behövde anges i formuläret. Inför val av finalister har CNV möjlighet att ta kontakt med tillstyrkaren.

En person har möjlighet att nominera flera bidrag.

Nomineringarna kommer inte att publiceras eller presenteras utan tillstånd från de berörda aktörerna. 

 

Utmärkelsen 2018

CNV arrangerade en liknande utmärkelse 2018. Läs mer om den här. Där kan du läsa om bidraget som fick utmärkelsen, om det som fick ett hedersomnämnande samt och om alla nomineringarna.

Du kan även läsa om vad utmärkelsen och hedersomnämnandet betytt för de som fick dem. Läs mer om det här.


Kontaktinformation

SLU Centrum för naturvägledning (CNV)
Institutionen för stad och land, SLU
cnv@slu.se
slu.se/cnv