Årets naturvägledning 2021

Senast ändrad: 07 december 2021
Vinnare i Årets naturvägledning 2021

SLU Centrum för naturvägledning (CNV) har utnämnt Årets naturvägledning 2021. Äventyrsgruppen på Miljöverkstan Flaten och Utbildningsplats skärgården vinner var sin kategori. Pristagarna har fokuserat på att öka ungas kunskap om naturen och att inspirera med naturupplevelser. Utöver detta delades två hedersomnämnanden ut.

Genom Årets naturvägledning vill SLU Centrum för naturvägledning (CNV) lyfta fram naturvägledning som fördjupar kunskap, ger positiva upplevelser och bidrar till engagemang. CNV delade ut utmärkelsen som del av Friluftslivets år 2021 för att lyfta fram betydelsen av inspirerade naturvägledning i friluftslivet. Naturvägledning som bedrivs utomhus, på plats i naturen är i fokus. Syftet är att sprida goda exempel och inspiration om hur naturvägledning kan fördjupa kunskap om och skapa engagemang för natur, biologisk mångfald och naturvård. Vi vill lyfta fram aktiviteter som bidrar till att deltagarna både kommer ut i och in i naturen, att de utvecklar en relation till platsen, lär sig något tankeväckande och ett frö sås till (starkare) engagemang. 

 

Vinnarna

I kategorin Naturvägledning med guide:

Vinnare i Årets naturvägledning 2021 Äventyrsgruppen

Äventyrsgruppen på Miljöverkstan Flaten har gett över 800 ungdomar en väg till upplevelser i natur, och når unga nyanlända som annars kanske inte skulle få chansen. Ungdomarna är medskapare i planeringen och verksamheten bidrar till integration, gemenskap och naturupplevelser som deltagarna kommer att bära med sig genom livet.

 

 

I kategorin Självguidande naturvägledning:

Vinnare i Årets naturvägledning Skärgårdsstiftelsen Sandra Löfgren

Utbildningsplats skärgården. Genom ett långsiktigt och kreativt arbete har Skärgårdsstiftelsen skapat fyra utbildningsplatser för skolan tillgängliggör skärgårdens landskap med natur- och kulturvärden. Lekfulla uppdrag och handledningar inspirerar och underlättar för lärare och elever att uppleva och lära på egen hand, i samklang med skärgårdsmiljön. Särskilda satsningar har gjorts för skolor vars elever annars kanske inte får tillgång till upplevelser i skärgårdsnatur.

 

Läs mer om vinnarna i menyerna med finalister nedan.

 

Hedersomnämnanden på tema anpassning

Med anledning av pandemin ville juryn lyfta ytterligare två bidrag som ger exempel på en viktig aspekt i naturvägledning. Förmågan att anpassa sig till platsen och dess skiftande förutsättningar och till de behov deltagare och samhället har är central i naturvägledning. Många naturvägledare har visat stor kreativitet och snabbt ställt om verksamheter de senaste åren på grund av pandemin. Andra är goda exempel genom att de anpassar strategier, arbetsmetoder och samarbeten långsiktigt. Med anledning av det vill juryn dela ut två hedersomnämnanden.

I kategorin Naturvägledning med guide:

Hopajola har sedan 1990-talet arbetat för utveckling av naturvägledning i Örebro län. Den ideella naturvårdsorganisationen samlar ett hundratal naturguider som samverkar, fortbildas, visar och tillgängliggör natur, naturvård och biologisk mångfald för alla invånare och besökare i länet. Hopajolas arbetssätt inspirerar aktörer inom naturvägledning i hela landet att arbeta långsiktigt och i bred samverkan.

I kategorin Självguidande naturvägledning:

Naturum Hornborgasjön ställde om naturvägledningen snabbt under pandemin och skapade filmade guidningar för det stora antalet besökare. Många kunde därmed ta del av till exempel berättelser om tranornas liv och närvaro i området, om trankonstverk vid sjön och om tips på områden att uppleva på egen hand.

Läs mer om mottagarna av hedersomnämnande i menyerna med finalister nedan.

 

Vad som kunde nomineras

Man kunde fram till 7 november nominera naturvägledning som bedrivs utomhus. Med naturvägledning menar vi aktiviteter, metoder och verktyg som underlättar för människor att uppleva och utveckla sin känsla för och kunskap om naturen och kulturlandskapet. Exempel på naturvägledning är guidning och berättande, utställningar, natur- och kulturstigar, audioguider och appar. Läs mer om naturvägledning här.

Det gick att nominera både sin egen och andras naturvägledning. Naturvägledningen som kunde nomineras kan drivas i ideell, privat eller offentlig regi. Den behöver inte finnas kvar på en plats, men behöver vara dokumenterad i någon form. 

 

Två kategorier

Pris delades ut i två kategorier:

 • Naturvägledning med guide: naturvägledning där besökaren kommunicerar direkt med naturvägledaren.
 • Självguidande naturvägledning: naturvägledning där naturvägledaren kommunicerar med besökaren via t ex texter, skyltar, mobilappar och utomhusutställningar.

 

Hur tävlingsbidragen bedömdes

Juryn bedömde bidragen utifrån hur naturvägledningen:

 • Inspirerar
 • Når många (direkt eller indirekt)
 • Når fler än de som redan är intresserade
 • Bidrar till positiva naturupplevelser
 • Bidrar till dialog och delaktighet
 • Bidrar till fördjupad kunskap, aha-upplevelse och reflektion
 • Gör skillnad och leder till förändring
 • Planeras och utvecklas i interaktion med deltagare.
 • Är nytänkande och innovativ.

Alla kriterier behövde inte vara med i nomineringen, men ju fler desto bättre.

Bedömningen gjordes endast utifrån det inskickade materialet.

Vinnare och mottagare av hedersomnämnande har utsetts av juryn. Här kan du läsa om deltagarna i juryn.

 

Vad utmärkelsen innebär

Krans målad av Ida Wendt

Utmärkelsen är i form av ett särskilt formgivet diplom som delades ut till vinnarna i respektive kategori. De fick även presentkort till Naturbokhandeln. Mottagarna av hedersomnämnanden fick diplom.

CNV gör ett reportage om vinnarna och finalisterna till CNV:s webbsida och till nyhetsbrevet Naturvägledaren.

Vinnare och mottagare av hedersomnämnande presenterades på Friluftslivets års konferens i Åre 6-7 december.  

 

Nyttan med utmärkelsen

Vi på CNV hoppas och tror att vinnaren och presentationen av vinnare och finalister ska inspirera och motivera andra att vidareutveckla sin naturvägledning. Bra naturvägledning är bra för många! 

 

Finalisterna

Det togs framtio finalister bland alla nomineringar. 

Kategorin Naturvägledning med guide:

 • Blå lådan
 • Hopajola
 • Sebastian Kirppu
 • Naturvägledare på flerspråk
 • Äventyrsgruppen

 

Kategorin Självguidande naturvägledning:

 • Digital naturvägledning under pandemin vid Hornborgasjön
 • Hitta ut med Naturkul
 • Interaktiv stig för världsarvet Höga Kusten/Kvarkens skärgård
 • Utbildningsplats skärgården
 • Vättestigen - vättar och väsen i Vattenriket

Läs mer om finalisterna i menyerna nedan.

 

Om finalisterna

Blå lådan

Blå Lådan är ett arvsfondsprojekt från Vattenverkstaden och handlar om att tillgängliggöra vattenmiljöer med hjälp av anpassad naturvägledning. Genom projektet får människor med funktionsvariationer känna glädjen med att uppleva vatten.

De lärare som nominerade Blå lådan till Årets naturvägledning skriver att deras elever har fått vara "delaktiga i arbetet med att ta fram olika metoder och verktyg genom att testa, utforska och utvärdera. Tillsammans med Vattenverkstadens fantastiska naturvägledare och pedagoger fick våra elever uppleva vatten och natur med alla sina sinnen. Vi kände, luktade, smakade och doftade på allt vad naturen har att erbjuda. Genom Vattenverkstadens aktiviteter och övningar har våra elever, med hjälp av specialanpassat material och utrustning, getts möjlighet att uppleva naturen utifrån sina individuella förutsättningar. Tillfällena för Blå Lådan var en höjdpunkt och uppskattades både av elever och personal! Utöver att vi efter projektet fick en ryggsäck full med anpassat material att använda i vårt dagliga arbete så har Blå lådan inspirerat oss till fortsatt arbete med att erbjuda våra elever naturupplevelser." 

Film: https://drive.google.com/file/d/15D8ofVw152tHwgNoif14I2kOo7b-vOyR/view

Aktiviteter genom Blå lådan

Läs gärna CNV:s artikel om Blå lådan från maj 2021.

Hopajola

Hopajola är en naturvårdsorganisation för Örebro län, som funnits sedan 1994. Den drivs av Naturskyddsföreningen, Region Örebro län och länets kommuner genom en styrelse och en verksamhetsledare, och samlar in pengar till vård och skydd av värdefull natur. Här är en del av vad Hopajola har åstadkommit inom naturvägledning:

 • Sammanställer ett guideprogram två gånger per år, där aktiviteter från föreningsliv, offentliga aktörer och turistföretag i länet samlas.
 • Anordnar månadens reservatsguidning tillsammans med Länsstyrelsen och föreningslivet.
 • Erbjuder tillsammans med Region Örebro län, handikapporganisationer och andra aktörer tillgänglighetsanpassade guidningar.
 • Har sedan fyra år anordnat heldagar i Kilsbergen för 20 klasser per år.
 • Har bidragit till cirka 250 projekt, till exempel fågeltorn, informationstavlor, rastplatser, naturstigar, evenemang, utrustning, böcker.
 • Samordnar drygt 100 naturguider, ordnar guideutbildningar och nätverksträffar.
 • Skräddarsyr guidningar efter önskemål och de kan hållas på sju språk.
 • Har skapat Uteteket.se, som är ett digitalt naturvårdsbibliotek för utlåning av ”uteprylar”.
 • Publicerar filmer på sociala medier om till exempel naturreservat, och guidningar.  

Aktivitet med Hopajola

Sebastian Kirppu

Sebastian guidar om skogen och dess värden. Den som nominerat honom till Årets naturvägledning skriver att genom honom "kan naturen och dess invånare få en röst som alla hör och förstår. Sebastian har en förmåga att kommunicera naturens stora värde, dess fascination och dess nytta på ett smittande och inspirerande sätt. Genom stor kunskap om skogens ekologi och processer vägleder och guidar Sebastian alltifrån nybörjare till erfarna skogsbiologer på den nivå som gör att alla känner sig berikade inom skogens ekosystem. Stor del av detta arbete gör han även ideellt. Sebastian kan även förklara problematiken som den svenska gammelskogen står inför, en problematik som genom ett brus av uppgifter från olika instanser kan vara svårfattbar för många. Genom ett outtröttligt engagemang åker Sebastian till Sveriges olika hörn för att möta upp, guida, föreläsa och delta i diskussioner för att föra skogens talan och sprida kunskap om dess ekologi. Sebastian gör ingen skillnad på folk, utan ställer upp för den enskilde privatpersonen som för naturorganisationer, medier, företag, universitet och statliga organisationer. Hans naturvägledningar ger ringar på vattnet och många fortsätter sitt sökande om kunskap för att ännu bättre förstå skogen och dess utmaningar. Jag vill våga tro att få personer inspirerat så många till att fascineras av skogen och börjat se att skogen är så mycket mer än en yta för virkesproduktion." 

Sebastian Kirppu

Sebastian nominerades även 2018. Ta gärna del av det materialet under rubriken "Den bästa guiden. Sebastian Kirppu". 

Läs mer här om hur Sebastian för folk att må bra i skogen genom att öka deras engagemang.

Naturvägledare på flerspråk

Naturvägledare på flerspråk handlar om satsningen Språka mellan tallarna. Där tar Hala Buraq med sig naturovana ut i skogen, genomför tipspromenader, visar växter, svampar och berättar om de djur som har skogen som sitt hem. I grunden är det ett språk-café utomhus. Förutom att träna på svenska, får deltagarna även dra nytta av att de är ute i naturen, med hälsofördelar och får möjlighet att lära sig mer om den. 

Hala skriver att genom aktiviteterna får personer med olika modersmål och kultur chansen att mötas och umgås på ett avslappnat sätt. "Vi tror att det blir lättare att börja prata med varandra under en promenad eller en aktivitet i skogen, som att plocka svamp eller prova skidåkning. För den som inte är uppvuxen i ett land med allemansrätt, skolutflykter, tipspromenader framstår den vilda naturen lätt som både främmande och skrämmande. I Språka mellan tallarna redogör jag för allemansrätten och vad den innebär, allt man får respektive inte får göra. Jag tar också upp skillnaden mellan naturreservat och vanliga naturområden. Både den typen av kunskap, och vetskapen om vad det är man ser omkring sig, bidrar till att bygga den grund som gör deltagarna trygga nog att söka sig ut på egen hand. Vi går en bit, och visar hur vandringsleder är uppmärkta. Sedan har vi ett stopp där vi språkar mellan tallarna. Det brukar vara väldigt uppskattat. Därefter är det fikapaus. Då tänder vi en eld med tändstål och pratar om allemansrätten och svenska djur och det blir bra snack."

Hala guidar

Läs mer här om hur Hala får deltagarna att må bra i naturen. 

Läs mer om Hala och Språka mellan tallarna här.

Äventyrsgruppen

Miljöverkstan Flaten jobbar för ett friluftsliv för alla. Varje år träffar Miljöverkstan genom verksamheten Äventyrsgruppen fler än 800 nyanlända ungdomar som både får upptäcka närnaturen och göra längre resor inom Sverige. Verksamheten riktar sig till unga i åldrarna 15 – 25 år som är intresserade av att prova på allt från skidåkning, kanotpaddling och lägerliv till att lära sig simma och cykla. Ibland handlar det bara om att ha det fint tillsammans ute, att laga mat över elden, umgås och prata om stort och smått. Flera av ungdomarna går från att inte ha vistats så mycket i naturen till att åka på egna friluftsäventyr som de planerar och genomför helt på egen hand.

Äventyrsgruppen gör aktiviteter året runt på helger och lov och alla är välkomna. Verksamheten är gratis för deltagarna och all utrustning som behövs finns att låna, allt ifrån långfärdsskridskor och vinterstövlar till tält och burkinis.

Så här skriver ungdomarna själva om Äventyrsgruppen:
”Första gång som jag åkte till norra Sverige, bodde i en stuga och åkte skidor då kände jag mig nära naturen och lärde mig åka skidor, jag hade haft jätte kul, jag tror aldrig att jag kunde göra dessa aktiviteter själv” Sabrina

”För det första så skulle jag själv aldrig haft råd med att åka till norra Sverige i naturen eller prova åka skidor eller klättra utan Äventyrsgruppen. För det andra gillar jag gemenskapen, folk från alla möjliga olika bakgrunder deltar, och rasism och utanförskap finns inte.” Darun

"Det handlar inte bara om de nya färdigheterna jag fick men också en grupp som jag kallar min familj som verkligen bryr sig och stöttar varandra. En grupp där man kan föreslå nya idéer och dela synpunkter för att förbättras." Maha

Föreningen har funnits sedan 2015 och jobbar nu även för att sprida metoder och erfarenheter för ett mer inkluderande friluftsliv och hur de steg för steg lärt sig nå där de är idag.

En artikel på Natursidan om Äventyrsgruppen.

Läs mer om Äventyrsgruppen Flaten https://miljoverkstan.se/aventyrsgruppen 

Läs en artikel med några deltagare i en artikel från CNV från 2020. 

Digital naturvägledning under pandemin vid Hornborgasjön

Nomineringen handlar om den satsning på filmer och webbaserade-guidningar som naturum Hornborgasjön gjorde under pandemi-säsongerna 2020 och 2021. För att kunna nå fler än maxantalet på sju personer under en guidning utvecklade naturumet nya sätt och vägar att möta målgruppen. Man tog fram korta filmer till sociala medier och livesända-guidningar.

Naturumet skriver "Dessa kom att bli väldigt populära. Insikten om hur många fler som kan se och tar del av detta göra att de förinspelade filmerna och delvis LIVE-sända guidningar och frågestunder definitivt kommer fortsätta var en del av verksamheten vid Hornborgasjön. Även fast alla nu längtar efter att åter få mötas i verkligheten i naturen!"

Många av de filmer som gjorts finns att se på: https://www.facebook.com/naturumhornborgasjon/videos/?ref=page_internal

Sofie berättar om körsbärsträd

Hittaut med Naturkul!

I ett samarbete mellan Naturskyddsföreningen Dalarna och IFK Mora OK togs det fram skyltar med natur- och kulturinformation till vissa checkpoints (kontrollpunkter) för Hittaut. Hittaut är en orienteringssatsning som finns över stora delar av landet, där allmänheten uppmuntras, via karta eller mobiltelefon, hitta platser i sin närmiljö där det finns checkpoints. Skyltarna som projektet satte upp vid checkpoints handlar allt ifrån olika namn på harsyra, hur björnmossa använts till myten om varför aspen darrar. Annat man kan få veta är vad ekens ”knoppis” kallas, varför gammelskog är viktig och hur stora trollsländorna var på dinosauriernas tid. Spännande kulturhistoria vävs också in.

Se alla skyltar på https://dalarna.naturskyddsforeningen.se/skyltar-hitta-ut-med-naturkul/ Flera andra orienteringsklubbar hakade på och spred skyltarna.
På varje stolpe fanns också ett klistermärke med en QR-kod till hemsidan: https://dalarna.naturskyddsforeningen.se/hittaut/

Projektet i media:

Skylt om asp till Hittaut med Naturkul!

Interaktiv stig för världsarvet Höga Kusten/ Kvarkens skärgård

I samband med att Länsstyrelsen i Västernorrland och Forststyrelsen i Finland tog fram en naturvägledningsplan för världsarvet Höga Kusten/ Kvarkens skärgård gjordes en interaktiv stig på Hornöberget i Sverige. Platsen valdes för att de många besökare som stannar där ska kunna få en första inspiration till vad som gör Höga Kusten till världsarv.

Det finns 5 stationer längs en slinga på 1,5 km. Man får med sig en ryggsäck med innehåll som hjälper till vid stationerna. Vid varje station får man en introduktion till ett ämne och sen väljer man ett av två uppdrag, genom att slinga en slant, för att tillsammans förstå och fördjupa det som berättades om på stationsskylten. Uppdragen är av praktisk karaktär och bygger på att alla i den kombinerade barn- och vuxengruppen ska delta.

Som exempel på en av stationen där landhöjningen förklaras är ett av uppdragen att lägga en vuxen på en filt (finns i ryggsäcken) på marken och trycka in magen. Det symboliserar isen som tryckte ner landet. När man släpper trycker far magen tillbaka igen precis som landet efter det att isen smält undan. Varje station har två praktiska uppdrag.

Stigen har varit mycket uppskattad bland besökande familjer och framför allt barnen.

Uppdrag till station 1 Skyltställ med introduktion till station 4

Utbildningsplats skärgården

Skärgårdsstiftelsen har tagit fram Utbildningsplats skärgården, för att så många elever som möjligt ska få ta del av Skärgårdskulturen och Östersjön. Skolorna får ett lätt material att jobba med direkt ute i fält med sina elever. Det finns fyra utbildningsplatser i Stockholms skärgård: på Björnö, Gålö, Hjälmö och Riddersholm. Det finns där ett pedagogiskt aktivitetsmaterial med kopplingar till kursplanemålen som passar barn och unga i grund- och grundsärskolan med fokus på årskurs 4-9. Grupperna har en självguidad dag med materialstöd från Skärgårdsstiftelsen oavsett ålder, funktion eller härkomst. Varje Utbildningsplats har en liten lånelåda med fältmaterial för en lyckad dag.

Flera av de skolor som besöks utbildningsplatserna har nominerat Utbildningsplats skärgården. Några ord från dem:

 • Rinkebyskolan besöker återkommande utbildningsplatserna och eleverna beskriver efteråt uppskattande att besöken har hjälpt dem att upptäcka och ha kul vid havet och i skogen, förstå allemansrätten och hur man kan ta hand om miljön. 
 • Ett fantastiskt utbildningstillfälle för att till exempel arbeta vidare med projekt kopplade till FN:s globala mål för hållbar utveckling. Att då få göra det tillsammans med lokala organisationer för att förbättra samhället omkring oss är magiskt. Skärgårdsstiftelsen gör så att våra elever får upptäcka, uppleva och ta del av den unika skärgården och förstå att det är något som tillhör alla och som vi alla måste bry oss om. Det här är verkligen en utflykt som engagerar våra elever samt personal och tillsammans gör vi skillnad.
 • Utbildningsplatserna har väckt nyfikenhet för Östersjön och den spännande skärgårdsnaturen och gett barn och ungdomar möjlighet att uppleva den på nära håll. Arbetet öppnar upp och ger förståelse för den känsliga naturen och ger vägledning i hur just du kan påverka i rätt riktning för att miljöerna ska hålla för framtiden.

Barn på Utbildningsplats Skärgården

Utbildningsplats skärgården nominerades även 2018. Ta gärna del av materialet från den nomineringen.

Läs mer om Utbildningsplats skärgårdens integrationsarbete i en artikel av CNV från 2020.

Vättestigen - vättar och väsen i Vattenriket

Vättestigen är en sagostig i naturreservatet Norra Lingenäset i Skåne och handlar om vätten som tappat bort sin favoritblomma. Stigen använder berättelsens kraft för att inspirera till utomhusaktivitet och upptäckarglädje och öka den biologiska läskunnigheten, det vill säga förmågan att känna igen och prata om den natur och de arter vi möter i vardagen. Berättelsen handlar om vätten som letar efter sin älsklingsblomma – vätterosen. Besökarna får följa med och längs stigen möter de växer och djur och får en inblick i ekologiska samband.

Sagan berättas på fem stationer med fantasifulla skyltar och ekskulpturer längs en 600 meter rullvänlig stig genom lövskogen full av vårblommor. Berättelsen finns inläst och nås via QR-koder på skyltarna.

Vättestigen vänder sig i första hand till barn mellan fyra och tio år. I närheten finns ett stort bostadsområde med skolor och förskolor. Pedagoger och familjer har hört av sig med hejarop. Barnens intresse fångas genom historien om vätten. Nyfikenheten tar dem längs stigen där de möter djur och växter. Samtidigt lär de sig om vårblommor, djurs och växters anpassningar till miljön och hur de är beroende av varandra. Sagan bjuder in till reflektion att alla organismer är viktiga och en del av naturen – vi också! Genom att ge möjlighet för barn att uppleva sagan med flera sinnen ögon, öron och känsel når vi djupare med kunskap om och känsla för naturen.

Träskulptur och skylt på Vättestigen

Hur man kunde nominera

Man nominerade via ett formulär och kunde där beskriva naturvägledningens syfte, utformning och resultat. Det uppmuntrades att man beskriv vad deltagarna tyckte och tänkte om naturvägledningen. 

Den som tagit fram naturvägledningen (person eller organisation) skulle nämnas och när den skett.

Det gick att via formuläret bifoga maximalt tre bilder och man kunde skicka en film på tre minuter. 

Varje nominering behövde stödjas av ytterligare en person som håller med nomineraren om nomineringen. Den personen får inte vara verksam i organisationen som bedriver naturvägledningen eller har tagit fram den. Hens namn och e-postadress behövde anges i formuläret. Inför val av finalister har CNV möjlighet att ta kontakt med tillstyrkaren.

En person har möjlighet att nominera flera bidrag.

Nomineringarna kommer inte att publiceras eller presenteras utan tillstånd från de berörda aktörerna. 

 

Utmärkelsen 2018

CNV arrangerade en liknande utmärkelse 2018. Läs mer om den här. Där kan du läsa om bidraget som fick utmärkelsen, om det som fick ett hedersomnämnande samt och om alla nomineringarna.

Du kan även läsa om vad utmärkelsen och hedersomnämnandet betytt för de som fick dem. Läs mer om det här.


Kontaktinformation

SLU Centrum för naturvägledning (CNV)
Institutionen för stad och land, SLU
cnv@slu.se
slu.se/cnv