Kursen Att skriva om natur

Senast ändrad: 22 januari 2024

Detta är en praktiskt inriktad kurs för den som vill utveckla sin förmåga att skriva faktabaserade texter om natur.

Kursen Att skriva om natur håller SLU Centrum för naturvägledning (CNV) tillsammans med Thomas Öberg vid behov och efterfrågan. Den är uppskattad och blir lätt fulltecknad. 

Kursledaren Thomas Öberg från Natur i norr är en erfaren skribent som arbetat med utställningstexter, skyltar, foldrar och inläsning av texter för mobil naturvägledning, bland annat på Ájtte Museum, för länsstyrelsen i Norrbotten och i Tyresta nationalpark. Thomas är också författare till boken Att skriva om natur, utgiven av CNV. Boken ingår i kursavgiften.

Under kursen diskuterar vi hur man skriver texter som fångar den breda målgruppen natur- och kulturintresserad allmänhet. Hur kan man ta ett steg från den traditionella "byråkratprosan" till en mer levande text som berör människor? Vi analyserar stilgrepp, fallgropar och möjligheter i ditt skrivande. En hel del fokus just på skylttexter, eftersom det är en speciell och svår genre, där texterna ska läsas av gående och stående. Skrivövningar med respons från kursledaren ingår, även i form av en text som skrivs efter de erfarenheter man gjort under kursdagarna.

Kommande kurser

Kursdatum publiceras under Aktuella aktiviteter.

Hör av dig till CNV på cnv@slu.se om du har önskemål om var kursen ska hållas framöver.


Kontaktinformation

SLU Centrum för naturvägledning (CNV)
Institutionen för stad och land, SLU
cnv@slu.se
slu.se/cnv