Sandra Löfgren

Senast ändrad: 08 februari 2024
Sandra Löfgren

Sandra Löfgren har på Skärgårdsstiftelsen jobbat med Utbildningsplats skärgården, som blev vinnare i Årets naturvägledning 2021. De vann i kategorin Självguidande naturvägledning.

Vad är bakgrunden till Utbildningsplats skärgården?

- Skärgårdsstiftelsen är en stor markägare i Stockholms skärgård och har som huvudsyfte att hålla skärgårdsnatur öppen och tillgänglig för allmänheten, berättar Sandra. Vi äger 12000 ha mark, 20000 ha vatten och ca 2000 byggnader. Vi jobbar primärt med Naturvård, Fastighet och Besöksnäring, säger Sandra.

Ett av Skärgårdsstiftelsens mål är att bjuda in alla till Stockholms skärgård. Efter ett tidigare projekt, Young  ville de fortsätta att jobba mer aktivt med att bjuda in barn i grund- och grundsärskolan till Stockholms skärgård. Men för att nå eleverna behövde de möjliggöra för lärarna i de årskurserna att ta sig ut.

- De behövde få ta del av vår kunskap och låna material, förklarar Sandra. Därför skapades Utbildningsplats skärgården tack vare ekonomiska medel från Arvsfonden. På så vis har vi fram till att vi idag haft ca 3300 skolelever som besökt någon av våra fyra Utbildningsplatser.

Skärgårdsstiftelsen har i projektet även tagit till sig vad barn och unga i olika åldrar och med olika förutsättningar tänker och tycker om ett lärande besök. Det är Skärgårdsstiftelsens mål och önskan att de besökande barnen och unga kommer tillbaka privat med sin familj, vänner och andra och sprider sina kunskaper vidare.

 

Vilka tips har du till den som vill göra något liknande?

- Det första man måste tänka på är hur projektet ska förvaltas efter projekttiden, svarar Sandra. Vi planerade in det i drift direkt och eftersom vi inte kan ha personal som tar emot klasserna skapade vi ett självguidande material. Vi planerade även tillsammans med elever och pedagoger som fick säga sitt om de aktiviteter som vi testade oss fram med. Det var även viktigt att alla uppgifter som vi skapade var kopplade till kursplanemålen så det var lätt för lärare att checka av kunskap direkt i fält.

Pojke undersöker livet under vattenytan med en vattenkikareSkärgårdsstiftelsen var noga med att uppmuntra till att både elever och lärare ska vara aktiva vid besöken och inte fastna vid för mycket blanketter eller liknade. För att alla lätt ska ta del av materialet har de valt att göra det digitalt och gratis. De väljer även att marknadsföra materialet på Lektion.se.

- Den största utmaningen var att få klasserna att resa så långt och snabbt sökte vi pengar från Region Stockholm för att få stöd till ett så kallat Resebidrag. Vi kunde inte ge skolan hela resan gratis så vi gick själva in med 25% av den totala resekostnaden som det kostar att chartra en buss tur och retur mellan skolan och Utbildningsplatsen. Skolorna har alltså endast behövt betala 25 % av kostnaden för bussen.

Nu har det Resebidraget tagit slut och man har tacksamt nog fått stöd av en stiftelse som heter Stiftelsen Kobben. Deras insats har möjliggjort fortsättningen på detta framgångsrika projekt.

Sandra betonar att slutsatsen är att man behöver ha en plan för efterlevnad och en plan för hur skolungdomarna ska kunna nyttja platsen (om den ligger långt ifrån). 

 

Hur arbetar ni för att inspirera andra till naturupplevelser?

- Skärgårdsstiftelsen jobbar aktivt med skyltning ute i fält, svarar Sandra. Det gäller till exempel Naturskatterna på Finnhamn men också genom att Utbildningsplatserna bjuder på skyltning, som till exempel Riddersholm. Guidad Naturstig (laguide.se)Guidning med mobiltelefonen

Hon avslutar med att Skärgårdstiftelsen är noga med att förbättra kartor och ledmarkering för att inspirera till att utforska naturen.

 

Läs mer om nomineringen och vinsten i Årets naturvägledning 2021.


Kontaktinformation

SLU Centrum för naturvägledning (CNV)
Institutionen för stad och land, SLU
cnv@slu.se
slu.se/cnv