Naturvägledning och klimatfrågorna

Senast ändrad: 19 december 2023
Fotomontage: Cyklist i vatten, träd, silhuetter av människor.

Vilken roll kan naturvägledning och naturvägledare spela när det gäller att kommunicera, förklara, engagera i klimatfrågor? En betydande sådan, anser vi! På den här sidan samlar vi artiklar, inspiration och länkar för att stötta naturvägledare i arbetet.

Klimatvandring

Handledning för klimatvandringar av Alasdair Skelton.

Jean Esselström planerade och genomförde en klimatvandring utifrån handledningen, som en hemuppgift till kursen Naturvägledning för yrkesverksamma. Här finns hans planeringsdokument och reflektioner utifrån genomförandet

Naturvägledaren 3/2022: TEMA naturvägledning och klimatkrisen

CNV:s föreståndare om naturvägledning om klimatet

Vilken roll spelar naturvägledning och naturvägledare när det gäller att kommunicera, förklara, engagera i klimatfrågor?

Vi har frågat Eva Sandberg, föreståndare för CNV, hur hon ser på saken. (Intervju från december 2015.)

Porträtt av en kvinna. Foto.
Eva Sandberg, föreståndare för Centrum för naturvägledning vid SLU. Foto: Privat.

Hej Eva! Klimatmötet COP21 pågår i Paris, där världens länder ska enas om ett nytt klimatavtal från år 2020. Klimatfrågorna får just nu mycket utrymme i nyheter och media. Samtidigt finns ett kontinuerligt behov, runtom i världen och på alla plan i samhället, av kommunikation kring klimatfrågorna. Hur ser du på naturvägledarens roll i sammanhanget?

- Jag tycker att bra naturvägledning alltid ska omfatta historia, ett nu och en framtid. Oavsett om du talar om vedlevande skalbaggar eller hur vi kan bygga hållbara stadsmiljöer så finns möjligheter att tala om hur våra beslut format och formar våra livsmiljöer. Mänskligheten står nu inför beslut som måste vara både individuella och gemensamma, som handlar om hur vi kan stoppa den globala uppvärmningen. Naturvägledning kan både bidra med fakta och till diskussioner om lösningar.

Du har nyligen varit på NAIs stora konferens om interpretation i Virginia. Vilka trender inom naturvägledning om klimatet såg du där?

- Många talade om ”climate change interpretation”. I USA möter naturvägledare fortfarande många som förnekar klimatförändringarna och än fler som inte har en aning om vad klimatförändringar beror på och kan leda till. Jag var med på en heldags-workshop som nätverket NNOCCI ordnade. De satsar under flera år på att utbilda vägledare som genomför program och guidningar för folk i zoologiska trädgårdar, på akvarier och i nationalparker. Tanken är att de som utbildas ska fungera som folkbildare och förklara mekanismerna bakom och effekterna av global uppvärmning som en del i sina program. Men de ska också tala om lösningar – och inte bara på nivån ”ställ bilen och börja cykla” utan om hur människor kan engagera sig i lokala och globala samarbeten. Man hoppas att de som genomgått utbildningarna ska få direktkontakt med 180 miljoner besökare!

Några handfasta råd till naturvägledare om hur man kan berätta om klimatförändringarna?

- Utgå från det du ser omkring dig – börja med ett träd och prata om fotosyntesen eller från stadsbyggnad där man planerar för högre havsytenivåer eller om hur världen ska hjälpa klimatflyktingar. Jobba med dialog och möt besökarna i att få svar på frågor om hur klimatförändringarna fungerar och vad de du möter tänker och känner. Var medveten om att många har klimatångest idag(!). Bidra till att skapa hopp genom att, som de gjorde i exemplet från USA, visa på olika vägar till personligt engagemang och de trender (t.ex. ökande satsningar på alternativa energikällor) som finns och kan förstärkas. Våga prata om värderingar och lösningar på samhällsnivå.

Tack Eva!

Länkar

Naturvägledaren 1/2018: TEMA naturvägledning om klimatet

När klimatfrågan blir konkret. Koldioxidbantaren Staffan Lindberg, naturskadespecialisten Pär Holmgren och klimatmatentreprenören Maja Söderberg är sysselsatta med klimatfrågan på heltid. Läs och inspireras av deras tankar kring hur man kan lyckas beröra människor med klimatfrågan. 

Starkare koppling till naturen ökar miljöengagemanget. I ett unikt samarbetsprojekt – Eco Friends – får Eskilstunas skolbarn lära sig mer om hur de kan bidra till ett hållbart samhälle.

Sätt ord på oron. Många känner oro inför klimatförändringarna. Men sätten att hantera oron varierar. Att lära sig läsa av besökarnas strategier kan vara till hjälp för naturvägledare.

Djurparkernas bästa tips om klimatkommunikation. Tolv svenska djurparker deltog i den stora europeiska klimatkampanjen Pole to Pole. Nordens Ark och Järvzoo delar sina tips till andra naturvägledare som vill engagera människor i klimatproblemet och dess lösningar.

Klimatvågen är en interaktiv utställning där besökaren kan väga sina växthusgasutsläpp. Utställningen går att boka hos Stockholms stad och har bland annat visats i naturum Nationalparkernas hus i Tyresta. Peder Curman, naturvägledare, berättar.

Läs nyhetsbrevet Naturvägledaren 1/2018: TEMA naturvägledning om klimatet i sin helhet.

Inspiration och stöd för naturvägledare

National Network for Ocean and Climate Change Interpretation, NNOCCI, är ett nätverk av museer, utbildare, klimatforskare med flera I USA. Deras webbplats, The Climate Interpreter, erbjuder stöd och verktyg för naturvägledare som vill prata klimat. Där finns också onlinekurser och studiecirklar.

The Climate Museum i New York och Climate Museum UK är två (skilda) organisationer som vill bidra till ett samtal i samhället, om klimatet. Inte minst Climate Museum UK har dessutom aktiviteter, material och inspiration för andra yrkesverksamma som vill ha stöd och inspiration i sitt arbete med (naturvägledning om) klimatet. 

Vill man uppdatera sina egna kunskaper om klimatet, främst i ett internationellt perspektiv, så har One UN Climate Change Learning Partnership (UN CC:Learn) ett ganska brett utbud av onlinekurser. 

Hitta fler onlinekurser om klimatet i den här sökmotorn för universitet världen över. 


Kontaktinformation

SLU Centrum för naturvägledning (CNV)
Institutionen för stad och land, SLU
cnv@slu.se
slu.se/cnv