Naturvägledaren och klimatfrågorna

Senast ändrad: 15 augusti 2017
eva-sandberg-forestandare-cnv-1.jpg

Vilken roll spelar naturvägledning och naturvägledare när det gäller att kommunicera, förklara, engagera i klimatfrågor? Vi har frågat Eva Sandberg, föreståndare för CNV, hur hon ser på saken.

Hej Eva!
Klimatmötet COP21 pågår i Paris, där världens länder ska enas om ett nytt klimatavtal från år 2020. Klimatfrågorna får just nu mycket utrymme i nyheter och media. Samtidigt finns ett kontinuerligt behov, runtom i världen och på alla plan i samhället, av kommunikation kring klimatfrågorna. Hur ser du på naturvägledarens roll i sammanhanget?

- Jag tycker att bra naturvägledning alltid ska omfatta historia, ett nu och en framtid. Oavsett om du talar om vedlevande skalbaggar eller hur vi kan bygga hållbara stadsmiljöer så finns möjligheter att tala om hur våra beslut format och formar våra livsmiljöer. Mänskligheten står nu inför beslut som måste vara både individuella och gemensamma, som handlar om hur vi kan stoppa den globala uppvärmningen. Naturvägledning kan både bidra med fakta och till diskussioner om lösningar.

Du har nyligen varit på NAIs stora konferens om interpretation i Virginia. Vilka trender inom naturvägledning om klimatet såg du där?

- Många talade om ”climate change interpretation”. I USA möter naturvägledare fortfarande många som förnekar klimatförändringarna och än fler som inte har en aning om vad klimatförändringar beror på och kan leda till. Jag var med på en heldags-workshop som nätverket NNOCCI ordnade. De satsar under flera år på att utbilda vägledare som genomför program och guidningar för folk i zoologiska trädgårdar, på akvarier och i nationalparker. Tanken är att de som utbildas ska fungera som folkbildare och förklara mekanismerna bakom och effekterna av global uppvärmning som en del i sina program. Men de ska också tala om lösningar – och inte bara på nivån ”ställ bilen och börja cykla” utan om hur människor kan engagera sig i lokala och globala samarbeten. Man hoppas att de som genomgått utbildningarna ska få direktkontakt med 180 miljoner besökare!

Några handfasta råd till naturvägledare om hur man kan berätta om klimatförändringarna?

- Utgå från det du ser omkring dig – börja med ett träd och prata om fotosyntesen eller från stadsbyggnad där man planerar för högre havsytenivåer eller om hur världen ska hjälpa klimatflyktingar. Jobba med dialog och möt besökarna i att få svar på frågor om hur klimatförändringarna fungerar och vad de du möter tänker och känner. Var medveten om att många har klimatångest idag(!). Bidra till att skapa hopp genom att, som de gjorde i exemplet från USA, visa på olika vägar till personligt engagemang och de trender (t.ex. ökande satsningar på alternativa energikällor) som finns och kan förstärkas. Våga prata om värderingar och lösningar på samhällsnivå.

En video som kan inspirera till diskussion finns här: The Story of Change.
Klimatnätverket som utbildar guider: NNOCCI study circle
Monterey akvariums sida:  Climate Interpreter.

Tack Eva!

 

 


Kontaktinformation
Sidansvarig: cnv@slu.se