Guidning

Senast ändrad: 06 oktober 2021
Några människor utomhus. Foto.

När man säger naturvägledning är det säkert många som direkt tänker på guidning. Det är också en av de vanligaste metoderna inom naturvägledning.

"Uppgiften är inte att direkt förmedla kunskap, utan snarare väcka en känsla och nyfikenhet för naturen. Kunskap om naturen bör bygga på en upplevelse."

Med dessa ord fångade filosofen Friedrich Fröbel kärnan i guidning/naturvägledning. För att uppnå detta krävs både ämnesspecifika kunskaper och förmågan att skapa förutsättningar för deltagaren att få en minnesvärd upplevelse i naturen. Dessutom att kunna göra en bra historia och krydda den med intresseväckande kunskap, snarare än att bara lägga fram fakta. Guiden bör ha en förmåga att visa på detaljer eller företeelser som deltagarna kanske inte annars uppfattar.

Att se och tillägna sig kunskap om deltagarna, deras behov och förväntningar är en förutsättning för en framgångsrik guidning. Val av plats och tema är betydelsefullt för att sätta in budskapet i ett sammanhang samt för att tillsammans med deltagarna bygga kunskap och upplevelser som deltagarna kommer ihåg och stimulerar deras tankar. 

Guidens roll kan variera mellan olika situationer. En roll som guiden kan ha är att få deltagarna att tänka efter och reflektera. Målet med det kan vara att få deltagarna delaktiga i bevarande av natur och kulturmiljö eller att agera i miljöfrågor. 

Många guideegenskaper är personlighetskaraktärer medan andra är professionella verktyg för att kunna leverera kvalitativa upplevelser till deltagarna. Både personliga egenskaper och professionella verktyg är viktiga vid iscensättande av kvalitativa upplevelser till deltagarna och kan utvecklas via utbildning och praktisk erfarenhet. Båda bör därför ingå i guidekompetensen. Guiden ska kunna kommunicera och levandegöra komplexa system så de blir begripliga och leda till ett lärande hos deltagarna

Nationell norm för utbildning av naturguider

Naturguidning är ett begrepp som länge saknat en nationell samordnad betydelse. CNV tillsammans med utbildare har tagit fram en nationell norm för utbildning av naturguider. Genom arbetet har det blivit tydligare vad man kan mena med en naturguide. Läs mer om normen här.

En europeisk manual för guider inom naturvägledning och interpretationHeriQ. Interpretive Guide

Inom det europeiska projektet HeriQ har en manual tagits fram för guider inom naturvägledning (interpretive guides). Tanken med den är att guider ska bli ännu mer kompetenta genom att använda de föreslagna övningarna och utvärderingsmetoderna samt respons från kollegor. Inom projektet hålls även kurser baserade på manualen. Ta del av manualen The Interpretive Guide - course manual.

Läs mer

Tidsresor i landskapet

Tidsresor är en naturvägledningsmetod som framförallt används inom kulturmiljöområdet är kostymerade guider och andra dramatiserande metoder för att levandegöra historiska händelser och miljöer.

I Sverige har Kalmar länsmuseum och Jämtlands länsmuseum med Jamtli historieland haft nationellt uppdrag att sprida metoden med dramatiserade tidsresor. På Kalmar länsmuseum finns tips om. På Kalmar länsmuseum finns tips om tidresemetodik .

Jamtli erbjuder  kurser och föreläsningar i tidsresans metod (pdf) riktade till pedagoger.

Bridging Ages  är en internationell organisation som fokuserar på lokal historia, berättelser och att återskapa det förflutna i en lärande form. Organisationen arbetar bland annat med tidsresor. Medlemmar består av personer på skolor, i samhällen, museer och universitet och i mer än tjugo länder. Det kan vara utställningar, skyltade stigar guidade vandringar, foldrar med mera. En metod som man använder i större utsträckning inom kulturområdet är kostymerade guider och andra dramatiserande metoder för att levandegöra historiska händelser och miljöer. Ett mellanting är berättandet (storytelling).

Kostymerad guidning

Läs mer om kostymerad guidning i Martine Theunissens artikel "Living History in Europe: International examples of live interpretation".

Numen-Seekers

En studie från 2004 visade att en del av besökare på historiska besökmål vill konsumera historia på ett djupare, personligare och mer affektivt sätt för att kunna gå tillbaka i tiden och föreställa sig hur det kändes att leva då. Forskarna kallade denna impuls för numen seeking.

Närnaturguiderna tipsar

Närnaturguiderna inom Naturskyddsföreningen har tagit fram två guidehandledningar kring det svenska landskapet. De har även tagit fram en guidehandledning för att guida i odlingslandskapet.

Del ett ger en orientering till de krafter som format skogs- och jordbrukslandskapet under de senaste hundra åren. Handledningen kan användas som en bas för guidningar som utformas efter lokala förutsättningar. Den innehåller tips på pedagogiska grepp och förslag till stopp som kan göras nästan på vilken plats som helst. Det finns också en ”tidsresa” med viktiga händelser som har inträffat för varje decennium sedan förra sekelskiftet.

Ladda ner Guidehandledning 100 år i det svenska landskapet - Handledning för jubileumsguidningar 2009 (pdf)

I del två vill man istället uppmuntra till diskussion och visionerande om framtidens hållbara landskap. Den kan användas i många sammanhang, som del av guidningar, möten och utbildningar. I inledningen skriver man:  ”Förhoppningsvis förmedlar handledningen känslan av att framtidens landskap är någonting som skapas här och nu. Ingenting är förutbestämt. Vi kan alla påverka vårt framtidslandskap och för att göra det behöver vi först skapa en bild av det önskvärda landskapet.

Ladda ner  Framtidens landskap - Handledning för jubileumsguidningar 2009 (pdf). 

I guidehandledningen om odlingslandskapet får guiden en ökad förståelse för både dagens odlingslandskapet och hur vi har nått dit genom historien. Löpande finns det även guidetips. Det finns även ett avsnitt med konkreta tips på guidestopp, som kan relatera till odlingslandskapets karaktär och problemställningar. Några typguidningar för olika målgrupper beskrivs också.

Ladda ner Guidehandledning guida i odlingslandskapet (pdf).

Om utomhuspedagogik

Utomhuspedagogik är ett komplement till den traditionella pedagogiken och betonar att upplevelser i den miljö som omger oss ska utgöra en bas för inlärning. Utemiljö och upplevelse är centralt och lärandet förläggs i hög grad till utomhusmiljön. Att synliggöra människan/samhället i de lokala och globala kretsloppen är en viktig aspekt.

Vid Linköpings universitet finns Nationellt centrum för utomhuspedagogik (NCU) med fristående kurser inom detta forsknings- och utbildningsområde, samt världens idag enda masterprogram i utomhuspedagogik – Outdoor Education. Här erbjuds också utbildningar i kultur- och naturturism samt Outdoor Management och utomhuskonferenser.

Utenavet är ett nationellt nätverk för främjande av utomhusbaserat lärande. CNV är med i Utenavet. Utomhusmiljön är en arena för undervisning och lärande bland barn och vuxna. Utenavet arbetar för att sprida kunskap om utomhuspedagogik och naturvägledning bland beslutsfattare, opinionsbildare i samhället och inom skolvärlden. Utenavet arrangerar konferensen Ute är inne. Läs mer på Utenavets hemsida.


Kontaktinformation

SLU Centrum för naturvägledning (CNV)
Institutionen för stad och land, SLU
cnv@slu.se
slu.se/cnv