Stephanie Anvelid

Senast ändrad: 19 januari 2024
Stephanie Anvelid

Stephanie är projektledare på Vattenverkstaden i Malmö, där hon varit med och tagit fram pedagogiska metoder och material för att uppleva vatten och dess miljöer, tillsammans med barn och unga med funktionsvariationer. Projektet, som heter Blå lådan, blev en av finalisterna i Årets naturvägledning 2021.

Stephanie förklarar att Vattenverkstadens idé är att genom pedagogik, kultur, upplevelse och hälsa öka förståelsen, kunskapen och ansvarstagandet kring vatten, natur, miljö och hållbar utveckling.

- Vårt främsta syfte är att omvandla kunskap från experter till deltagare genom olika former av upplevelser och vi vill att ALLA ska få ta del av våra upplevelser. Vår ledstjärna är att alla ska kunna delta utifrån sina förmågor och förutsättningar. 

Deltagare i aktivitet med VattenverkstadenHon berättar att de i arvsfondsprojektet Blå lådan, tillsammans med barn och unga med funktionsvariationer, utvecklade olika pedagogiska metoder och material för att uppleva vatten och dess miljöer. Resultatet formade en palett av verktyg, material och metoder som till viss del presenteras på www.blaladan.se och som de hoppas kan inspirera andra att ta sig ut och utforska naturen.

- Med vår erfarenhet hjälper vi gärna andra verksamheter att öka tillgängligheten och konceptet Blå lådan kan paketeras på olika sätt utifrån, plats, målgrupp, budget och behov.

Vilka tips har du till den som vill göra något liknande? 

- Vårt bästa tips är att ha med målgruppen i hela processen om möjligt, svarar Stephanie. Att låta utövarna vara med och utveckla det som ska göras eller upplevas. Delaktighet är absolut nyckeln till framgång. 

Hon förklarar att det också är viktigt att inte vara rädd. Våga prova, testa, misslyckas och utvecklas. Ingenting är omöjligt tills motsatsen bevisas. 

- Försök involvera alla sinnen i era upplevelser och låt upplevelsen i sig ha ett egenvärde. Kunskap är viktigt, men ibland är möjligheten att uppleva och upplevelsen i sig än viktigare.

Deltagare i aktivitet med Blå lådan

Stephanie betonar att man bör tänka utanför ramarna: våga använda annorlunda metoder och verktyg och inte glömma lustfylldheten!

- Det ska vara kul och spännande. Först då väcks nyfikenheten och deltagaren kan lättare ta till sig upplevelsen eller kunskapen.

 

Använder ni några övergripande sätt för att inspirera till naturupplevelser?  

- Utöver utomhuspedagogiska metoder använder vi ofta olika estetiska verktyg för att lära om eller uppleva naturen, berättar Stephanie. Det en gör med kroppen, stannar kvar i knoppen! Ett exempel är vårt pedagogiska koncept ”Räkan Rut” vi genom drama, rörelse, musik och skapande lär oss mer om havets invånare.

Stephanie berättar att Vattenverkstaden alltid försöker involvera alla sinnen i sina upplevelser. Med erfarenhet av Blå lådan utbildar de personer med intellektuella funktionsvariationer till natur- och kulturvägledare i arvsfondsprojektet ”Sinnesbad i natur och kulturmiljöer". Utifrån deltagarnas specifika intresse, förmåga och talang kommer de personerna att vägleda andra i utvalda natur- och kulturområden i Skåne (till att börja med).

- Genom att utforma sinnliga och upplevelsebaserade turer ledda av våra deltagare vill vi öka den kognitiva tillgängligheten i utvalda områdena, men också inkludera och synliggöra målgruppen i det offentliga rummet.

 

Läs här om nomineringen av Blå lådan till Årets naturvägledning 2021.

Se en kort film där Stephanie tipsar om hur man kan involvera personer med funktionsvariation i skapande av pedagogiska metoder för deras målgrupp.

Läs även gärna CNV:s artikel om Blå lådan.

Mer information om Vattenverkstaden finns här.


Kontaktinformation

SLU Centrum för naturvägledning (CNV)
Institutionen för stad och land, SLU
cnv@slu.se
slu.se/cnv