Besökarnas tankar

Senast ändrad: 26 april 2024

Att utmana och inspirera besökares tankar är enligt Sam Ham (2013) med flera naturvägledningens viktigaste uppgift. Men hur vet man vad besökarna tänker? Hur kan man fånga in kvalitativa aspekter vid utvärdering av naturums verksamhet?

Metoden "thought listing" (tankelistning) går ut på att låta  besökare i en utställning eller deltagare i en aktivitet skriva ned  eller spela in svaret på vilka tankar man ”tar med sig hem” från  besöket. Dessa tankar räknas och kategoriseras sedan och jämförs med  målen för vad man vill åstadkomma med utställningen eller aktiviteten.

Som ett led i arbetet med utveckling av utvärdering av naturum  genomförde CNV under 2013 ett försök med ”thought listing” i samarbete  med åtta svenska naturum: Abisko, Höga kusten, Dalarna,  Nationalparkernas hus, Kronoberg, Hornborgasjön, Skrylle och Söderåsen.  Resultaten av försöket med naturums egna reflektioner redovisas i denna  rapport, Besökarnas tankar - meningsskapande i naturum förstått genom listning av besökarnas tankar. En metodstudie. som gavs ut i oktober 2014.

Projektet visar att tankelistning kan fungera som metod för att  förstå hur tankeprovocerande en utställning eller annan naturvägledning  är. Den kan också svara på frågan om vilka kategorier av tankar som är  vanligast. Analyser av dessa svar om tankar i förhållande till syftet  med utställningen kan ge ett kvitto på hur väl naturvägledningen  fungerar.

Det kan vara svårt att formulera önskvärda teman i efterhand –  särskilt i tematiskt mycket breda utställningar som naturum ofta har.  Särskilt användbar kan metoden vara i förändringsprocesser, till exempel  när en utställning ska byggas om. Det vore också intressant att testa  metoden på naturvägledning där personalen själva har rådighet över  innehållet och kan styra teman och hur de formuleras, till exempel i  tillfälliga utställningar, en skylt vid ett fågeltorn eller en guidning.

De viktigaste slutsatserna om tankelistning som metod för att förstå meningsskapande är att metoden

  1. är användbar för att förstå vilka tankar som väcks eller förstärks  hos besökare vid ett besök i naturums utställningar eller andra  naturvägledningssituationer. Baserat på idén om provokation eller  utmaning av besökares tankar som bärande i naturvägledning (Ham 2013)
  2. kan hanteras av naturums egen personal i löpande verksamhet och  kan därför vara kostnadseffektiv jämfört med med de former av  utvärderingar som kräver särskilda resurser
  3. ger en klar bild av vilka resultat som uppnås i förhållande till  vad man önskar att besökare ska tänka och reflektera över efter att ha  tagit del av en utställning (eller sannolikt för annan metod för  naturvägledning)
  4. ger en god, teoretiskt grundad, empirisk bas för beslut om  förändringar eller förbättringar av naturvägledning i olika former i  naturum.

Rapporten omfattar 34 sidor och är rikt illustrerad. Ladda ned Besökarnas röster som PDF (9 MB)

  


Kontaktinformation

SLU Centrum för naturvägledning (CNV)
Institutionen för stad och land, SLU
cnv@slu.se
slu.se/cnv