Juryn för Årets naturvägledning 2021

Senast ändrad: 08 februari 2024

Juryn avgjorde vilka av de nominerade som skulle få utmärkelsen Årets naturvägledning. Den bestod av sju personer och valdes ut för sina breda kompetens och långa erfarenhet inom naturvägledning. Läs om dem på denna sida.

Adil Sadiku

Adil Sadiku

Adil är naturvägledare på olika språk vid Örebro naturskola och har erfarenhet av att arbeta med barn i olika åldrar, familjer och studenter i kommunens natur- och kulturreservat. Han utbildar även nya naturguider i Örebro län. Sedan 2015 har han lärt sig om svensk natur och hur viktig naturen är i det svenska samhället.

 

Anna Ekblad

Anna Ekblad

 

 

 

 

 

 

 

 

Anna tycker det är fascinerande att se hur naturen kan fånga människors nyfikenhet, intresse och engagemang. Hon hade som Naturskoleföreningens ordförande förmånen att ta del av många sätt att arbeta med naturvägledning för både barn och vuxna, något vi måste fortsätta med för att skapa ett hållbart samhälle, ekologiskt, ekonomiskt och socialt.

 

Charlotte Permell

Charlotte Permell

Journalist med 30 års erfarenhet som miljö- och naturreporter och programledare, bland annat för Mitt i Naturen. Chefredaktör för WWF Sveriges tidning, WWF Magasin. Hängiven fjällvandrare med starkt engagemang för både de storslagna nationalparkerna och den stadsnära naturen. Leder naturresor till nationalparker runt om i världen när det inte är pandemi. 

 

Jenny Carlsson

Jenny Carlsson

 

 

 

 

 

 

 

 

Jenny har jobbat som naturvägledare vid olika naturum, startat upp och drivit en naturskola i Bodafors, och jobbat som föreståndare vid naturum Laponia och naturum Tåkern.

 

Klas Sandell

Klas Sandell

 

 

 

 

 

 

 

 

Från Scouting och Argaladei ("friluftsliv en livsstil”) via friluftslärare på folkhögskola och forskare om naturturism, friluftsliv, miljöengagemang och reservat så har naturkontaktens betydelse varit Klas röda tråd. Se t.ex. "Friluftslivets pedagogik..." (5e upplaga 2018). Han är professor emeritus i kulturgeografi och åretrunt-boende i Östergötlands skärgård.

 

Simon Green

Simon Green

 

 

 

 

 

 

 

 

Simon arbetar som guide och erbjuder minnesvärda naturupplevelser i Bergslagen med omnejd. Är uppvuxen i en familj där ekoturism har varit en huvudinkomst och har en akademisk bakgrund inom ämnet naturguidning. Han är instruktör och utbildar blivande samt befintliga naturguider inom ämnen som guideteknik och säkerhet. Simon är även involverad som examinator i den nationella certifieringen för naturguider, Certifierad Naturguide.

 

Yusra Moshtat

Yusra Moshtat

Yusra kommer ursprungligen från Bagdad och har under åren engagerat sig i att använda den svenska naturen som arena för integration. Hon har varit en vägvisare för nya svenskar och fått dem att upptäcka de värden som naturen kan ge i form av ökad livskvalitet. Vägen ut i naturen har också bidragit till en ökad miljömedvetenhet.

 

Eva Sandberg

Eva Sandberg

Eva Sandberg är föreståndare för SLU Centrum för naturvägledning. Hon är intresserad av all kommunikation som leder till att människor utvecklar sin kunskap om och känsla för natur – särskilt viktig är relationen till vardagsnaturen. Eva är biogeovetare och har tidigare jobbat med naturkommunikation för Naturskyddsföreningen, Länsstyrelsen i Stockholms län, med miljöundervisning på Skansen, samt som naturguide i Europa.

 


Kontaktinformation

SLU Centrum för naturvägledning (CNV)
Institutionen för stad och land, SLU
cnv@slu.se
slu.se/cnv