Skapa sammanhang

Senast ändrad: 22 januari 2024

Skapa sammanhang - naturvägledning som lärande för hållbar utveckling.

Skapa sammanhang är en inspirations- och  tankebok för alla som möter och kommunicerar med människor i och om  naturen och kulturlandskapet. Naturvägledning bidrar till kunskap och  känsla av sammanhang. Historien om hur allt hänger samman kan berättas  på tusen olika sätt. Berättelserna blir osynliga band mellan människor  och platsen där de befinner sig - i staden, skogen, på planeten. Några av de många berättelserna ryms här, men även reflektioner om  naturvägledarens roll, ansvar och möjlighet att blicka framåt och bidra  till lärande för hållbar utveckling.

Tioårsperioden, 2005-2015, deklarerades av FN som dekaden för lärande för hållbar utveckling. Det brådskar med den hållbara utvecklingen. För att vi ska lyckas krävs att många  samtidigt är motiverade och dessutom har kunskap och redskap för att  själva ta ansvar för vår framtid. Skapa sammanhang består av 12  inspirerande kapitel.

Kort om författarna

Ewa Bergdahl, tidigare chef för publika avdelningen på Naturhistoriska riksmuseet Cecilia Bertilsson, miljöjournalist och biolog Elvira Caselunghe, forskningsassistent i miljökommunikation vid SLU Hans Peter Hansen, forskarassistent i miljökommunikation vid SLU Gun Jacobsson, ledare inom friluftsfrämjandet Pella Larsdotter Thiel, biolog, arbetar med naturvägledning och omställning i egna firman Brave New World Ola Magtorn, lektor i biologi och biologididaktik på högskolan i Kristianstad Ingemar Nyman, arbetar på Miljöverkstaden i Helsingborg och med Nationellt centrum för utomhuspedagogik i Linköping. Charlotta Warmark, konsult för Centrum för biologisk mångfald i Uppsala inom Naptek Jan Olov Westerberg, överintendent och chef för Naturhistoriska riksmuseet Cecilia Wide, guide inom Närnaturguiderna

Del i serie

Boken är del tre i CNV:s skriftserie Naturvägledning i fokus.

Beställ boken genom vårt beställningsformulär. Den kostar 150 kr inkl moms. Frakt ingår. (Observera att större beställningar och leveranser till utlandet kan medföra en extra fraktkostnad.)


Kontaktinformation

SLU Centrum för naturvägledning (CNV)
Institutionen för stad och land, SLU
cnv@slu.se
slu.se/cnv