Vättestigen - vättar och väsen i Vattenriket

Senast ändrad: 08 februari 2024
Träskulptur och skylt på Vättestigen

Vättestigen blev 2021 en av tio finalister i utmärkelsen Årets naturvägledning.

Vättestigen är en sagostig i naturreservatet Norra Lingenäset i Skåne och handlar om vätten som tappat bort sin favoritblomma. Stigen använder berättelsens kraft för att inspirera till utomhusaktivitet och upptäckarglädje och öka den biologiska läskunnigheten, det vill säga förmågan att känna igen och prata om den natur och de arter vi möter i vardagen. Berättelsen handlar om vätten som letar efter sin älsklingsblomma – vätterosen. Besökarna får följa med och längs stigen möter de växer och djur och får en inblick i ekologiska samband.

Sagan berättas på fem stationer med fantasifulla skyltar och ekskulpturer längs en 600 meter rullvänlig stig genom lövskogen full av vårblommor. Berättelsen finns inläst och nås via QR-koder på skyltarna.

Vättestigen vänder sig i första hand till barn mellan fyra och tio år. I närheten finns ett stort bostadsområde med skolor och förskolor. Pedagoger och familjer har hört av sig med hejarop. Barnens intresse fångas genom historien om vätten. Nyfikenheten tar dem längs stigen där de möter djur och växter. Samtidigt lär de sig om vårblommor, djurs och växters anpassningar till miljön och hur de är beroende av varandra. Sagan bjuder in till reflektion att alla organismer är viktiga och en del av naturen – vi också! Genom att ge möjlighet för barn att uppleva sagan med flera sinnen ögon, öron och känsel når vi djupare med kunskap om och känsla för naturen.

 

Läs gärna artikeln med Åsa Pearce och Erik Kohlström om arbetet med Vättestigen och tips för liknande satsningar.


Kontaktinformation

SLU Centrum för naturvägledning (CNV)
Institutionen för stad och land, SLU
cnv@slu.se
slu.se/cnv