Hoppa till huvudinnehåll

Naturvägledning

underlättar för människor att uppleva och utveckla sin känsla för och kunskap om naturen och kulturlandskapet.

Vad är naturvägledning?

Hur definierar man naturvägledning? Hur uppstod begreppet? Ingår bara naturen eller också kultur i landskapet?

Människor utomhus i naturen. Foto.

Naturvägledning inom olika ämnen

Här har vi sorterat in information om naturvägledning efter teman: naturvägledning och hälsa, ekosystemtjänster och mycket mera...

En person kollar i en kikare vid en informationsskylt. I bakgrunden berg med snö. Foto.

Metoder och verktyg

Många längtar till naturen. Hur hjälper man människor att hitta ut i naturen? Och att hitta in i den?

En uppstoppad ren och några människor i inomhusmiljö. Foto.

Naturvägledning i LONA-satsningar

Planera för Naturvägledning i LONA-projekt. CNV har Naturvårdsverkets uppdrag att stödja kommunernas, inklusive samarbetspartners, planering av naturvägledning som ett verktyg i naturvårds-, tillgänglighets- och friluftslivsarbetet

logga LONA

Naturvägledning för olika målgrupper

Läs mer om naturvägledning för målgrupper, som till exempel barn och unga.

En grupp barn och en vuxen i en trädgård med solrosor. Foto.

Forskning

Hur kan forskningen stötta naturvägledare? Ett av CNV:s uppdrag är att driva på och initiera forskning, utveckling och tillämpning.

En grupp människor utomhus framför en informationstavla med texten ”Fjärilsstigen”. Foto.

Utbildningar

Här ger vi en överblick över andra aktörers utbildningar i naturvägledning.

Tre personer utomhus. En håller i ett papper. Foto.

Naturvägledning i andra länder

Många aktörer runtom i världen arbetar med natur- och kulturvägledning, "heritage interpretation". Här finner du några av de CNV samarbetar med.

En grupp människor som poserar för ett foto.
Publicerad: 22 januari 2024 - Sidansvarig: cnv@slu.se
Loading…