Naturguider i Nässjö

Senast ändrad: 23 augusti 2021
Logga LONA.
Logga LONA

I Nässjö har kommunen gjort en närnaturguide för att visa upp de grönområden och skogspartier som finns i direkt anslutning till tätorten. Närnaturguiden består av sex beskrivna turer i och kring Nässjö, mellan knappa 5 och 7,5 km långa. Varje tur har en egen liten folder med karta, beskrivning och exempel på sevärdheter - såväl slåttergubbar som stadspark finns med.

I foldern beskrivs också vilket underlag och terräng man kan vänta sig: mestadels asfalt som passar för barnvagnar och rullstolar, eller snirklande skogsvägar och stigar. Monica Johansson på Miljö- och Byggkontoret i Nässjö har varit projektledare för arbetet.

– Vi tycker att det är viktigt att uppmärksamma att man inte behöver ge sig iväg så långt för att komma ut i naturen – det finns mycket natur även inne i tätorten. Många vet inte om det. Ibland när man nämner vissa parker så har folk aldrig varit där, de känner inte till dem. Först hade vi tänkt göra en större guide, som en liten bok med beskrivningar av naturområden, men vi tänkte om. Folk vill inte läsa. Vi tänkte att de som använder en guide med mycket text är de som redan är ute mycket, vi ville göra något för dem som inte är det. Därför har vi försökt ha så lite text som möjligt!
I projektet ingick att sätta upp fågel- och fladdermusholkar och andra tätortsnära naturvårdsåtgärder. Kommunen hade kontakt med förskolor som var med och satte upp fågelholkar i närheten. I varje folder finns också en ”Barnens hörna” där man kan lära sig exempelvis vilka kottar som hör till vilka träd och vem som kan ha ätit på dem.

– Barnen är de vi kan locka ut först, de vuxna är svårare. Men om barnen vet att det finns en fågelholk någonstans som de har satt upp, då vill de besöka den för att se om någon har flyttat in och då får de med sig sina föräldrar. 
Kommunen samarbetade med Naturskyddsföreningen i Nässjö och Nässjö Ornitologklubb för att få tips på områden att uppmärksamma. Ornitologerna tipsade om sina specialställen med lite ovårdad mark där fåglarna trivs, där har man satt upp fågelholkar. Men det gäller att behålla kvaliteterna.

– Jag har bett de som arbetar med parkernas skötsel att tänka på att inte städa så noga överallt. Jag hade också velat göra några fjärilsträdgårdar, men det har varit svårt att få gehör för det. Ibland är det lite tungrott när man vill utveckla naturvårdsarbetet. Därför har det varit extra roligt att jag har fått så mycket positiva kommentarer om närnaturguiden, folk uppskattar den verkligen!
Närnaturguiden finns på bibliotek, turistbyrån och medborgarkontor samt på hemsidan.

Pella Thiel, CNV


Kontaktinformation

SLU Centrum för naturvägledning (CNV)
Institutionen för stad och land, SLU
cnv@slu.se
slu.se/cnv