Geocentret på Möns klint

Senast ändrad: 30 augusti 2011

När man står på toppen av Möns klint befinner man sig 128 meter över havet. Hela Danmark är uppbyggt på ett kritfundament och på Möns klint blir det tydligt vilka krafter som har skapat landet.

Intervju med Nils Natorp, direktör för geocentret på Möns klint

Vad kan man uppleva på geocentret på Möns klint?
- Det är ett naturcenter som fokuserar på geologi. Man kan uppleva den dramatiska historien om de geologiska processer som har skapat Möns klint och Danmark. Geocentret är Nordens mest moderna vetenskapscenter med en stor interaktiv utställning, klättervägg, 3D biograf och mycket mera. Naturen är väldigt speciell och här finns många ovanliga djur och växter (flera finns bara här i hela Danmark). Bland annat häckar pilgrimsfalken här, ett av världens snabbaste djur. Många tycker om att går runt och samla fossil på stranden. Vi erbjuder olika typer av exkursioner, bland annat kan man jogga, cykla eller klättra i träd samtidigt som man upplever naturen här. Naturupplevelsen går också att kombinera med konferens.
 
Har ni program som riktar sig särskilt till skolklasser?
- Ja, skolklasser är välkomna hit och de kan bland annat ägna sig åt geocaching, mountainbike och guidade turer. Vi har program som riktar sig till elever i olika åldrar och med fokus på olika skolämnen. På geocentret finns också en verkstad där både barn och vuxna kan få pyssla med naturmaterial och leka vetenskapsmän.  

Vad är speciellt med geologin på Möns klint och vad har format platsen?
- Geologin på Möns klint är enastående. For 70 miljoner år sedan täcktes hela Nordvästeuropa av ett tropisk hav. I havet fanns ett otroligt rikt djurliv med hajar, sjöborrar, musslor, bläckfiskar och många olika svampar. Längst ner i näringskedjan fanns den mikroskopiska Coccolith-algen. Algen hade ett kalkskal som sjönk till botten när algen dog. Efter flera miljoner år hårdnade kalkplattorna och blev krita. De senaste 1,5 miljoner år har flera istider påverkat det område som i dag är Danmark. För 12.000 år seden vände den sista glaciären upp Möns Klint så att det som varit havsbotten blev en lodrät vägg. Man kan kalla hela området för en gammal kyrkogård med rester av 70 miljoner år gammalt liv. Havet äter nu långsamt upp klinten och i genomsnitt försvinner ca 20-40 cm varje år. Det innebär att hela området kommer att ha försvunnit ner i havet om ca 10.000.

Hur länge har geocentret på Möns klint funnits?
- Det invigdes den 29 maj 2007 av drottning Margrethe som också är protektor för centret.

Hur många besöker geocentret varje år?
- Vi har 250.000 besökare varje år. Av dom tittar ungefär 70.000 personer på utställningen och 30.000 är med på ”expedition till forntiden” och på fossiljakt.

 


Kontaktinformation