Geologisk dörröppnare på Öland

Senast ändrad: 30 augusti 2011

Jan Mikaelsson vid Linnéuniversitetet i Kalmar är en geolog och naturpedagog som brinner för att levandegöra geologin i landskapet, inte minst på Öland.

Geologi blir lätt tråkigt och svårtillgängligt om man inte förstår när saker hänt i förhållande till varandra.

- Jag brukar använda ett snöre där publiken får hjälpa till att placera ut olika symboler - roliga saker som frigolit till inlandsis, leksaksdinosaurier och smurfar som människor. Dialogen är förstås också viktig, säger Jan Mikaelsson.

Han brukar ställa enkla frågor så att folk kan svara. Fundera tillsammans med gruppen: fanns det dinosaurier när urberget bildades? Kunde de finnas i den värme som rådde då? Och en bild säger ju mer än tusen ord.

- Jag föredrar att rita ”Kurt Olsson”-teckningar" framför att ta med kopior av vetenskapliga bilder. När barn är med brukar jag engagera de lite större barnen aktivt. Det väcker stolthet, munterhet och beundran, säger Jan Mikaelsson.

Han berättar om tio års geologiska naturvägledningsprojekt på Öland. Sveriges första Geopark med 10-12 intressanta platser på Öland är nu under framväxande. Gillberga
bergbrott på norra Öland ska bli en geologisk upplevelseplats kring kalkstenens natur- och kulturhistoria. Invigningen av dessa attraktioner är planerad till våren 2012. På södra Öland finns en geologisk trädgård i Degerhamn med konstverk av öländsk sten, visning av alunskifferbrytning, stenhuggarkurser för barn med mera. På Stenens dag i juli brukar det vara öppet hus på stenindustri, i bergbrott och på stränder.

- Ibland har jag haft mellan 400 och 500 personer vid var och en av mina guidningar i Gillberga. Man når ut bra med dessa guidningar till exempel till campinggäster på Böda sand, säger Jan Mikaelsson.

Jan avslutar med att konstatera att geologin har en fördel som guidningsämne eftersom väldigt få deltagare kan något om det – det blir en stor dörröppnare för många.


Kontaktinformation