Grustäkten - ett bra sätt att förstå geologi.

Senast ändrad: 30 augusti 2011

En grustäkt kan vara väldigt spännande. Där kan man låta fantasin sväva iväg och föreställa sig de dramatiska händelser som skapat naturformerna.

Bjarne Tutturen från miljökontoret på Södertälje kommun har erfarenhet av naturvägledning i grustag.
- För några år sedan hade jag en dag med en skolklass i Underås i Södertälje, en av Nordeuropas största täkter. Dagen skulle handla om hur landskapet formats, säger Bjarne Tutturen.

De började morgonen med sagan om två stenar, Sten och Geo. Stenarna började sin historia bredvid varandra i fast berg precis intill varandra ute på en av Mälaröarna till en dag då den ena drabbades av frostsprängning och rasade ner. Många år senare möttes de i Underås när en grävmaskin schaktade grus och de råkade stöta ihop. De kände knappt igen varandra eftersom de slipats så runda av den långa resan.

- Sagan är en bra form att förklara fakta på ett levande sätt. Vi fortsatte dagen med att bygga en rullstensås i miniatyr och se hur den påverkas av och påverkar vatten. Vi undersökte även livet i grusgropen, säger Bjarne Tutturen.

Miljön är både väldigt annorlunda och vacker. Här har sten, grus och sand sorterats, slipats, packats och till slut har en mycket speciell miljö formats där specialiserade livsformer lever. Växter som tål torka, grävande steklar, backsvalor, mm. Börjar man samla olika stenar märker man snart att det sida vid sida kan finnas en otrolig variation.

- Med hjälp av en berggrundskarta kan man försöka härleda var de olika stenarna en gång började sin resa. Isrörelsens riktning är viktig att veta när man ska försöka spåra stenarna bakåt i tiden, säger Bjarne Tutturen.

Grustäkten är en bra plats för pedagogisk verksamhet. Ofta är det lätt att hitta avgränsade ”rum” där det är lä, skydd och lätt att samla en grupp. Man bör ta kontakt med täktens driftansvarige när man planerar ett besök så att det kan ske på ett säkert sätt. Det är stora maskiner som dundrar fram och det finns rasrisk på vissa platser. Men i samråd med täktens personal kan man säkert hitta lämpliga platser.


Kontaktinformation