Anna Carlemalm, naturum Höga Kusten

Senast ändrad: 19 januari 2024
Anna Carlemalm

Anna Carlemalm är föreståndare för naturum Höga Kusten. Hon arbetade med den interaktiva stig på Höga Kusten som 2021 blev en av finalister i utmärkelsen Årets naturvägledning. Vi ställde några frågor till henne om det. Längre ner på denna sida kan du även ta del av hennes reflektioner efter att 2015 ha deltagit på en europeisk konferens om naturvägledning och interpretation.

Finalist i Årets naturvägledning 2021

Berätta gärna kort om er interaktiva stig för världsarvet Höga Kusten / Kvarkens skärgård.

Skyltställ med introduktion till station 4

- Vi är ett naturum och arbetar med att kommunicera världsarvet Höga Kusten / Kvarkens skärgård, Skuleskogens nationalpark och annan skyddad natur till allmänheten, berättar Anna Carlemalm. Vi försöker att använda oss av olika metoder för att nå allmänheten. Det rör sig om det personliga mötet på naturum och under guidningar, det obemannade mötet genom utställningar och naturstigar och via andra kanaler såsom hemsidor och sociala medier.

Anna berättar att den interaktiva stigen ingick i ett projekt som Länsstyrelsen Västernorrland drev tillsammans med Forststyrelsen i Finland för att lyfta deras gemensamma världsarv. I projektet tog de fram en naturvägledningsplan för hela det gemensamma världsarvet och denna naturstig var en pilot som ingår i denna naturvägledningsplan.

 

Vad har du för tips till den som vill göra något liknande?

En familj testar en försöksvariant av en interaktiv stig

- Det som var särskilt värdefullt var våra testfamiljer, svarar Anna. Vi gjorde först en enkel dummieversion för att se om uppgifterna och upplägget på stigen fungerade. Vi fick värdefull återkoppling och gjorde en del justeringar innan vi tog fram illustrationer, layout, tryck och byggde själva ställen till stigen.

Det viktiga är innehållet och idén och det går utmärkt att testa det utan fin förpackning, berättar Anna. Hon menar att om stigen inte gör sig utan den fina förpackningen kanske man bör fundera på vad det är man vill kommunicera egentligen.

 

Hur arbetar ni för att inspirera andra till naturupplevelser?  

- På naturum arbetar vi mycket med det personliga mötet men självfallet är utställningar en viktig del i kommunikationen för oss på ett naturum. Vi försöker att fokusera på att hitta intressanta ämnen att ta upp eller lyfter en plats som kan vara intressant. Men det gäller även att inspirera genom information på till exempel sociala medier och hemsidor.

Läs mer här om den interaktiva stigen om världsarvet och finalplaceringen i Årets naturvägledning 2021

Se en kort film där Anna tipsar om vad man kan tänka på för att göra en riktigt bra interaktiv naturstig.

 

Reflektioner från Interpret Europes konferens 2015

Efter att Anna deltog på Interpret Europes konferens i Krakow 2015 bad vi henne berätta vad hon som naturumföreståndare fick ut av det.

Anna:  - Interpret Europe erbjuder gedigna program på sina årliga konferenser. Det löper olika parallella föreläsningar och workshops över dagen varvat med platsbesök. Detta ger mig möjligheten att välja vad jag är mest intresserad av. Det årets tema var Sensitive Heritage – Sensitive Interpretation.

Vidgade perspektiv

För mig är det givande att få blicka ut och få ett internationellt perspektiv på naturvägledning. Hur tänker andra människor kring förmedling och tolkning av ämnen? På naturumen har vi ju inte bara svenskar som målgrupp utan även olika internationella besökare.

En konferens av detta slag ger mig en bra möjlighet att få stanna upp och reflektera över ämnet naturvägledning. Dels att få in nya tankar och dels att reflektera tillsammans med andra ytterst kunniga människor på området. Detta gör att jag, och därmed naturums verksamhet, har möjlighet att utvecklas.

Årets tema Sensitive Heritage – Sensitive Interpretation  gav extra mycket då det gällde att reflektera kring känsliga ämnen. Vad är känsligt? För vem är det känsligt? Vilken uppgift har vi som natur- och kulturvägledare i detta?

Vikten av att berätta

Känsliga ämnen kan vara uppenbara, som att berätta om Auschwitz, kriget på Balkan eller vargen i Sverige. Men även mindre uppenbara, som är viktiga för den enskilde. Det finns inga klara svar på om man kan berätta om alla ämnen eller om det är för tidigt att berätta om vissa saker. Men en slutsats som jag tog med mig är att det är viktigt att berätta. Det är viktigt att berätta olika sidor av historien, olika sidor av en företeelse, ett ämne. Det är viktigt att alla berättar för annars kommer delar av historien eller vissa vinklar att glömmas bort och saken/ händelsen förlorar sin komplexitet.

Ojców Nationalpark, Polen. Foto: Anna Carlemalm

Vår roll som naturvägledare kan vara att uppmuntra de som bär på berättelser att dela med sig av dem. Vår roll kan vara att förvalta dessa berättelser och sprida dem vidare så att olika åsikter kan mötas. Naturum, med flera verksamheter, kan vara den neutrala arena där dessa känsliga ämnen kan tas upp och bemötas. Vi naturvägledare bör vara de neutrala budbärarna, som kan väcka tankar och reflektioner, samt vara en diskussionspartner för att reflektera tillsammans med besökare kring olika konfliktfyllda och känsliga ämnen. Kanske kan detta lösa vissa knutar och föra oss framåt i större samförstånd. Detta skulle skapa bättre förståelse människor emellan och bättre förståelse för det sammanhang vi befinnser oss i, ekosystemen. Målet är inte att alla kommer överens och tycker lika, utan att vi respekterar varandras upplevelser av händelser och fenomen och att vi får en förståelse för sakens komplexitet och därmed en mer nyanserad bild.

Plattformar för internationellt erfarenhetsutbyte

En annan viktig del på denna typ av konferens är naturligtvis nätverkandet och att det ger möjlighet till att knyta kontakter. De informella diskussionerna under kafferasten och under platsbesöken är ovärderliga. Här passar man på att reflektera kring den senaste föreläsningen eller utställningen man just varit och tagit del av.

För naturumen tycker jag att det är självklart att vara med i Interpret Europe därför att det ger ett nätverk med uppdaterade nyhetsbrev. Organisationen är fortfarande i sin linda och därmed finns det möjlighet att vara med och påverka. Denna organisation arbetar för att lyfta ämnet på europeisk nivå. De arbetar också med olika projekt, bland annat InHerit, som det har skrivits om i tidigare nyhetsbrev från CNV. Naturumen är en av Sveriges ledande verksamheter gällande interpretation och som sådan tycker jag att det är självklart att vi tar plats på den internationella arenan. Dels har vi mycket att lära av andra och dels har vi mycket att bidra med till andra!

Läs mer om naturum Höga Kusten.


Kontaktinformation

SLU Centrum för naturvägledning (CNV)
Institutionen för stad och land, SLU
cnv@slu.se
slu.se/cnv