Anna Carlemalm, naturum Höga Kusten

Senast ändrad: 01 februari 2021

Vi bett Anna Carlemalm, föreståndare för naturum Höga Kusten, berätta vad hon som naturumföreståndare fått ut av Interpret Europes konferens i Krakow, 6-9 juni 2015.

Anna:  - Interpret Europe erbjuder gedigna program på sina årliga konferenser. Det löper olika parallella föreläsningar och workshops över dagen varvat med platsbesök. Detta ger mig möjligheten att välja vad jag är mest intresserad av. Det årets tema var Sensitive Heritage – Sensitive Interpretation.

Vidgade perspektiv

För mig är det givande att få blicka ut och få ett internationellt perspektiv på naturvägledning. Hur tänker andra människor kring förmedling och tolkning av ämnen? På naturumen har vi ju inte bara svenskar som målgrupp utan även olika internationella besökare.

En konferens av detta slag ger mig en bra möjlighet att få stanna upp och reflektera över ämnet naturvägledning. Dels att få in nya tankar och dels att reflektera tillsammans med andra ytterst kunniga människor på området. Detta gör att jag, och därmed naturums verksamhet, har möjlighet att utvecklas.

Årets tema Sensitive Heritage – Sensitive Interpretation  gav extra mycket då det gällde att reflektera kring känsliga ämnen. Vad är känsligt? För vem är det känsligt? Vilken uppgift har vi som natur- och kulturvägledare i detta?

Vikten av att berätta

Känsliga ämnen kan vara uppenbara, som att berätta om Auschwitz, kriget på Balkan eller vargen i Sverige. Men även mindre uppenbara, som är viktiga för den enskilde. Det finns inga klara svar på om man kan berätta om alla ämnen eller om det är för tidigt att berätta om vissa saker. Men en slutsats som jag tog med mig är att det är viktigt att berätta. Det är viktigt att berätta olika sidor av historien, olika sidor av en företeelse, ett ämne. Det är viktigt att alla berättar för annars kommer delar av historien eller vissa vinklar att glömmas bort och saken/ händelsen förlorar sin komplexitet.

Vår roll som naturvägledare kan vara att uppmuntra de som bär på berättelser att dela med sig av dem. Vår roll kan vara att förvalta dessa berättelser och sprida dem vidare så att olika åsikter kan mötas. Naturum, med flera verksamheter, kan vara den neutrala arena där dessa känsliga ämnen kan tas upp och bemötas. Vi naturvägledare bör vara de neutrala budbärarna, som kan väcka tankar och reflektioner, samt vara en diskussionspartner för att reflektera tillsammans med besökare kring olika konfliktfyllda och känsliga ämnen. Kanske kan detta lösa vissa knutar och föra oss framåt i större samförstånd. Detta skulle skapa bättre förståelse människor emellan och bättre förståelse för det sammanhang vi befinnser oss i, ekosystemen. Målet är inte att alla kommer överens och tycker lika, utan att vi respekterar varandras upplevelser av händelser och fenomen och att vi får en förståelse för sakens komplexitet och därmed en mer nyanserad bild.

Plattformar för internationellt erfarenhetsutbyte

En annan viktig del på denna typ av konferens är naturligtvis nätverkandet och att det ger möjlighet till att knyta kontakter. De informella diskussionerna under kafferasten och under platsbesöken är ovärderliga. Här passar man på att reflektera kring den senaste föreläsningen eller utställningen man just varit och tagit del av.

För naturumen tycker jag att det är självklart att vara med i Interpret Europe därför att det ger ett nätverk med uppdaterade nyhetsbrev. Organisationen är fortfarande i sin linda och därmed finns det möjlighet att vara med och påverka. Denna organisation arbetar för att lyfta ämnet på europeisk nivå. De arbetar också med olika projekt, bland annat InHerit, som det har skrivits om i tidigare nyhetsbrev från CNV. Naturumen är en av Sveriges ledande verksamheter gällande interpretation och som sådan tycker jag att det är självklart att vi tar plats på den internationella arenan. Dels har vi mycket att lära av andra och dels har vi mycket att bidra med till andra!

Läs mer om naturum Höga Kusten.


Kontaktinformation

SLU Centrum för naturvägledning (CNV)
Institutionen för stad och land, SLU
cnv@slu.se
slu.se/cnv

Sidansvarig: cnv@slu.se