Examensarbeten på SLU om naturvägledning

Senast ändrad: 26 april 2024

Här finns ett automatisk genererat sökresultat från SLU:s databas Epsilon på sökord som ger relevanta träffar för naturvägledning. Se lista med sökorden nedanför alla sökträffar.

Examensarbeten

 • Blågröna lösningar i Gåsebäck

  Dreyer, Jennifer and Hägnander, Sara, 2024. Blågröna lösningar i Gåsebäck. First cycle, G2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Publicerad: Wed, 15 May 2024 10:08:02 +0200
 • Naturbaserad dagvattenhantering

  Fabian, Alexandra, 2024. Naturbaserad dagvattenhantering : gestaltningsförslag för främjandet av Bäcklösabäckens mångfald och rekreation. Second cycle, A2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development (LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

  Publicerad: Mon, 19 Feb 2024 09:20:35 +0100
 • Dialog om landskapet, i landskapet

  Fredriksson, Vera, 2023. Dialog om landskapet, i landskapet : naturvägledning i fysisk planering. First cycle, G2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development (LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

  Publicerad: Thu, 22 Jun 2023 07:41:27 +0200
 • Att främja naturkontakt på skolgårdar

  Jonsson, Lisa, 2023. Att främja naturkontakt på skolgårdar : promotion of nature contact at schoolground. First cycle, G2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Publicerad: Thu, 16 Feb 2023 08:32:51 +0100
 • Regisserade promenader i urbana skogslandskap

  Pettersson, Agnes, 2022. Regisserade promenader i urbana skogslandskap : en undersökning av att regissera naturen med hjälp av upplevelseinriktade metoder inom film och landskapsarkitektur. Second cycle, A2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Publicerad: Thu, 17 Nov 2022 09:44:41 +0100
 • Att uppleva natur

  Winkler, Signe Dorotea, 2022. Att uppleva natur : nyckelaspekter från naturupplevelser som guide till en vildare naturpark. Second cycle, A2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Publicerad: Thu, 03 Nov 2022 09:38:03 +0100
 • Kom närmre!

  Bergenfeldt, Ellen, 2022. Kom närmre! : tillägg i landskapet för att locka ut fler besökare till naturområden, med ett förslag på utvecklingsplan för en del av Orlångens naturreservat i Huddinge. Second cycle, A2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development (LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

  Publicerad: Mon, 31 Oct 2022 08:37:41 +0100
 • Urban natur

  Jansson, Hedvig, 2022. Urban natur : design för naturupplevelser, vildhet och biologisk mångfald i staden. Second cycle, A2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Publicerad: Mon, 10 Oct 2022 10:23:43 +0200
 • Kvaliteter för högstadieskolgårdar

  Hermander, Matilda, 2022. Kvaliteter för högstadieskolgårdar : exemplet Strandängsskolan i Båstad. Second cycle, A2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Publicerad: Tue, 12 Jul 2022 08:15:41 +0200
 • Lekmiljöer formar framtida generationer

  Zetterling, Louise and Berg, Oskar, 2022. Lekmiljöer formar framtida generationer : en undersökning kring utvecklande lekmiljöer och förskolegårdar i ett Uppsala som förtätas. First cycle, G2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development (LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

  Publicerad: Fri, 10 Jun 2022 08:40:38 +0200
 • Berättelser från ett kulturlandskap

  Morell, Alexander, 2022. Berättelser från ett kulturlandskap : ett gestaltningsförslag för Nikkaluokta turistanläggnings utemiljö. Second cycle, A2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development (LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

  Publicerad: Tue, 26 Apr 2022 10:34:45 +0200
 • Naturban

  Lovisin, Sara and Vidén, Josefin, 2022. Naturban : naturinspirerad gestaltning av en park längs Fyrisån i Uppsala. Second cycle, A2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development (LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

  Publicerad: Tue, 01 Mar 2022 11:15:57 +0100
 • Gestaltning för friluftsliv året runt

  Johansson, Lisa, 2021. Gestaltning för friluftsliv året runt : ett gestaltningsförslag på Holmön för att stärka friluftslivet på vintern. Second cycle, A2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development (LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

  Publicerad: Mon, 01 Nov 2021 12:28:31 +0100
 • Lek i natur

  Rahm, Emma, 2021. Lek i natur : ett gestaltningsförslag till en lekmiljö vid Möckelsnäs trädgård och kulturcentrum. Second cycle, A2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Publicerad: Wed, 22 Sep 2021 06:00:00 +0200
 • Lek på naturligt vis

  Hamlén, Peter, 2021. Lek på naturligt vis : ett gestaltningsförslag för en förskolegård baserat på teorin om affordances. First cycle, G2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development (LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

  Publicerad: Fri, 02 Jul 2021 11:17:54 +0200
 • Urbana kolsänkor

  Andersson, Emelie, 2021. Urbana kolsänkor : utformning av kolinlagrande vegetationsytor i staden. Second cycle, A2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development (LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

  Publicerad: Fri, 02 Jul 2021 10:56:36 +0200
 • Psykiatrins park

  Jernbäcker, Stina K., 2021. Psykiatrins park : en hälsofrämjande gestaltning som grundar sig i evidensbaserad design. First cycle, G2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development (LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

  Publicerad: Thu, 10 Jun 2021 10:37:28 +0200
 • Naturskydd vs friluftsliv

  Malkki, Marielle, 2021. Naturskydd vs friluftsliv : att balansera dualistiska värden i nationalparksförvaltning. First cycle, G2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development (LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

  Publicerad: Mon, 07 Jun 2021 11:24:28 +0200
 • Barnen & jorden

  Herngren, Linnea and Ågren, Josefin, 2021. Barnen & jorden : en designstudie om relationen mellan plats, naturkontakt och miljöengagemang. Second cycle, A2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Publicerad: Mon, 10 May 2021 08:39:51 +0200
 • Perennparken på Österplan

  Stålnacke, Elias, 2021. Perennparken på Österplan : naturlika perennplanteringar i Uppsala. Second cycle, A2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development (LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

  Publicerad: Mon, 01 Mar 2021 07:49:23 +0100
 • Hälsofrämjande parkdesign

  Åshage, Anna, 2020. Hälsofrämjande parkdesign : en fallstudie genom deltagande aktionsforskning vid evidensbaserad planering och utveckling av en offentlig hälsopark i Täby. Second cycle, A2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of People and Society

  Publicerad: Thu, 17 Dec 2020 09:14:08 +0100
 • Vägledning i naturen

  Henning, Carl and Johansson, Stina, 2020. Vägledning i naturen : gestaltningsförslag för naturvägledning i landskapet vid Kung Björns hög i Uppsala. First cycle, G2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development (LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

  Publicerad: Fri, 25 Sep 2020 11:02:23 +0200
 • Riskfaktorer för kennelhosta hos svenska hundar

  Dowermark, Carola, 2020. Riskfaktorer för kennelhosta hos svenska hundar. Second cycle, A2E. uppsala: (VH) > Dept. of Biomedical Sciences and Veterinary Public Health

  Publicerad: Fri, 10 Jul 2020 08:41:50 +0200
 • Övergödning i våra vatten

  Karlsson, Johannes, 2020. Övergödning i våra vatten : övergödningsproblematik som förmedlas med hjälp av naturvägledning. First cycle, G2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development (LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

  Publicerad: Tue, 30 Jun 2020 10:59:44 +0200
 • Likheter och skillnader mellan det senaste seklets bostadsgårdar

  Dahoud, Maria, 2020. Likheter och skillnader mellan det senaste seklets bostadsgårdar : med fokus på funktion, rymlighet och naturkontakt. First cycle, G2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development (LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

  Publicerad: Mon, 25 May 2020 07:58:15 +0200
 • Att iscensätta naturupplevelser

  Nordström, My and Hård, Karolin, 2020. Att iscensätta naturupplevelser : ett utforskande gestaltningsarbete om människors relation till natur. Second cycle, A2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development (LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

  Publicerad: Mon, 11 May 2020 08:13:08 +0200
 • Vägen till information

  Arvidsson, Emma, 2020. Vägen till information : hur utformningen av naturum Laponias infart kan styra besöksflöden och minska slitage i skyddad natur. Second cycle, A2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development (LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

  Publicerad: Wed, 29 Apr 2020 10:19:35 +0200
 • Mer naturkontakt för barnen i staden med lek bland de gröna bladen

  Yttermalm, Rebecca, 2019. Mer naturkontakt för barnen i staden med lek bland de gröna bladen : att förmedla lekfull naturkontakt i det urbana landskapet. Second cycle, A2E. 2019: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Publicerad: Tue, 05 Nov 2019 14:30:47 +0100
 • Barnvänlig bostadsmiljö?

  Berg, Marja, 2019. Barnvänlig bostadsmiljö? : barns naturkontakt i nya bostadsområden. Second cycle, A2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Publicerad: Tue, 15 Oct 2019 08:39:40 +0200
 • Möt Klarälvsdeltat

  Pettersson, Karin, 2017. Möt Klarälvsdeltat : pedagogiskt friluftsliv och naturism i ett tätortsnära 2000 område. Second cycle, A2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Publicerad: Wed, 25 Sep 2019 11:14:59 +0200
 • Porten till naturen

  Taylor, Sofie, 2019. Porten till naturen : gestaltningsförslag av ett besökscentrum i ett naturreservat som ett alternativ till en byggnad. First cycle, G2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development (LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

  Publicerad: Tue, 17 Sep 2019 08:19:31 +0200
 • Parkförvaltningens anpassning för olika åldersgrupper

  Pritzel Sundevall, Elin, 2019. Parkförvaltningens anpassning för olika åldersgrupper : om social multifunktionalitet i en urban park. Second cycle, A2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Publicerad: Wed, 17 Jul 2019 10:34:09 +0200
 • Tillgänglighetsanpassning i Abisko nationalpark

  Morell, Alexander, 2019. Tillgänglighetsanpassning i Abisko nationalpark : ett gestaltningsförslag för en 2,5 kilometer lång led. First cycle, G2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development (LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

  Publicerad: Wed, 10 Jul 2019 07:50:32 +0200
 • Våtmarksliv

  Neumüller, Ia and Lazar, Mattias, 2019. Våtmarksliv : ett gestaltningskoncept för dagvattenhantering och rekreation i en anlagd våtmark. Second cycle, A2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development (LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

  Publicerad: Wed, 03 Jul 2019 10:53:00 +0200
 • Hotade skånska arter

  Holmberg, Hanna, 2019. Hotade skånska arter : ett gestaltningsförslag till Botaniska trädgården vid Lunds Universitet. First cycle, G2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Publicerad: Tue, 18 Jun 2019 11:53:41 +0200
 • Ståndortsanpassat växtmaterial i urbana områden

  Hellman, Matilda and Skog, Maja, 2018. Ståndortsanpassat växtmaterial i urbana områden : exempelsamling för ökad mångfald i stadens grönstruktur. First cycle, G2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Publicerad: Wed, 14 Nov 2018 12:46:40 +0100
 • Det rekreativa Säveåstråket

  Gillefalk, Lina Lo, 2018. Det rekreativa Säveåstråket : ett utforskande av sammanhang, atmosfär och process space i ett vattenlandskap. Second cycle, A2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Publicerad: Wed, 07 Nov 2018 11:29:44 +0100
 • Studie av vegetationen kring cykelstråket mellan Lomma och Habo Ljung

  Löwenhielm, Johanna and Posteby, Kristina, 2018. Studie av vegetationen kring cykelstråket mellan Lomma och Habo Ljung : de viktigaste aspekterna för en trygg och inspirerande upplevelse. First cycle, G2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Publicerad: Mon, 22 Oct 2018 13:45:31 +0200
 • En utvecklingsplan för området Lernacken vid Brofästet i Malmö

  Dahllöf, Jessica and Hjort, Therese, 2018. En utvecklingsplan för området Lernacken vid Brofästet i Malmö : en plan för att öka rekreationsvärdena i ett befintligt naturområde i Malmö kommun. First cycle, G2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Publicerad: Fri, 19 Oct 2018 08:02:37 +0200
 • Tillgängliga naturmarker

  Skarin, Hannes, 2018. Tillgängliga naturmarker : tillgänglighetsanpassningars påverkan på upplevelsevärden. First cycle, G2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development (LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

  Publicerad: Thu, 27 Sep 2018 11:03:16 +0200
 • Besökares motiv för rekreation i grönområden

  Larsson, Henry, 2018. Besökares motiv för rekreation i grönområden : en studie av Stadsträdgården och Stadsskogen i Uppsala. First cycle, G2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development (LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

  Publicerad: Wed, 12 Sep 2018 11:03:21 +0200
 • Barns utemiljö vid asylanläggningar

  Friberg, Emilia and Rajamäe, Kaisa, 2017. Barns utemiljö vid asylanläggningar. Second cycle, A2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Publicerad: Thu, 07 Jun 2018 11:54:21 +0200
 • Sociala värden på miljöns villkor

  Litsmark, Anna, 2018. Sociala värden på miljöns villkor : en studie av naturreservatets aktiva bidrag till hållbar utveckling. Second cycle, A2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Publicerad: Mon, 21 May 2018 07:43:20 +0200
 • Naturstigen

  Eriksson, Ylva, 2017. Naturstigen : en återvändsgränd eller vägen till förståelse för landskapet. First cycle, G2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Publicerad: Fri, 24 Nov 2017 12:47:31 +0100
 • Kvarteret Veiberg

  Therell, Lisa, 2006. Kvarteret Veiberg : från sluten innergård till öppen mötesplats. UNSPECIFIED, Uppsala. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development (LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

  Publicerad: Wed, 15 Nov 2017 12:54:40 +0100

Sökorden är: naturvägledning naturvägledare naturkontakt utställning utställningar naturum naturguide naturupplevelser naturupplevelse


Kontaktinformation

SLU Centrum för naturvägledning (CNV)
Institutionen för stad och land, SLU
cnv@slu.se
slu.se/cnv